Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 43 min ago

Živi zid između države i ljudi

Uto, 2019-09-10 13:53

Povodom sve učestalijih deložacija – prinudnih iseljenja građana koji zbog teške ekonomske situacije ili prevara ostaju bez svojih domova, razgovarali smo sa članovima Združene akcije “Krov nad glavom”, Ivanom Zlatićem i Nemanjom Pantovićem, na tribini u Omladinskom centru CK13, 31. maja.

Polazeći od pretpostavke da je pravo na stanovanje jedno od osnovnih ljudskih prava, aktivisti ove inicijative direktnim akcijama brane domove na udaru sile zakona, postavljajući živi zid između žrtava, policije i izvršitelja. Na taj način odlažu izvršenje, kupujući vreme ugroženim stanarima da prilože žalbu u pokušaju da dokažu prevaru i druge propuste i povrede prava koje se dešavaju u procesu izvršenja.

Siže ovih slučajeva je sledeći: zbog duga za komunalne usluge, neotplaćenog kredita ili prevare investitora ili podstanara, vlasnik stana dobija rešenje javnog izvršitelja u kojem mu se predočava visina duga koji se, u slučaju kada ne može da bude izmiren, naplaćuje izvršenjem na nepokretnosti. Drugim rečima, postojeći dug se izmiruje naplatom putem prodaje nepokretne imovine dužnika. Uslovi otplate duga su nemogući, a vreme za otplatu prekratko, budući da se radi o enormno vosokim iznosima, nastalim gomilanjem troškova, kamate, kao i troškova sudskih procesa i izvršitelja koji padaju na teret dužnika.

Nedostupno stanovanje

Ovakvi slučajevi gubitka stambenog prostora nisu od skora. Tokom devedesetih godina dvadesetog veka, za vreme privatizacije stambenog fonda, ljudi su, takođe, ostajali bez krova nad glavom. Mediji su o tome sporadično izveštavali i u maniru žute štampe, ali se niko nije ozbiljno bavio posledicama transformacije stambenog prostora od prava ka robi. Dovršena privatizacija društvenih stanova, trasirala je današnju stambenu krizu i ozakonila deložacije kao sredstvo u rešavanju imovinsko-pravnih sporova. Međutim, kada govorimo o današnjim slučajevima prinudnih iseljenja, moramo imati u vidu novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kao i nizak životni standard i visoku stopu nezaposlenosti u Srbiji. Novi Zakon o stanovanju je samo potvrdio neprikosnovenost vlasništva nad nekrentinom kao isključivi osnov odgovornosti za njeno očuvanje, ne uzimajući u obzir socijalni aspekt stanovanja i materijalnu realnost života prosečnih građana Srbije koji svakodnevno muče muku da pokriju osnovne komunalne troškove. Zahvaljujući novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, građani će se naći u još težoj situaciji.

Združena akcija “Krov nad glavom” se poziva na podatke Eurostata po kom tri četvrtine stanovnika Srbije izdvaja 70% mesečnih prihoda za pokrivanje troškova stanovanja, što Srbiju čini državom sa najnepristupačnijim stanovanjem u Evropi. Ako pratimo liniju težih socijalnih slučajeva, poput podstanara, korisnika socijalnih stanova ili improvizovanih naselja, situacija je još neizvesnija. Otuda i insistiranje na terminu “prinudno iseljenje” jer govorimo o nasilnom aktu države kojim se oduzima stambeni prostor za koji ljudi rade celog života, a da im se, pri tom, ne omogućava priuštiv alternativni smeštaj. Ovo upućuje da je model tržišnog stanovanja neadekvatan i neizdrživ, da doprinosi daljem osiromašenju i da proizvodi beskućnike.
Dakle, nema mesta za ocenu deložacija kao posledice nesposobnosti ljudi da vode ekonomiju domaćinstva niti za njihovu dalju stigmatizaciju, već za ocenu o nepostojanju stambene politike koja garantuje svima ostvarivanje prava na stan.

