kuda.

Publikacije, kuda.read projekat

kuda.read je izdavačka edicija Centra_kuda.org posvećena istraživanju kritičkog pristupa kulturi novih medija i tehnologija, novih odnosa u kulturi i savremenoj umetničkoj praksi. Do sada je u ediciji kuda.read objavljeno 17 izdanja, od kojih je većina objavljena dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku. Svi izdavački poduhvati kuda.org se realizuju u saradnji sa izdavačkom kućom "Futura publikacije", Novi Sad i Revolver, Frankfurt.

Sve knjige koje je kuda.org do sada objavio mogu da se pronađu u Centru_kuda.org i besplatno da se preuzmu sa linkova naznačenih na stranici koja daje siže svake knjige ili kliktanjem na ikonicu/naslovnu stranu knjige.