Omladinski centar CK13

Syndicate content
Omladinski centar CK13
Updated: 11 hours 27 min ago

Iz biblioteke Otvorene kuhinje CK13

Fri, 2014-04-18 10:59

Predstavljamo vam knjigu američke teoretičarke i aktivistkinje za prava životinja Joan Dunayer: “Specizam – diskriminacija na osnovu vrste” (Speciesism, 2004), Institut za etnologiju i folkloristiku, Dvostruka duga, Zagreb, 2009.

Knjiga se nalazi u biblioteci Otvorene kuhinje CK13 i dostupna je svim zainteresovanim posetiocima Omladinskog centra CK13.

“Kad god vidite pticu u kavezu, ribu u posudi ili ne-ljuskog sisavca na lancu, gledate specizam. Ako verujete da pčela ili žaba imaju manje prava na život i slobodu nego čimpanza ili čovek, ili smatrate da su ljudi superiorni drugim životinjama, potpisujete specizam. Ako posećujete vodene zatvore i zoološke vrtove, idete u cirkus gde se izvode ‘tačke sa životinjama’, nosite ne-ljudsku kožu ili dlaku, ili jedete meso, jaja ili proizvode od mleka, vi praktikujete specizam. Zagovarate li ‘humanije’ klanje pilića ili manje okrutno zatočavanje svinja, vi održavate specizam.” Joan Dunayer

Zapadnjački stav o ne-ljudskim životinjama, njihov položaj unutar ljudskog sveta i čovekov odnos prema ne-ljudskim životinjama može se najbolje okarakterisati kao specistički. Položaj u kom se u većini savremenih društava nalaze ne-ljudske životinje izraz je specističkog stava da su ljudi superiorna vrsta kojoj pripada privilegovan status u odnosu na sve ostale životinjske vrste. Otud proizlazi i praksa da se na ne-ljude gleda u svetlu njihove iskoristivosti za ljudske svrhe: ne-ljudske životinje se zatvaraju, prisilno razmnožavaju, uzgajaju i ubijaju za ljudsku ishranu i odevanje, ne-ljudske životinje se love, primoravaju na izvođenje zabavnih tačaka za ljudsku razonodu, koriste za težak rad, muče, izlažu eksperimentima.

Šta je specizam? Prema američkoj teoretičarki i aktivistkinji za prava životinja Joan Dunayer, specizam je propust u stavu i postupcima da se, s obzirom na pripadnost vrsti ili karakteristike tipične za neku vrstu, svim drugim svesnim bićima prida jednaki moralni obzir i poštovanje. Iz tog propusta proizilazi onda čitav niz eksploatatorskih tendencija koje ljudsko društvo ima prema ostalim svesnim bićima. Drugim rečima, specizam je diskriminacija na osnovu vrste.

Nespecistički stav i praksa podrazumeva davanje svih temeljnih i primenjivih prava ne-ljudskim životinjama, prvenstveno prava na život i slobodu. Takođe, sve ono što ne-ljudi proizvode (mleko, jaja, med, perje, dlaka…) njihovo je vlasništvo i moralo bi postati neotuđivo.

Joan Dunayer zagovara koncept jednakosti životinja koji se temelji na uvidu da svesnost mora biti dovoljna za zakonska prava i jednak moralni obzir. Sva svesna bića moraju imati prava i biti ravnopravna. Dajući svesnim bićima status pravne osobe, Dunayer smatra da bi trebalo postati nezakonito da bilo koji čovek: kupuje, prodaje, razmnožava, izlaže, zatvara, uskraćuje ili muči bilo koje ne-ljudsko biće upotrebljava bilo koje ne-ljudsko biće u eksperimentu koji se ne sprovodi radi potencijalne vlastite koristi te individue prisili bilo koje ne-ljudsko biće da radi, nastupa, takmiči se ili pruža bilo koju uslugu ljudima namerno ubije bilo koje ne-ljudsko biće, osim radi okončanja njegove patnje koja se čini neizlečivom, radi sprečavanja njegovog parazitiranja, ozleđivanja ili ubijanja nekog, ili radi sprečavanja nečije neminovne smrti usled izgladnelosti namerno povredi bilo koje ne-ljudsko biće, osim radi nečije odbrane meša se u normalne lovne i druge prirodne delatnosti među slobodno živućim ne-ljudima uzima, namerno oštećuje ili namerno razara sve ono što ne-ljudi proizvode ili stvaraju unutar svojih prirodnih staništa namerno razara ili radikalno menja bilo koje “neizgrađeno” stanište.

Ovo je moguće postići jedino kroz širok spektar aktivističkih delatnosti: spašavanjem životinja, postizanjem abolacionističkih zabrana koje sprečavaju zlostavljanje umesto da ih samo ublažavaju, bojkot svih proizvoda životinjskog porekla i promovisanje opšteg veganstva, vođenjem kampanja protiv specizma itd.

Prvi deo Starospecistička filozofija:

 

Koncert nove muzike – Ansambl Studio 6

Thu, 2014-04-17 18:47

Omladinski centar CK13 u saradnji sa Ansamblom Studio 6 organizuje seriju koncerata koji za cilj imaju promociju nove muzike. Prvi nastup iz koncertne sezone ansambla Studio 6 čini premijerno izvođenje dela savremenih kompozitora Berharda Gandera, Petera Ablingera, Mauro Cardia, Chikage Imai i Svetlane Maraš.