Zakon jačeg

Kada je reč o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, bitno je ukazati na kratki istorijat institucije izvršitelja u pravnom sistemu Srbije. Važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju, usvojen 2011. godine i menjan tri puta, uveo je bitnu novinu – izvršitelja kao novu profesiju u pravnom sistemu Srbije. Ovim se omogućilo da sud prilikom utvrđivanja mere potraživanja po nalogu poverioca može da unajmi privatnog izvršitelja za potrebe izvršenja naplate duga prema dužniku. Potreba za uvođenjem institucije izvršitelja proistekla je iz manjka kapaciteta sudskih izvršitelja da sprovedu izvršenja, zbog čega su mnoga ostala nesprovedena. Procenjuje se da je od 2012. do 2016. godine, zahvaljujući ovom zakonu, sprovedeno oko 300.000 rešenja, pri čemu se prosečno vreme sprovođenja izvršnog postupka smanjilo sa 635 na 100 dana.

Ovaj podatak svakako govori u prilog smanjenja broja predmeta u našem pravosudnom sistemu i efikasnijem sprovođenju izvršenja, ali se postavlja pitanje da li efikasnost postupka osigurava i pravednost postupka, odnosno da li nova metodologija ide na ruku svim poveriocima, bez obzira na njihov materijalni i društveni status. Po rečima protagonista Združene akcije “Krov nad glavom”, zakon se sprovodi po principu zakona jačeg. Postoji čitav niz slučajeva obespravljenih radnika koji iz nemogućnosti da naplate dugove poslodavaca (zbog odlaska firme u stečaj ili statusa gubitaša) ne mogu ni da uđu u pokretanje postupka izvršenja, niti se izvršenja sprovode prema krupnijim, zaštićenim dužnicima koji su jači od poverilaca. S druge strane, “jači igrači”, poput javnih komunalnih preduzeća, banaka i investitora, ovih problema nemaju. Naprotiv, čini se da im zakon ide na ruku, jer su nemoćni građani laka meta.

Natalija Čolović iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da postupak izvršenja jeste postao efikasniji, ali na štetu prava dužnika i to onih sa najnižim primanjima, kao i da praksa pokazuje da su od primene zakona izuzeti veliki dužnici. Dodatna otežavajuća okolnost za obične građane nastupa 2016. godine kada se donosi novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju u kom privatni izvršitelj dobija status javnog lica, što podrazumeva da se izvršni postupci pokreću između poverioca i izvrštelja, bez posredstva suda. Ovim se izvršiteljima poverava deo vlasti, iako i dalje rade u privatnom aranžmanu, pod okriljem svojih firmi i po logici dobitka na osnovu tarife, nagrada i premija koje proističu iz broja uspešno realizovanih slučajeva. Dodmo li ovome propis po kom žalba ne odlaže izvršenje, efikasnost rada sada javnih izvršitelja, a time i države, motivisana je krajnje neobičnim razlogom u domenu pravde – zaradom, što se očitava i u suptilnim pritiscima kojima su izloženi dužnici od strane izvršitelja – u nagovorima da odustanu od svoje imovine koja će se onda prodati na javnim aukcijama po mnogo nižoj ceni od tržišne i kasnije preprodati na tržištu.

Šta da se radi?

Ne postoji tačna informacija o broju sprovedenih prinudnih iseljenja, ali je pretpostavka da ne bi išla na ruku vlasti, što pokazuje i činjenica da se vesti o sprovođenju prinudnih iseljenja ne nalaze u zvaničnim medijima. U sklopu obznanjivanja i rasvetljavanja ovih procesa, Združena akcija “Krov nad glavom” planira pokretanje narodne incijative za promenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, uvođenjem člana zakona po kojem predmet izvršenja ne može da bude jedina nekretnina u posedu dužnika, kao i propisa da žalba odlaže izvršenje, kako bi se izašlo u susret prevarenim i socijalno ugroženim građanima.

