kuda.org na konferenciji “Ideja radikalnih medija” u Zagrebu, u okviru projekta "Proširena estetska edukacija"
kuda.org

7-8. jun, MaMa, Preradovićeva 18, Zagreb, www.mi2.hr

Cilj konferencije Ideja radikalnih medija je sagledavanje radikalnih medijskih praksi u umjetnosti, javnoj komunikaciji i političkom djelovanju koje su nastale u posljednja dva desetljeća, ali jednako tako želimo preispitati sam pojam radikalnih medija iz jedne šire historijske perspektive kao i kritičke perspektive sadašnjeg društvenog trenutka. Konferenciju organiziramo u kontekstu dviju izložbi o Arkzinu: izložbe Izgledi Arkzina koja je trenutno u tijeku u Galeriji Nova i izložbe Instaliranje javnosti koju otvaramo najesen. Arkzinov izdavački i aktivistički rad anticipirao je i reflektirao taktičke medijske prakse koje su se početkom 1990-ih kristalizirale u preplitanju političkog trenutka – obilježenog jugoslavenskim ratovima i alterglobalisitčkim otporom – s tehnološkom pojavom (ranog) Interneta.

Prezentacija produkcije i praksi Centra za nove medije_ kuda.org iz Novog Sada u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
kuda.org

Nedelja 9.06.2013. godine u 19h
Učesnici: članovi kuda.org – Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Borka Stojić
Moderator: Andrej Mirčev
http://www.mmsu.hr/

U okviru prezentacije prakse Centra_kuda.org iz Novog Sada u MMSU u Rijeci, publici će biti predstavljen višegodišnji rad ove organizacije, kroz pokušaj zajedničkog detektovanja i problematizacije paradigmatičnih mesta, politike i refleksije takve i sličnih praksi u okviru savremene umetničke i kulturne produkcije.

Anomija/Bonomija i drugi tekstovi, knjiga Howarda Slatera
kuda.

Četvrtak 28.03. u 19h, Omladinski centar CK13
Prezentacija prevoda knjige 'Anomija/Bonomija i drugi tekstovi' Howarda Slatera, na srpsko-hrvatski jezik, izdavač: kuda.org, Novi Sad
Učesnici razgovora: Howard Slater, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku

U ovoj zbirci tekstova, Howard Slater improvizuje na temu onoga što je Walter Benjamin mogao misliti pod frazom "afektivne klase". Izvan ograničenja akademskog pristupa, Slater je inspiriran mogućim implikacijama Benjaminovih "mesijanski krhotina" i kreće se ka terapeutskim mikro-politikama, zahvatajući diskurs-žaljenja Radničkog pokreta i problematiku "postajanja kapitalom".

Prezentacija časopisa Mute iz Londona i prevoda knjige Howarda Slatera 'Anomija/Bonomija i drugi tekstovi' na srpski jezik
kuda.org

Sreda 27.03. u 19h, Omladinski centar CK13
Prezentacija časopisa Mute, London
gosti: Pauline van Mourik Broekman, Howard Slater i Simon Worthington

Četvrtak 28.03. u 19h, Omladinski centar CK13
Prezentacija prevoda knjige 'Anomija/Bonomija i drugi tekstovi' Howarda Slatera, na srpsko-hrvatski jezik, izdavač: kuda.org, Novi Sad
Prevod sa engleskog jezika: Dušan Đorđević Mileusnić, Đorđe Čolić, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku (GKP)
Učesnici razgovora: Howard Slater, kuda.org, GKP

Urbane geografije tranzicije - Prezentacija arhitektice Ive Marčetić, Zagreb
kuda.org

Sreda, 20. mart 2013. u 19 časova
CK13
, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Iva Marčetić svojim predavanjem tematizuje planiranje kao instrument uspostavljanja i izmena društvenih odnosa, a grad kao večiti prostor konflikta. Kroz presek mapiranih borbi za materijalne resurse i drugačije oblike kontrole nad teritorijom i proizvodnjom na području Hrvatske, kao i uticaju proizvodnih odnosa na same idejne osnove projektovanja, Iva će prikazati sličnosti urbanističkih mehanizama restitucije kapitalizma na prostoru gradova bivše Jugoslavije kao i njemu inherentnog otpora.