Program

Bernhard Gander: Dirty Wings (harmonika i truba)
Chikage Imai: osmosis phoneme (truba i rekorder)
Mauro Cardi: Wind (rekorder i harfa)
Svetlana Maraš: *new piece (harfa i elektronika)
Peter Ablinger: Akkordeon und Rauschen (elektronika i harmonika)

Koncert je deo projekta “Ansambl Studio 6 koncertna sezona i muzičke radionice” koji su podržali Ernst von Siemens Music Foundation i Pokrajinski Sekretarijat Vojvodine za sport i omladinu AP Vojvodine.

O ansamblu Studio 6

Ansambl Studio 6 nastao je 2012. godine, u trenutku kada su se osnivači Nenad Marković i Milana Zarić vratili u Srbiju posle višegodišnjih profesionalnih aktivnosti i visokog školovanja u oblasti savremene muzike u Holandiji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Priključivši muzičare sa sličnim iskustvom nastao je ansambl koji se zalaže za implementaciju evropskih tendencija u savremenoj muzici u okvire domaće kulture i obrazovanja.

S obzirom da ansambl Studio 6 sadrži mogućnosti nesvakidašnjih instrumentalnih kombinacija, programi su koncipirani tako da uključuju kako ostvarenja priznatih autora, tako i malo izvođena, eksperimentalna dela kompozitora različitih generacija. Cilj Studija 6 je da kreativno utiče na dijalog između slušanja, izvođenja i stvaranja u umetničkim praksama danas. Drugim rečima, ovaj neobični, modularni, dinamični sastav, posvećen je negovanju zvučnog prostora na razmeđi akustike i elektronike, određenosti i slučaja, notnog zapisa i performativne odluke.

http://www.studio6.st/ensemble.html

O kompozitorima

Bernhard Gander (1969, Linc, Austrija)

Bernhard Gander je studirao klavir, dirigovanje i kompoziciju u Tirolu i Gracu, UPIC studiju u Parizu i na Švajcarskom centru za kompjutersku muziku u Cirihu. Iako je stekao klasično muzičko obrazovanje, na njegov rad utiče isključivo pop subkultura: hard rock, metal, punk, dance, horor stripovi i horor filmovi. Težnja da preispituje i pomera granice muzike kod Gandera se ogleda na umetničkom i političkom nivou.

Osim što sarađuje sa visoko rangiranim muzičkim ansamblima poput Ensemble Modern i Klangforum Wien, Gander komponuje i radi sa rap izvođačima, slam pesnicima i mladima, s ciljem da se savremena muzika približi mladim ljudima, ali i da se shvatanje savremene muzike preispita u kontekstu drugih muzičkih žanrova, kao i u kontekstu pitanja ko izvodi muziku i gde se ona izvodi.Tako delo “Melting pot”, prvi put izvedeno u tržnom centru u Beču, tretira simfonisjki orkestar kao geto unutar kog reperi i slem pesnici dobijaju slobodu izvođenja; kompozicija “ö”, posvećena bendu Motörhead, istražuje formu metal pesama u kontekstu kamernog ansambla; delo “King’s Message” inkorporira delove intervjua sa Kerry Kingom, liderom trash metal benda Slayer.

Po Ganderu, nema razlike između klasične sonate i metal pesme, klasičnog i metal muzičara. Ovu sklonost ka crossover kompozicijama Gander opravdava potrebom da se ruše stereotipi koji postavljaju barijere unutar umetničke zajednice, kao i tezom da muzika nije elitistična sama po sebi, već da elitizam može ležati samo u kompozitoru. Zbog svega navedenog, Gander izbegava suptilni umetnički izraz, i njegove kompozicije često odaju utisak grubo spojenih fragmenata.

http://www.klangforum.at/index.php?lang=2&idcatside=61

Peter Ablinger (1959, Linc, Austrija)

Peter Ablinger je studirao kompoziciju sa Gösta Neuwirth u Gracu i Roman Haubenstock-Ramati u Beču. 1982. godine se seli u Berlin i do 1990. studira na Muzičkoj školi u Krojcbergu i radi kao freelance kompozitor.

Čitav rad Ablingera se može okarakterisati kao radikalno preispitivanje ukorenjenih struktura u muzici istraživanjem osnovnih principa perceptivnosti. U tom smislu, Ablinger ističe ključan događaj za vlastiti pristup komponovanju – kada je prvi put uvideo kako različiti oblici kukuruza na vetru daju različite boje zvuka. Od tada, komponovanje za Ablingera znači istraživanje okruženja i percepcije, posmatranje sveta kroz muziku (fonorealizam). Jedan od fundamentalnih elemenata Ablinerovih kompozicija čini statički, jednobojan zvuk (nem. Rauschen; engl. noise, srp.šum), koji ima svoj ekvivalent u okruženju, u zvuku okeana, vodopada, zvuku TV-a bez antene. Kao integralni deo kompozicije, Rauschen izmešta slušaoca iz referentnog polja čulnosti i osujećuje potrebu percepcije da ekstrahuje neku informaciju iz totaliteta čujnog i apstrahuje materijalnost zvuka i tada nastupa momenat kada slušalac propituje vlastitu čulnost.