U moto Komore javnih izvršitelja “Odgovor je odgovornost”, intervenišemo konstatacijom da pretnje i sejanje straha od gubitka krova nad glavom, ne predstavljaju odgovornu socijalnu politiku i da bi odgovornost trebalo tražiti u iznalaženju novog modela socijalnog stanovanja, u obezbeđivanju prava na stan za sve.

U prilog borbi protiv prinudnih iseljenja delimo sa vama video snimak razgovora sa članovima Združene akcije “Krov nad glavom” na kojoj su Ivan Zlatić i Nemanja Pantović izložili dosadašnje združene akcije.

Tribina “Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu”

Sub, 2019-09-07 20:30

Tokom trećeg Festivala samoorganizovanja u Omladinskom centru CK13, u subotu, 7. septembra od 18:30 održaće se tribina pod nazivom “Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu”.

Ova tribina se realizuje u okviru našeg tekućeg programa “Svakodnevno je političko” gde tematizujemo razne pojavne oblike nasilja u društvu, a ovoga puta ćemo još jednom staviti akcenat na nasilje nad prirodom, kao i nad aktivistima i aktivistkinjama koji su poslednjih godina najaktivniji u borbi za očuvanje reka u Srbiji.

Na tribini će govoriti:
Milinka Nikolić (Savez MZ Stare planine)
Aleksandar Jovanović Ćuta (Odbranimo reke Stare planine)
Miloš Baković Jadžić (Pravo na vodu)

Republička Vlada planirala je izgradnju oko 60 derivacionih mini hidrocentrala u zaštićenoj zoni najvećeg parka prirode u zemlji na Staroj planini. Ovime bi se neke od najlepših i najčistijih reka u Srbiji isušile i prevele u cev, čime bi se promenio izgled rečnog korita i okoline. Time bi se izvršio ekocid nesagledivih razmera koji bi doveo do uništenja prirodnih staništa biljnih i životinjskih vrsta, među kojima se nalaze i retke zaštićene vrste koje su pred nestankom, ne samo u Srbiji, već i u svetu.

Država je pojedincima dozvolila da zbog ogromne zarade, a minimalne količine energije, grade derivacione MHE dodelivši im status tzv. povlašćenih proizvođača, što u praksi znači da su građani, koje niko o tome nije pitao, u obavezi da kroz račune za struju plaćaju uništavanje svojih reka.

Ljudi koji su se na terenu aktivno usprotivili ovom procesu, i za sada ga značajno usporili (do sada je izgrađena samo jedna MHE), konstantno se susreću sa verbalnim, ali i fizičkim nasiljem, od raznih vrsti sabotaža i podmetanja do pretnji zatvorom zbog neprijavljivanja skupa na kome se čistila reka u selu Rakita. Nezadovoljno lokalno stanovništvo u više mesta na Staroj planini je organizovalo proteste i blokade gradilišta, što ih je dovodilo u sukobe sa investitorima i pripadnicima njihovih privatnih obezbeđenja.

Šta je sve problematično u vezi derivacionih MHE, sa kojim se sve problemima aktivisti i aktivistkinje za vodu susreću na terenu, kao i koji su dalji koraci u ovoj borbi, možete čuti na tribini 7. septembra u CK13.

————————
Ovaj program se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Otvaranje izložbe “Half Fed”, Joana Quiroga

Sub, 2019-09-07 19:00

U okviru programa Festivala samoorganizovanja, u subotu od 17h, u nastavku prezentacije “Poltičke škole za umetnike (i sve zainteresovane)” (16.30h), u Galeriji CK13 biće otvorena izložba “Half Fed” brazilske umetnice Joane Quiroga. 

Rad “Half Fed” predstavlja konceptualno umetničko delo koje na suptilan način iz perspektive ‘duboke ekologije’ tematizuje odnos života/organizma i njegove okoline, i problematizuje političku dimenziju tog odnosa – onu koja određuje ‘sudbinu’ životnog procesa. 

