kuda.read - Predstavljanje izdavačkog projekta Centra_kuda.org na Radio Novom Sadu
kuda.org

Petak, 21. jun 2013. u 22.30h
Radio Novi Sad, 87.7 MHz

PREDSTAVLJANJE IZDAVAČKOG PROJEKTA CENTRA_KUDA.ORG
Razgovor sa članovima kuda.org vodi Aleksandra Rajić

kuda.read je izdavački projekat Centra_kuda.org posvećen istraživanju kritičkog pristupa politici novih medija i tehnologija, i novih odnosa u kulturi i umetničkoj teoriji i praksi. Do sada je u ediciji kuda.read objavljeno osamnaest izdanja, od kojih je većina dvojezična, na srpsko-hrvatskom i na engleskom jeziku.

Bogdanka Poznanović subjektivno
kuda.org

In memoriam

Subjektivno, do kojeg nismo došli baveći se sobom, već drugima. Između ostalih i njenim delom i mišljenjem. Nasleđe i legat su tek jedna od stanica ili mesta koja svedoče o mišljenju koje samo konvencionalno možemo smatrati prošlim ili budućim. Delo Bogdanke Poznanović je i kuda.org, i nije reč ni o kakvom misionarstvu, već o odlučnom mišljenju onoga što je mišljeno u njenom delu – a dosta je toga o njemu rečeno, čak i sa naše strane. Isto tako, Bogdanka je delo kuda.org, i to ne nalažu samo pravila pristojnosti.

kuda.org na konferenciji “Ideja radikalnih medija” u Zagrebu, u okviru projekta "Proširena estetska edukacija"
kuda.org

7-8. jun, MaMa, Preradovićeva 18, Zagreb, www.mi2.hr

Cilj konferencije Ideja radikalnih medija je sagledavanje radikalnih medijskih praksi u umjetnosti, javnoj komunikaciji i političkom djelovanju koje su nastale u posljednja dva desetljeća, ali jednako tako želimo preispitati sam pojam radikalnih medija iz jedne šire historijske perspektive kao i kritičke perspektive sadašnjeg društvenog trenutka. Konferenciju organiziramo u kontekstu dviju izložbi o Arkzinu: izložbe Izgledi Arkzina koja je trenutno u tijeku u Galeriji Nova i izložbe Instaliranje javnosti koju otvaramo najesen. Arkzinov izdavački i aktivistički rad anticipirao je i reflektirao taktičke medijske prakse koje su se početkom 1990-ih kristalizirale u preplitanju političkog trenutka – obilježenog jugoslavenskim ratovima i alterglobalisitčkim otporom – s tehnološkom pojavom (ranog) Interneta.

Prezentacija produkcije i praksi Centra za nove medije_ kuda.org iz Novog Sada u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
kuda.org

Nedelja 9.06.2013. godine u 19h
Učesnici: članovi kuda.org – Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Borka Stojić
Moderator: Andrej Mirčev
http://www.mmsu.hr/

U okviru prezentacije prakse Centra_kuda.org iz Novog Sada u MMSU u Rijeci, publici će biti predstavljen višegodišnji rad ove organizacije, kroz pokušaj zajedničkog detektovanja i problematizacije paradigmatičnih mesta, politike i refleksije takve i sličnih praksi u okviru savremene umetničke i kulturne produkcije.

Anomija/Bonomija i drugi tekstovi, knjiga Howarda Slatera
kuda.

Četvrtak 28.03. u 19h, Omladinski centar CK13
Prezentacija prevoda knjige 'Anomija/Bonomija i drugi tekstovi' Howarda Slatera, na srpsko-hrvatski jezik, izdavač: kuda.org, Novi Sad
Učesnici razgovora: Howard Slater, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku

U ovoj zbirci tekstova, Howard Slater improvizuje na temu onoga što je Walter Benjamin mogao misliti pod frazom "afektivne klase". Izvan ograničenja akademskog pristupa, Slater je inspiriran mogućim implikacijama Benjaminovih "mesijanski krhotina" i kreće se ka terapeutskim mikro-politikama, zahvatajući diskurs-žaljenja Radničkog pokreta i problematiku "postajanja kapitalom".