Ablingerova dela su kompleksna i izmiču tradicionalnoj kategorizaciji jer predstavljaju umetničke instalacije koje uključuju različite umetničke prakse (snimljene zvukove, skulpturne radove, video i zvučne instalacije, interaktivne performanse).

http://ablinger.mur.at/

Chikage Imai (1979, Nagoja, Japan)

Chikage Imai je studirala na Univezitetu lepih umetnosti i muzike u rodnom gradu Nagoji. Tokom 2002. za njen rad se zainteresovao zapaženi japanski kompozitor Joji Yuasa koji postaje njen mentor. 2003. Imai se seli u Evropu i studira kompoziciju u klasi Wim Henderickx Niedera na Amsterdaskom konzervatorijumu. Internacionalno priznanje je stekla kamernim delom Vectorial Projection I – bouncing ball (2006). Slede Vectorial Projection IV – fireworks, Simulgenesis, Morphing – state of matter, H into H.

Imai je angažovana u brojnim umetničkim projektima, bavi se vizuelnom umetnošću i scenografijom. Trenutno je angažovana na istraživačkom radu na Royal Holloway(Londonski univerzitet) i umetnički je direktor Seainx organizacije koja se bavi produkcijom događaja iz domena savremene umetnosti. Njenu muziku su izdavali Muzikproduktion Dabringhaus und Grimm i Ensemble Modern Media.

http://www.chikageimai.net/

Mauro Cardi (1955, Rim, Italija)

Studirao je kompoziciju, instrumentalnu i horsku muziku na konzervatorijumu Santa Cecilia, a postdiplomske studije pod mentorstvom Franco Donatonia. Tokom 80-ih sa kompozicijama Melos, Les Masquesi i In Corde osvaja internacionalne nagrade (Valentino Bucchi, Gaudeamus, Gian Francesco Malipiero). Kao kompozitora, angažovale su ga brojne institucije: RAI, Accademia Nazionale Santa Cecilia, Rome and Naples RAI Symphony Orchestras, Gaudeamus Fondation, City of Geneva, Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino… Sarađivao je sa brojnim ansamblima i solistima poput Het Nieuw Ensemble, Het Trio, Ensemble Recherche, Elision, Perihelion, Contrechamps, Ars Ludi, Musica d’oggi, Freon Ensemble, Icarus Ensemble, Quartetto Bernini, Guido Arbonelli… Naročito plodnu saradnju je ostvario sa Freon ansamblom. Od 1990. počinje da radi na polju elektronske muzike i piše brojna elektro-akustična dela. Iz ovog perioda izdvaja se delo Mao Tapapau inspirisano istoimenim Gogenovim delom koje istražuje odnose boje i muzike. Zajedno sa Luiggi Cecacrelli, Fabio Cifariello Ciardi, Alessandrom Cipriani vodi institut za istraživanje, produkciju i difuziju elektor-akustične muzike Edisson Studio. Rad Edisson Studia se bazira na produkciji kolektivnih elekroakustičnih dela. Pored ovoga, Cardi predaje kompoziciju na Konzervatorijumu “Luigi Cherubini” u Firenci i “Alfredo Casella” u L’Aquila.

http://www.edisonstudio.it/en/mauro-cardi/

Svetlana Maraš (1985, Kragujevac, Srbija)

Svetlana Maraš je kompozitorka i umetnica na polju zvuka. Muzičko obrazovanje je stekla na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu na odseku za kompoziciju. Polaznica je brojnih radionica, kurseva i festivala na polju elektro-akustične kompozicije od kojih se ističe prestižni Bang On A Can festival gde je imala priliku da radi sa znamenitim američkim kompozitorima poput David Lang, Julia Wolf i Michale Gordon. Umetnilčku praksu je usavršavala na Mozarteum Summer Academy, Kolimbijskom Univezitetu i KlangKunstBuhne, međunarodnoj letnoj akademiji u Berlinu. masterirala je Na Aalto Univerzitetu u Helsinkiju gde je i radila kao asistent istraživač. Svetlana Maraš ima dugogodišnje iskustvo u izvođenju improvizovane muzike na prepariranom klaviru, objektima i elektronici. Osim izvođenja, radi na polju elektro-akustične kompozicije i zvučne umetnosti istražujući muzički izražaj kroz zvuk, objekte i digitalnu tehnologiju.

http://www.svetlanamaras.com/

 

Real Life Version + Start at Zero

Wed, 2014-04-16 10:50

Stižu nam dva odlična punk rock benda iz Ajdovščine (Slovenija).

Real Life Version postoje od 2005. godine i iza sebe imaju brojne nastupe po Evropi i dva albuma. Osim toga, bend se bavi i bookingom bendova na turneji i aktivan je na slovenačkoj undreground sceni. Ovim nastupom u CK13 promovisaće novi album “The Sound Of Progress”.

http://reallifeversion.bandcamp.com/

www.reallifeversion.net

Start at Zero su mlađi bend i trenutno snimaju svoj prvi album. Svojom muzikom i pesmama ukazuju na probleme u društvu i posebno na položaj mladih.

https://www.facebook.com/startatzeroband?fref=ts

http://startatzero.bandcamp.com/

Organ Trio – omaž Thelonius Monku

Mon, 2014-04-14 18:11

Jazz sastav Organ Trio sviraju kompozicije Thelonius Monka.