Tematski objekat rada, i ujedno i sam medij Quiroginog stvaralaštva kojim se ona bavi već duži niz godina, predstavlja hleb, materija jednako simbolička koliko svakodnevno realna i konkretna. U ovom radu, hleb je živa i životodavna materija, čiji život, međutim, zavisi od uticaja okruženja: društveno-istorijske okoline koja se aktualizuje na ličnom planu, “sada i ovde”, kroz pitanje ‘nastavka života’ koje se obraća samom posetiocu izložbe pozivom na samorefleksiju u svetlu sopstvenog delovanja u odnosu prema sopstvenom okruženju.     

Izložbu možete pogledati u Galeriji CK13 do 5. oktobra.

Otvaranje izložbe “Half Fed”, Joana Quiroga

Sub, 2019-09-07 19:00

U okviru programa Festivala samoorganizovanja, u subotu od 17h, u nastavku prezentacije “Poltičke škole za umetnike (i sve zainteresovane)” (16.30h), u Galeriji CK13 biće otvorena izložba “Half Fed” brazilske umetnice Joane Quiroga. 

Rad “Half Fed” predstavlja konceptualno umetničko delo koje na suptilan način iz perspektive ‘duboke ekologije’ tematizuje odnos života/organizma i njegove okoline, i problematizuje političku dimenziju tog odnosa – onu koja određuje ‘sudbinu’ životnog procesa. 

Tematski objekat rada, i ujedno i sam medij Quiroginog stvaralaštva kojim se ona bavi već duži niz godina, predstavlja hleb, materija jednako simbolička koliko svakodnevno realna i konkretna. U ovom radu, hleb je živa i životodavna materija, čiji život, međutim, zavisi od uticaja okruženja: društveno-istorijske okoline koja se aktualizuje na ličnom planu, “sada i ovde”, kroz pitanje ‘nastavka života’ koje se obraća samom posetiocu izložbe pozivom na samorefleksiju u svetlu sopstvenog delovanja u odnosu prema sopstvenom okruženju.     

Izložbu možete pogledati u Galeriji CK13 do 5. oktobra.

anarhija/ blok 45 i Bubašvaba pres (Beograd): radionica bukleta

Sub, 2019-09-07 13:00

anarhija/ blok 45 i Bubašvaba pres pozivaju vas na radionicu posvećenu izradi i distribuciji bukleta, koja će se održati 7. septembra, u CK13, u okviru Festivala samoorganizovanja, sa početkom u 11č.

anarhija/ blok 45 je izdavački poduhvat započet 2002. godine, u okviru kojeg je do sada, pored desetak knjiških naslova, objavljeno i preko stotinu bukleta: sasvim malih, srednjih, velikih, ponekad većih i od mnogih knjiga. Bubašvaba pres je zajednički naziv za sve one koji su na razne načine pomagali ili i dalje pomažu štampu i distribuciju izdanja anarhije/ blok 45. Ono što ćemo pokušati da dočaramo je to iskustvo, koje se odvijalo s najskromnijim sredstvima, finansijskim i drugim, bez ikakvog oslonca u institucijama ili fondacijskim resursima, ali koje je opet preraslo u jedan od najvećih i najdugotrajnijih izdavačkih poduhvata u našoj sredini. U praktično nemogućim uslovima, koji su za mnoge jedina polazna tačka, to iskustvo bi moglo biti od nekog značaja.

Radionica će pre svega biti prilika da razmotrimo razloge i mogućnosti za takav oblik izdavaštva, dok ćemo tehničke detalje pokriti samo u glavnim crtama, uz osvrt na neke specifičnosti koje podrazumeva forma “bukleta”. Ostali tehnički detalji svode se na baratanje standardnim alatima i fajlovima, u čije osnove, razumljivo, ne možemo ulaziti (programi za prelom, obradu slika, PDF, itd).

