Foto dokumentacija sa izložbe Trajni čas umetnosti, Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka u Zagrebu

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Foto dokumentacija sa izložbe u Zagrebu

Galerija Nova kolektiva WHW, 17 - 27.01.2006. 

Producenti i ko-kustosi izložbe: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Izložba „Trajni čas umetnosti” je realizovana da bi se dao kontekstualni uvid u progresivne i angažovane umetničke prakse u Novom Sadu i da bi se ukazalo na kompleksno društveno i političko okruženje koje je značajno određivalo ove prakse, gde se pre svega misli na glavne ekonomske i političke preokrete u tadašnjoj Jugoslaviji. U odnosu na kontekst, „Trajni čas umetnosti“ prikazuje odnos tzv. Novih umetničkih praksi prema kulturnom establišmentu i dominantom diskursu soc-realizma, prema zvaničnim institucijama kulture (Tribina mladih i studentski i književni časopisi), prema modelima samo-organizacije, umrežavanja sa kulturnom i intelektualnom scenom iz Zagreba, Ljubljane, Beograda, prema diskusiji o autonomiji umetnosti, alternativnim oblicima organizovanja društvenog i političkog života, delujući kritički u društvu real-socijalizma i tražeći istinsku levu poziciju u društvu tadašnje Jugoslavije. Prakse novosadske neoavangarde 60-ih i 70-ih godina XX veka su marginalizovane u lokalnom i širem, internacionalnom diskursu istorije umetnosti. Realizacija projekta „Trajni čas umetnosti“1 ukazuje na postojeće uverenje da je moguće re-interpretirati i ponuditi novo čitanje značenja ovih praksi, manje u smislu nove istorizacije, već u smislu analize specifičnosti ovog društvenog angažmana i njegove lokalne zasnovanosti, što može doprineti stvaranju političke genealogije savremenih umetničkih i intelektualnih praksi. Kustosi izložbe: Članovi Centra za nove medije_kuda.org u saradnji sa Slobodanom Tišmom i Čedomirom Drčom. „Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangardna scena 1960-ih i 1970-ih godina“ obuhvata istraživački projekat, izložbu i niz publikacija.