Organ Trio su:
Aca Pejčić – klavir
Voja Savkov – saksofoni
Aleksandar Škorić – bubnjevi

Tranzicioni procesi u postsocijalističkim zemljama

Mon, 2014-04-14 14:08

Učestvuju: Jelena Miloš (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zagreb), Petar Marčeta (Centar za društvenu analizu, Beograd) i Mohora Doru (sindikalni aktivista, Vršac). Moderira: Aleksandar Stojanović (Gerusija i Centar za društvenu analizu, Beograd).

Dvaveset četiri godine posle početka takozvane tranzicije zemalja jugoslovenskog socijalizma u kapitalizam teško da bi bilo ko mogao da bude zadovoljan nastalom situacijom. Možda je najviše iznenađujuća činjenica da su nekadašnje zemlje članice, polazeći od uverenja da su upravo one druge krive za stanje u kom su se nalazile u vreme raspada i zaključujući da ih posle otcepljenja čeka neka drugačija i bolja sudbina nego njihove susede, završile u skoro identičnoj poziciji. Kao po nekom pravilu, sve ove zemlje dospele su u situaciju koju odlikuju obeshrabrujuće niski učinci po svim važnim ekonomskim ali i političkim i drugim društvenim parametrima. Napuštajući Jugoslaviju kao jedan pre svega ekonomski neodrživ i utopijski projekat što je trebalo da bude jasno na osnovu tadašnjeg rasta zaduženosti, nezaposlenosti i drugih problema, mnoge od zemalja članica danas mogu da se pohvale činjenicom da su ”prevazišle” u istim parametrima celu Jugoslaviju. Ipak pojam tranzicije omogućava da se ovo stanje ne protumači kao posledica sâmih mera koje su sprovođene u periodu posle raspada. Umesto toga katastrofalno stanje u kom se danas nalazimo pripisuje se upravo tome što još uvek nismo stigli u kapitalizam, što je socijalizam još uvek nekako prisutan. Jedan za drugim vodeći političari u zemljama nekadašnje Jugoslavije su u poslednje dve i po decenije ponavljali mantru kako još uvek nije dovoljno urađeno, kako su do datog trenutka sprovedene reforme i dalje nedovoljne, i kako je potrebno napraviti još samo jedan korak da bi zemlje balkanske periferije dospele u taj kapitalizam kakav možemo da opazimo u zemljama centra. Nasuprot ovom nadasve idealističkom i suštinski utopijskom pristupu prema kome se kapitalizam posmatra kao ideal koji mora da se realizuje u tom nekom čistom obliku da bi zapravo doneo sve ono što se veruje da donosi, pokušaćemo da ponudimo jedan drugi pristup u kom se kapitalizam posmatra kao realno postojeći kapitalizam. Prema tom shvatanju period koji je okarakterisan kao tranzicioni bi u stvari trebalo analizirati kao period u kom je kapitalizam sve vreme već tu, bivajući uspostavljen ukidanjem društvenog vlasništva, radničkog samoupravljanja i povlačenjem države sa pozicije ravnopravnog ekonomskog aktera. Tako shvaćen kapitalizam očigledno ne donosi te iste pozitivne rezultate koji se očekuju od njega kao idealnog modela već (nužno) podrazumeva nejednak razvoj i postojanje zemalja u kojima će se reprodukovati visoka nezaposlenost, siromaštvo, zauženost, niske nadnice, oskudna ili nepostojeća tehnologija, skoro potpuno odsustvo industrije i slabo osopobljena radna snaga, kao i mnogi neekonomski društveni problemi. O svemu ovome će na teorijskom i konkretnijem empirijskom nivou biti reči na tribini u Novom Sadu.

 

Zajednička veganska večera

Sat, 2014-04-12 13:37

Zamenite obrok s nogu veganskom večerom u društvu!

U Otvorenoj kuhinji pripremamo svežu, ukusnu i zdravu vegansku hranu, jer veganska ishrana ne zahteva nasilje, niti zagađuje okolinu, a dostupna je većem broju ljudi.
Pripremamo zajedničke večere sredom i kao priliku da se ljudi međusobno druže i upoznaju.
Kroz simboličnu cenu obroka želimo da pokažemo da nije potrebno izdvojiti mnogo novca da bi se dobro i zdravo jelo, da se s relativno malo novca može nahraniti veliki broj ljudi i da to može da bude održivo, sa pozitivnim učincima na čoveka, životinje i prirodu.

Otvorena kuhinja CK13 je samoorganizovana, samoodrživa, aktivistička i neprofitna kuhinja. Promoviše veganstvo kao etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane, solidarnost i zajedničke večere nasuprot brzim i otuđenim obrocima.

Otvorena kuhinja CK13 funkcioniše kao kolektiv unutar Omladinskog centra CK13, otvorene i nehijerarhijske strukture. Rad Otvorene kuhinje se bazira na volonterstvu i donacijama.

Otvorena kuhinja nije humanitarni projekat, već aktivistička kuhinja.

Aktivistička znači da mi (koje i koji organizujemo) i vi (koji i koje nas posećujete) zajednički održavamo njen rad i promovišemo njene principe.