Poziv je otvoren, učešće na radionici je besplatno, nije potrebno nikakvo prijavljivanje. Samo je poželjno da prethodno proverite naše glavne resurse, na osnovu kojih ćemo proći kroz ceo proces izrade bukleta, da bismo onda razmotrili značaj i moguće načine direktne distribucije:

https://anarhija-blok45.net
https://anarhisticka-biblioteka.net/special/index

Tribina “Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu”

Sub, 2019-09-07 12:13

U okviru Festivala samoorganizovanja u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu održana je tribina “Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu” u okviru programa Svakodnevno je političko. Na tribini su govorili Milinka Nikolić ispred Saveza MZ Stara planina, kao i Miloš Baković Jadžić i Milena Stanić iz inicijative Pravo na vodu.

UHO, GRLO, NOISE – Muzički program Festivala samoorganizovanja

Pet, 2019-09-06 23:00

UHO, GRLO, NOISE
06-08.09.2019
Festival samoorganizovanja

Festival u Crnoj kući ne bi bio potpun i ne bi imao pravi sjaj bez muzike i svirki kojima se završava uzbudljivi dan.

Svake večeri očekuju vas koncertni nastupi alternativnih bendova novije generacije, predstavnika savremenog andergraund zvuka i već prepoznatljivog urbanog stila koji u svojim muzičkim zamislima i žestokim nastupima nose dobar duh vremena: dovoljno bučni i buntovni da iznesu glas nove rokenrol generacije; dovoljno kvalitetni i progresivni da ih publika prepozna i prihvati kao nešto „novo i drugačije“.

Tokom tri dana festivala očekuju vas nastupi osam bendova: Šajzerbiterlemon (Beograd), Skupljeni Na Brzinu (Novi Sad), Stidnice (Zagreb), Crno dete (Beograd), 21 vek (Skoplje), Kriptidi (Zadar), Canabin (Novi Sad) i Proto tip (Beograd).

Ulaz je na donacije.

Donaciju vidimo kao jedan oblik participacije (nasuprot konzumerizmu, elitizmu i vladajućim ograničenjima u kapitalizmu) kojom se ističe solidarnost i podrška, briše granica između organizatora, izvođača i posetilaca i na taj način gradi održiva alternativa.

Ko ima manje, može dati manje; oni koji imaju više, mogu dati malo više. Donacija se zasniva na poverenju, zavisno o samoproceni i finansijskim mogućnostima svakoga od nas.

Doniraj i podrži scenu kojoj i sam_a pripadaš!

 

PROGRAM

1. dan – petak, 6. septembar

21:00 – SNB (Skupljeni Na Brzinu)

22:00 – Šajzerbiterlemon

23:00 – Stidnice

2. dan – subota, 7. septembar

21:00 – Crno dete

22:00 – 21 vek

23:00 – Kriptidi

3. dan, nedelja, 8. septembar

21:00 Canabin

22:00 Proto tip

 

O bendovima:

ŠAJZERBITERLEMON je beogradski garažni trio koji čine Ana Đurović na bubnjevima, Mario Marković na basu i pratećim vokalima i Jovan Sibinović – gitara i lead vokal. U maju ove godine su za zagrebački Geenger records objavili album prvenac „Iza naših zidova“ koji trenutno promovišu.

SNB (SkupljeniNaBrzinu) je punk bend iz Novog Sada nastao u Novom Kneževcu. Prošle godine su izbacili album “Brzopletost”, a izdavač je SKC Novi Sad. SNB čine Ivica Petrić (gitara, vokal), Mario Blažević (bas gitara, vokal), Miroslav Popov (bubnjevi).

Stidnice su iskrenost bez c dijelova, odsutnost nepotrebnog i kratka pozornost. Stidnice su nakupina generičkih glazbenih najava, disleksija – Stidnice su kratkog roka trajanja. Nakon što su krajem prošle godine svojim EP prvijencem “Zašto mucaš pišući” u Močvari neugodno iznenadile zagrebačku publiku, Stidnice su šest mjeseci nakon izbacile i friški novi nastavak. Njihov aktualni EP “Tebi je svejedno, a svima oko tebe je teško”, predstavlja drugo od ukupno tri izdanja koje će izbaciti unutar godine dana, dok zadnji čavao u lijesu znan kao i posljednje izdanje benda, EP “Sada si posve sam” stiže krajem rujna. Život je prekratak za duge pjesme, uhvatite Stidnice uživo dok još možete.

