Muzički CD "9th Channel: Solidarnosk" sadrži zvuk sa prvog dana (anti-) konferencije (Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!), u trajanju od 30’. Vreme i datum čitanja tekstova u okviru konferencije - Od 19:00 do 19:30, 27. februar 2014.

Muzički CD je deo zbornika tekstova sa (anti-) konferencije Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!, održane 27&28. februara 2014. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, u produkciji i organizaciji kuda.org.

Urednici zbornika i konferencije: Howard Slater & kuda.org

Izdavač
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
www.kuda.org
ISBN 978-86-88567-11-4

Godina izdanja
2014.

Više o zborniku:
http://www.kuda.org/zbornik-anti-konferencije-fakultet-za-de-programiran...