Cold in December + Infernal Form

Sat, 2014-04-12 12:47

Cold in December su jedan od najaktivnijih hardcore/metalcore bendova iz Bugarske. Poznati su po energičnim nastupima. Postoje od 2012. i do sad su izdali jedan album. Trenutno pripremaju materijal za novo EP izdanje. Kao podrška nastupiće i novosadski metalcore bend Infernal Form.

 

Stray Dogg

Sat, 2014-04-12 11:59

škrIPA predstavlja:

Posle više od godinu dana od njihovog poslednjeg koncerta u Novom Sadu, uživajte ponovo u jednom od najkvalitetnijih indie/americana bendova sa ovih prostora. Stray Dogg će ovoga puta, u punom sastavu, novosadskoj publici predstaviti nove pesme kao i dobro poznate hitove sa albuma “Almost” i “Fire’s never wrong”. Dođite i utopite se u intimnu i neponovljivu atmosferu koja se iznova stvara na svakom njihovom koncertu.

Microsonic + XANAX + Surreal Eternity

Thu, 2014-04-10 16:29

Pravo synth osveženje u CK13 u režiji Crime:Scene tima. Dakle, samo za vas sjajan alternative-synth bend iz Beograda XANAX koji žari i pali harizmom i dobrom muzikom! Sa njima, lokalna podrška već poznati dark elektro veterani SURREAL ETERNITY koji će vas naterati na ples a kao uvertira svega ovoga dobro znan novosadski indie new wave bend MICROSONIC koji će otvoriti ovo veče i predstaviti neke svoje nove pesme!

Satnica:
21:00 – DJ Inquisitor (synth pop, elektro pop)
22:00 – Microsonic
23:00 – Xanax
00:00 – Surreal Eternity

Više o bendovima:

Xanax je beogradski bend koji je koncertno aktivan od 2009. Bend je u maju mesecu 2012. izdao svoj debi album pod nazivom “Ispod Površine”, a koncertna promocija albuma održana je u beogradskom Domu omladine. Album su odsvirali: Sana Garić, Vladimir Marković, Ninoslav Filipović, Dejan Milojević, Borko Borac, Nebojša Mrđenović.

Specijalni gosti na promociji su bili članovi benda Lira vega. Na albumu su gostovali: Boris Krstajić, Feđa Tom Frenklin, Aleksandar Stojković ST (Goribor), Alen Ilijić, Miloš Ognjanović, a bonus mix pesme “Svetli dan” je uradio Rambo Amadeus. Produkciju albuma su radili Boris Mladenović (Jarboli, Veliki prezir), Nebojša Simeunović Sabljar (Dža ili Bu) i Dejan Stanisavljević (Beograd). Album je objavljen za izdavačku kuću Ammonite records u saradnji sa izdavačkom kućom IceCreamDisco i koncertnom agencijom Fusion Records iz Moskve. Na albumu se nalazi 10 pesama + 4 remixa koje su bile na različitim top listama u prethodne dve godine, a pesma “Svetli dan” je uvrštena u 5 najboljih singlova 2010.godine od strane čitalaca web magazina POPBOKS.

Pilot singl za pesmu Svetli dan našao se i na top listi MTV adrije, više nedelja je bio na listi zagrebačkog radija 101 i radio 8080online, a spot je emitovao i ruski TV kanal A1. Bend je do sada svirao u Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Banjaluci, Doboju, Novom Sadu, Pančevu, Nišu, Kragujevcu, na Šabackom letnjem festivalu, a leta 2011. je nastupio i na festivalima u Rusiji (Avant music festival Moskva, Petrograd), Mađarskoj i Poljskoj. Xanax učestvuje sa pesmom “Ispod Površine” na kompilaciji Femixeta u okviru mreže ženskog stvaralaštva (2011) na kojoj je predstavljeno čak 16 bendova i samostalnih autorki, sa pesmom “Savršena rešetka” na kompilaciji Re start II (BiH), kao i na FAIR SHARE festu u Domu omladine u organizaciji regionalnog MTV-ja.

Grupa Xanax je sa pesmom „Mašinerija“(remix) četiri nedelje bila na prvom mestu emisije „Diskomer“ Radija Studio B u 2012. Za tu numeru je objavljen i spot koji je urađen u saradnji sa Dejanom Stanisavljevićem (frontmenom grupe Beograd) sa kojim Xanax sarađuju više od godinu dana i sa kojim trenutno rade na pesmama za predstojeći album.

Surreal Eternity su stvorili Aleksandar [psyhound] Nađ and Jelena Biković marta 2008. kao Electro Industrial / Harsh EBM projekat. Prvi album Hate? izdaju 2009 i nastupaju na Exit festivalu. Nakon toga sledi pauza da bi Aleksandar 2013. ponovo započeo rad u okviru Surreal Eternity ali sa novim pristupom Dark Electra i Trancea.

Microsonic je novosadski alternative indie rock bend nastao početkom 2000-tih godina. Postavu čine Danijela, Shole, Vlada i Žule. Bend iza sebe ima nekoliko albuma a od skora je postava benda znantno izmenjena. Isprva više psihodelični rock bend početkom 2010, prerastaju u indie new wave bend koji karakteriše Danijelin harizmatični vokal. Više informacija o njima možete pronaći na njihovoj oficijalnoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Microsonicband

Rođendanska veganska klopica + torta

Wed, 2014-04-09 18:14

Pozivamo vas na zajedničku CK13 rođendansku vegansku klopu! Hranu priprepremamo od 15h, svi zainteresovani mogu da se priključe. Od 18h, svratite na klopicu i tortu!