Crno dete je turbo rok pank džez trio iz Beograda. Njihova muzika je spoj slobodne improvizacije i komponovanih pesama (i instrumentala), baziranih na tradiciji nojza i psihodeličnog roka, uz elemente surfa, panka i džeza, a sve začinjeno blisko-istočnim i balkanskim ornamentima. Crno dete počinje sa radom 2010. godine kao solo projekat gitariste Damjana Brkića (Klopka za pionira, The Cyclist Conspiracy). Grupa postaje duo 2012. kada se Milan Bukejlović (Petrol, Virvel, Triko) pridružuje na bubnjevima. Od 2018. sastav je pojačan saksofonom koji svira Tomislav Marjanović – Rale (The Cyclist Conspiracy). Do sada su objavili tri albuma komponovane muzike: Riffs (2012), Dževad (2014), Zlatne stvari (2016) i jedan improvizovani živi album: Neponovljivo (2017). Na ovom nastupu će predstaviti svoju najnoviju, još neobjavljenu muziku.

21 век čine istaknuti muzičari skopske andergraund scene: Vasko Atanasoski, Rade Jordanovski i Deni Krstev (Bernays Propaganda, Xaxaxa,FxPxOx, My Tear) i sviraju melanholičnu muziku koja se prostire od post panka do tradicionalne makedonske muzike.

Kriptidi“ su se pojavili u Zadru krajem 2016. godine. Taj bend čine iskusni članovi koji već godinama djeluju na underground sceni u grupama od kojih su neke [mandelbrot set], „Trn u oku“, „Gatos Del Mundo“, „Missing Link“ i „Paperblast“. Ulogu frontmena preuzeo je zadarski underground pjesnik i kantautor Roberto Vodanović „Čopor“ čiji su atmosferični, nadrealni i angažirani tekstovi istovremeno prožeti jezom svakidašnjice, pobunom, ali i suptilnim humorom. Ostatak benda neobičnom kombinacijom instrumenata (bez električne gitare) stvara jedinstvene slojeve zvukova koji čine idealnu podlogu za Čoporove tekstove. „Kriptidi“ su glazbeno putovanje u nepoznato čak i dobrim poznavateljima rock glazbe. Može se reći da njihova glazba uključuje izvjesne elemente bluesa, punka, noise-a i apsurdnog popa, ali zasigurno će svaki slušatelj imati svoj doživljaj ovog unikatnog benda. Glazba Kriptida je energična i iskrivljena na način koji bi mogao slušatelje potaknuti da ponovno preispitaju sebe i svoje mjesto u društvu i svijetu. Kriptidi su trenutno u fazi snimanja još 6 pjesama koje će se naći na drugom albumu i s velikim isčekivanjem i zadovoljstvom se spremaju za svoje prvo pojavljivanje u Novom Sadu, uz krilaticu: “Kriptidi u novom gradu, Kriptidi u Novom Sadu, Kriptidi za nove ljude, samoorganiziranja neka bude!”

Canabin je stoner trio iz Novog Sada osnovan 2017. godine. Stvaraju pod velikim uticajem bendova kao što su Sleep, Soundgarden, Crowbar i Disciplina Kičme.

Proto tip je beogradska noise rock/post punk četvorka osnovana 2015. godine. Nakon kratke pauze sa beogradskim svirkama, zajedno sa novim gitaristom, bend se vraća sa novim materijalima koji su samo najava za ono što tek sledi. EP pod nazivom “Strah od izvesnog” u oktobru 2017. je izdat za “Slušaj Najglasnije”.

Vidimo se!

 

Festival samoorganizovanja (6-8. septembra)

Pet, 2019-09-06 17:00

Pozivamo vas na treće izdanje Festivala samoorganizovanja koji će se održati od 6. do 8. septembra u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu i okupiće organizacije, grupe, inicijative i pojedince sa civilne, aktivističke i nezavisne kulturne scene iz Srbije i regiona.