Nakon toga, pridružite nam se na koncertu Skarbone 14. Vidimo se!

Viscera/// + Velar + Tentacle Wizard

Wed, 2014-04-09 17:14

Viscera/// je bend koji nam dolazi iz Italije. Postoje od 2000. a svoj muzički put su započeli kao brutalcore bend. Njihova muzika je evoluirala i sublimira uticaje psihodelije, space rocka, post hardcorea, drona i ambijentalne muzike i predstavlja, kako sam bend kaže, intimnu i ličnu viziju heavy muzike.

http://viscera3stripes.bandcamp.com/music

Velar je bend iz Novog Sada čija se ideja zasniva na mešavini raznih muzičkih uticaja i još uvek formiraju svoj zvuk zbog čega je teško definisati samo jedan žanr u kom se kreću. Trenutno su primetni uticaji metala, ambijentale i psihodelije.

Tentacle Wizard je četvoročlani sastav iz Novog Sada koji donosi masivan i apokaliptičan zvuk Doom Metala, Stoner Rocka i Post Rocka i Metala vukući uticaje iz svih ponaosob. Odlikuju se nesvakidašnjom postavom sa dve bass gitare, kojom postižu svoj karakterističan zvuk i atmosferu. Tantacle Wiyard su: Žile – Gitara + svemir, Boris – Bubanj + zemljotres, Ana – Lead bass + oluje, Dm3 – Bass/Vox + vesnik propasti.

 

Benefit koncert za osnivanje Novosadske unije srednjoškolaca

Wed, 2014-04-09 16:59

Nastupaju: Fusion + Borbena Organizacija + Next Kodex

Prihod sa svirke ide za osnivanje Novosadske unije srednjoškolaca.

Punk’s Dead You’re Next!

Tue, 2014-04-08 12:00

Predstava “Bizon”

Tue, 2014-04-08 11:48

Trojica sitnih kockara na dnu margine društva pokušavaju da dođu do uspeha, ne shvatajući da su potonuli. Priča o posledicama donošenja pogrešnih odluka, o težnji za nedokučivim materijalnim bogatstvom. Priča o ljudima koji svojim odlukama gube sva prijateljstva. Priča o bolnoj želji da se ima, i da se bude.

Pozorišna trupa: Active Art Studio NS

Predstava “Bizon”

Reč reditelja:
“Prazan prostor u starinarnici…duha i svesti. Sve neke trule tirade poimanja života. Okovi socijalnog atoma ne dopuštaju energiji da zasija u ljudima ili bar ne u smeru nada i racionalnih težnji, dok iskušavaju ranjenog bizona u dubinama duše. Igra sa jednim špilom i jednim deljenjem u kojoj svaki pokušaj da se sakriju karte ostaje izlišan. Fleš rojal u šaci je moćnika, otisnutih u nedodirljivo polje, dok u aktuelnoj realnosti sevaju samo prazni džepovi, zbrka misli i međusobna koljaža ni za šta. Prozvane okolnosti otvaraju put jednoj jedinoj kockarskoj partiji – igri morala, ljudskosti…To je okvir drame koja me interesuje. Mamet nam sugeriše da tragedija nastaje na mestu gde drama dovodi lik pred važan izbor a može li se, i kakav izbor napraviti, u životnom trenutku grabljenja izmakle budućnosti, grčevitog hvatanja za tračak iskonstruisane nade, iskušavajući najdublju podsvest izgubljenih vizija? Projekcija koja nam se kao odgovor može javiti, na sopstvenom belom zidu, u vidu Bizonske snage kao metafore: čovek – bizon u galopu, posrće i pada. Kao glumac ulazim u ovako otvorenu sociodramu, beketovske strukture: udah – napetost – izdah – pražnjenje – naelektrisani oblak preobrazi se u kišu…kao reditelj pomažem glumcu da se prepusti procesu i potom iz njega takvog izađe, ako je to ikako moguće.”

Miljan Vojnović

Igraju:
Dimitrije Dinić
Marko Savković i
Miljan Vojnović

Režija:
Miljan Vojnović

Stručni konsultant i sardanik za video realizaciju: Srđan Radaković
Tehničko vođstvo: Žolt Polgar
Saradnik na kreaciji plakata i programske knjižice: Srđan Doroški

Produkcija Saveza dramskih umetnika Vojvodine u saradnji sa Omladinskim centrom CK13

POLAZIŠTE ZA ČEKANJE + RAZGOVOR SA REDITELJKOM FILMA, MAŠOM DRNDIĆ

Mon, 2014-04-07 12:18

Protagonist filma je autobusna stanica «Žabica», slijepo crijevo Rijeke, kolodvor koji je premalen za potrebe razvijenog grada, njegovo vječito privremeno rješenje. Lica radnika, putnika i prolaznika vode nas kroz ovaj dnevni boravak grada, maketu funkcionirajućeg kaosa, jednu posve neobičnu zajednicu koja na autentičan način krpa rupe dotrajalog sistema, sizifovski kotrljajući se kroz dan…

U filmu se pojavljuju Riječani i gosti Rijeke, putnici namjernici i stalni posjetitelji autobusnog kolodvora, radnici i prolaznici.