Festival samoorganizovanja je posvećen afirmaciji udruživanja i malih strategija i modela samoorganizovanja koji nastaju u suočavanju sa nepravdama, nasiljem, marginalizacijom i diskriminacijom koje država sprovodi nad svojim građanima.

Centralna tema trećeg Festivala je građanska neposlušnost.

Povod za tematizaciju i afirmaciju građanske neposlušnosti je sve veći broj građanskih protesta, udruženih akcija i vaninsitucionalnih borbi u kojima se ispoljava građanska hrabrost da se javno suprotstavi opresivnim politikama, otvorenom nasilju države, partijskom predatorstvu, urušavanju i zloupotrebama demokratskih procedura, nepravednim i represivnim zakonima i uredbama, i da se preuzme rizik za to, kao i odgovornost za funkcionisanje zajednice.

U događaju građanske neposlušnosti ljudi se reafirmišu kao politički subjekti, odnosno transformišu od uniženih i ugroženih subjekata u subjekte promene, kroz građansko udruživanje, (samo)organizovanje, aktivizam i borbu, odnosno kroz aktivno preispitivanje okruženja i vlastitih uslova življenja i delovanja. Zbog toga ovaj događaj vidimo kao doprinos stvaranju drugačije svakodnevice – repolitizovane kroz dijaloški, edukativni i aktivistički pristup.

Festival samoorganizovanja donosi radionice, prezentacije, promocije publikacija, tribine i diskusije, kao i muzički program koji nosi naziv “Uho, grlo, noise!”.

Ulaz na sve programe je besplatan. Bendove koji će nastupiti moći ćete da podržite kroz dobrovoljne donacije.

Program Festivala samoorganizovanja se održava na više lokacija u Omladinskom centru CK13: dvorište, klub, infoteka i sprat.

PROGRAM

1. dan – petak, 6. septembar

15:00 – Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad (praktična obuka)
15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
16:00 – Predstavljanje Samoobrazovnog univerziteta i Male samoobrazovne čitanke + Čitalačka grupa: Džon Holvej – 12 teza o menjanju sveta bez preuzimanja vlasti – Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”
18:00 – Inicijative za solidarnu kupovinu
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: ŠAJZERBITERLEMON (Beograd), SNB (SkupljeniNaBrzinu) (Novi Sad), Stidnice (Zagreb)

2. dan – subota, 7. septembar

12:00 – Anarhija/ blok 45 i Bubašvaba pres (Beograd): radionica bukleta
15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
16:00 – Prezentacija: Politička škola za umetnike i sve zainteresovane – Predstavljanje programa škole (Dunja Kučinac, BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture, Zagreb)
+ Prezentacija: Referendumska kampanja “67 je previše” – kontekst i iskustvo (Jakov Kolak, BRID, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zagreb)
+ Otvaranje izložbe: Half Fed, Joana Quiroga, Brazil
17:00 – Inicijativa za Požegu – predstavljanje i razgovor
18:30 – Tribina “Svakodnevno je političko: Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu”
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: Crno dete (Beograd), 21 vek = 21 век (Skoplje), Kriptidi (Zadar)

3. dan – nedelja, 8. septembar

12:00 – Radionica plakata (KURS Udruženje, Beograd)
15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
15:00 – Edukativna radionica – U borbi za dostojanstven rad (ROZA udruženje za radna prava žena, Zrenjanin)
16:00 – Prezentacija inicijative Zadruga Urbana + Diskusija na temu kontra-ekonomije
17:00 – Predstavljanje čitanke “Oslobođenje lezbejki: feministički tekstovi (1968-1980)” u izdanju Labris Beograd, organizacije za lezbejska ljudska prava
18:00 – Inicijativa PRAVDA ZA DAVIDA – hronologija državnog zločina (predstavljanje i razgovor)
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: Canabin (Novi Sad), Proto tip (Beograd)

*Van “zvaničnog” festivalskog programa sretaćemo se i družiti i na stalnim punktovima i pogonima Festivala:

Otvorena kuhinja (06-08.09.)
Ormarić razmene
DIY bedž
Slušaj najglasnije + DJ set Lutajući DJ Zdena
Open Library (anti-copyright): distro + čitalački pult

 

Festival se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Klabing #131 // Duh u oklopu

Sre, 2019-09-04 20:00
Za prvi književni klabing posle letnje pauze čita se “Duh u oklopu” Široa Masamunea. Vidimo se od 18h u Crnoj kući!