Glazbu potpisuje riječki bend Japanski premijeri (Enver Krivac, Marin Juričić, Moris Mateljan).

Maša Drndić diplomirala je pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci te magistrirala pri Baltic Film and Media School u Tallinnu, Estonija. U posljednjih sedam godina bavi se intenzivno filmom te je autorica nekoliko kratkometražnih i srednjemetražnih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova: Moj Beograd, In the Shadow, Detashe, A couple of stories before the departure (u koautorstvu s Inese Tīkmane), Factory in progress i Polazište za čekanje. Kao snimateljica,montažerka i scenaristkinja potpisuje preko deset kratkih i srednjemetražnih igranih filmova.

Naslov: Polazište za čekanje
Godina proizvodnje: 2013.
Trajanje: 44`
Redateljica: Maša Drndić
Scenaristica: Maša Drndić
Kamera: Maša Drndić
Ton: Josip Grabar, Daniel Garcia
Montaža: Maša Drndić
Glazba: Japanski premijeri
Producent: Marin Lukanović
Produkcija: Filmaktiv

Radical Democracy Video Challenge Open Call

Fri, 2014-04-04 13:16

Radical Democracy: European Video Challenge 2014

Prijavite svoj video rad za otvoreno društvo i osvojite €2500

#RadicalDemocracyEurope

Doc Next Network poziva filmske stvaraoce, društvene aktiviste i kritičke mislioce: zauzmite stav i podelite svoju viziju o Radikalnoj Demokratiji u Evropi putem video rada!
Kako da stvorimo otvoreno i inkluzivno Evropsko društvo? Da li su nam potrebne promene? Pošaljite svoj audiovizuelni rad koji dovodi u pitanje ustaljenje pojmove demokratije i razmatra alternative.

Postanite deo debate oko Evropskih Izbora 2014 – i osvojite nagradu od 2500€.

Tražimo video radove svih žanrova i formi, u trajanju do 5 minuta – što sažetije to bolje. Poželjno je da radovi budu napravljeni posebno za ovaj konkurs, ali uzimaće se u obzir i već postojeći radovi, ukoliko nisu stariji od 2 godine.

Rok za prijave je 13. april 2014.

Posetite challenge.docnextnetwork.org za sve informacije i propozicije takmičenja.

#RadicalDemocracyEurope

Kontakt osoba: Benoit Detalle

info@benoitdetalle.com

Izabrani radovi će biti prikazani na festivalima širom Evrope i postati deo Doc Next Online Media Kolekcije. Publika na interenetu i profesionalni žiri će dodeliti 10 novčanih nagrada (5×2500€ i 5×1000€). Proglašenje nagrađenih održaće se 16. maja 2014. na Planete+Doc Film Festivalu u Varašavi u Poljskoj.

Radikalna Demokratija: Video konkurs za otvoreno društvo je projekat u organizaciji Doc Next Network, inicijative koju je pokrenula Evropska Fondacija za Kulturu (ECF). Radikalna Demokratja je podžana od strane Fondacija za Otvoreno Društvo (Open Society Foundations).

Zajednička veganska večera

Thu, 2014-04-03 12:10

Zamenite obrok s nogu veganskom večerom u društvu!

U Otvorenoj kuhinji pripremamo svežu, ukusnu i zdravu vegansku hranu, jer veganska ishrana ne zahteva nasilje, niti zagađuje okolinu, a dostupna je većem broju ljudi.
Pripremamo zajedničke večere sredom i kao priliku da se ljudi međusobno druže i upoznaju.
Kroz simboličnu cenu obroka želimo da pokažemo da nije potrebno izdvojiti mnogo novca da bi se dobro i zdravo jelo, da se s relativno malo novca može nahraniti veliki broj ljudi i da to može da bude održivo, sa pozitivnim učincima na čoveka, životinje i prirodu.

Otvorena kuhinja CK13 je samoorganizovana, samoodrživa, aktivistička i neprofitna kuhinja. Promoviše veganstvo kao etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane, solidarnost i zajedničke večere nasuprot brzim i otuđenim obrocima.

Otvorena kuhinja CK13 funkcioniše kao kolektiv unutar Omladinskog centra CK13, otvorene i nehijerarhijske strukture. Rad Otvorene kuhinje se bazira na volonterstvu i donacijama.

Otvorena kuhinja nije humanitarni projekat, već aktivistička kuhinja.

Aktivistička znači da mi (koje i koji organizujemo) i vi (koji i koje nas posećujete) zajednički održavamo njen rad i promovišemo njene principe.

Rasprodate karte za koncert Goribora

Thu, 2014-04-03 11:44

Rasprodate su karte i za drugi koncert Goribora koji će se održati u subotu, 5. aprila 2014. godine. Neće biti moguće kupiti karte na dan koncerta.

Iz biblioteke Otvorene kuhinje CK13

Tue, 2014-04-01 13:33

Peter Singer: Oslobođenje životinja, IBIS grafika, Zagreb, 1998.

Ovo je knjiga o tiraniji ljudske nad ne-ljudskim životinjama. Ta je tiranija uzrokovala, a i danas to čini, toliku količinu bola i patnje koja se može usporediti jedino s onim patnjama koje su nastale tokom stoljeća tiranije bijelih ljudi nad crnima. Borba protiv te tiranije jest borba koja je jednako toliko važna kao i bilo koje drugo moralno i društveno pitanje oko kojeg su se posljednjih godina vodili sporovi.
Peter Singer

Knjigom “Oslobođenje životinja” (Animal Liberation) iz 1975. godine, filozof, bioetičar i jedan od glavnih utemeljitelja savremene “etike životinja”, Piter Singer dao je pojmu o specizmu široku pažnju (definišući specizam kao ‘predrasudu ili pristrasni stav prema interesima članova vlastite vrste a protiv interesa članova drugih vrsta), inicirajući raspravu o zoo-etičkim pitanjima povezanim sa specizmom i, istovremeno, inspirišući brojne pojedince da postanu aktivisti za prava životinja (animal rights), tj. oslobođenja životinja (animal liberation).

Knjigom “Oslobođenje životinja” započeo je odlučan proboj animalističkog pokreta, pa je knjiga proglašena njegovim temeljnim tekstom.

Animalistički pokret – pokret za prava i oslobođenje životinja, Singer je odredio kao poslednji preostali pokret protiv diskriminacije, u ovom slučaju – diskriminacije ne-ljudskih životinja, koji je usledio nakon pokreta za oslobođenje crnaca i feminističkog pokreta, kao i drugih pokreta protiv diskriminacije, npr. LGBT pokreta.

Iako predstavlja filozofsko štivo, knjiga se čita lako i s uzbuđenjem. Odnedavno, nalazi se i u biblioteci Otvorene kuhinje CK13.

 

Daša Drndić osvojila nagradu “Prozart” za doprinos balkanskoj književnosti

Mon, 2014-03-31 14:55

Hrvatska književnica, esejistica i prevoditeljica Daša Drndić dobitnica je međunarodne književne nagrade “Prozart” za ovu godinu, koju Međunarodni književni festival “PRO-ZA Balkan” iz Skopja dodjeljuje istaknutom autoru s područja Balkana za autorski doprinos razvoju suvremene balkanske književnosti, izvijestila je danas izdavačka kuća “Fraktura”.

Po riječima nagrađene autorice, ta ju je nagrada iznenadila i obradovala, “utoliko više što se s vremena na vrijeme, kada se to pokaže oportunim, vode akademske i kvaziakademske, ostrašćeno političke ili znanstvene i kvaziznanstvene diskusije o tome što i tko, otkada, kako i zašto pripada Balkanu”.

Iako vjerujem da nema pretjerano razumnih razloga bilo čije postojanje ograničavati na njegovu nacionalnu, regionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, nagrada me veseli jer promovira literaturu pisanu na jezicima koji se pri procjenjivanju književnih vrijednosti često zaobilaze ili zapostavljaju s obzirom na to da ne spadaju u takozvane velike svjetske jezike, izjavila je Drndić.

Događa se tako da, bilo zbog predrasuda, bilo zbog toga što je proces promoviranja i prevođenja srednjoevropske, sjevernoevropske ili američke književnosti lakši i manje riskantan posao, katkada osrednja, pa čak i književno irelevantna djela budu nezasluženo visoko valorizirana, a makedonska nagrada možda baš zato nudi mogućnost da se i djela pisana na jezicima “s Balkana” nekako probiju do većeg broja čitalaca.

Ustvrdila je kako ju posebno raduje što se nagrada dodjeljuje u Makedoniji koja je, “za razliku od mnogih bogatijih i prosperitetnijih gradova u kojima komercijalizacija života vodi u duhovnu i kulturnu ispraznost i jednoobraznost”, unatoč teškim ekonomskim, pa i političkim prilikama, ili možda upravo zbog njih, zadržala ljudskost i dušu.

U obrazloženju nagrade stoji kako su kod balkanske i međunarodne kritike te čitateljske publike, ime i djelo te autorice vrlo dobro poznati i cijenjeni, a ona se svojim proznim djelima, osobito “Leica formatom”, dokumentarnim romanom “Sonnenschein” i romanom “April u Berlinu”, nametnula prepoznatljivim, bogato inovativnim stilom i slojevitim autorskom pismom.

Odluku o nagradi jednoglasno je donio odbor u kojem su bili Vladislav Bajac, prvi dobitnik nagrade Prozart, Aleksandar Prokopiev, umjetnički direktor Festivala “PRO-ZA Balkan”, Elizabeta Seleva i Ermis Lafazanovski, članovi umjetničkog savjeta Festivala, te ravnatelj Festivala Dejan Trajkoski.

Organizator Međunarodnoga književnog festivala “PRO-ZA Balkan” makedonska je nakladnička kuća Ikona iz Skopja, a pokrenut je s ciljem promocije balkanske književnosti te šire književne i kulturne razmjene među balkanskim zemljama. Ove godine festival će se održati od 27. do 29. svibnja, a nagrada Daši Drndić uručit će se na završnoj svečanosti.

Preuzeto sa: http://www.ezadar.hr/clanak/dasa-drndic-osvojila-nagradu-prozart-za-doprinos-balkanskoj-knjizevnosti