Wabi duo

Uto, 2019-09-03 23:00

Wabi duo je impro instrumentalni sastav koji čine:

Sava Botić – fender rhodes, elektronika
Daniel More – kontrabas, elektronika

Ulaz 200rsd

Veče Dron Muzike 21 (XXI): 3 Nastupa + Izložba

Sub, 2019-08-31 23:00

Dron izložba: Zoran Janjetov

Otvaranje izložbe u 21h

Dron koncert #1: Momčilo Šotra Šole
Dron koncert #2: TBA
Dron koncert #3: DronBulja (didgeridoo sastav)

Urednik programa: Danilo Šainović

Kuratori izložbe: Lazar Čurčić i Zita Argyelán

Biće glasno!

Ulaz se plaća putem donacije.

Festival samoorganizovanja (6-8. septembar)

Pon, 2019-08-26 16:26

Pozivamo vas na treće izdanje Festivala samoorganizovanja koji će se održati od 6. do 8. septembra u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu i okupiće organizacije, grupe, inicijative i pojedince sa civilne, aktivističke i nezavisne kulturne scene iz Srbije i regiona.

Festival samoorganizovanja je posvećen afirmaciji udruživanja i malih strategija i modela samoorganizovanja koji nastaju u suočavanju sa nepravdama, nasiljem, marginalizacijom i diskriminacijom koje država sprovodi nad svojim građanima.

Centralna tema trećeg Festivala je građanska neposlušnost.

Povod za tematizaciju i afirmaciju građanske neposlušnosti je sve veći broj građanskih protesta, udruženih akcija i vaninsitucionalnih borbi u kojima se ispoljava građanska hrabrost da se javno suprotstavi opresivnim politikama, otvorenom nasilju države, partijskom predatorstvu, urušavanju i zloupotrebama demokratskih procedura, nepravednim i represivnim zakonima i uredbama, i da se preuzme rizik za to, kao i odgovornost za funkcionisanje zajednice.

U događaju građanske neposlušnosti ljudi se reafirmišu kao politički subjekti, odnosno transformišu od uniženih i ugroženih subjekata u subjekte promene, kroz građansko udruživanje, (samo)organizovanje, aktivizam i borbu, odnosno kroz aktivno preispitivanje okruženja i vlastitih uslova življenja i delovanja. Zbog toga ovaj događaj vidimo kao doprinos stvaranju drugačije svakodnevice – repolitizovane kroz dijaloški, edukativni i aktivistički pristup.

Festival samoorganizovanja donosi radionice, prezentacije, promocije publikacija, tribine i diskusije, kao i muzički program koji nosi naziv “Uho, grlo, noise!”.

Ulaz na sve programe je besplatan. Bendove koji će nastupiti moći ćete da podržite kroz dobrovoljne donacije.

Program Festivala samoorganizovanja se održava na više lokacija u Omladinskom centru CK13: dvorište, klub, infoteka i sprat.

PROGRAM

1. dan – petak, 6. septembar

15:00 – Inicijativa za solidarnu kupovinu
15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
16:00 – Predstavljanje Samoobrazovnog univerziteta i Male samoobrazovne čitanke + Čitalačka grupa: Džon Holvej – 12 teza o menjanju sveta bez preuzimanja vlasti – Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković”
18:00 – Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad (praktična obuka)
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: ŠAJZERBITERLEMON (Beograd), SNB (SkupljeniNaBrzinu) (Novi Sad), Stidnice (Zagreb)

2. dan – subota, 7. septembar

15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
16:00 – Prezentacija: Referendumska kampanja “67 je previše” – kontekst i iskustvo (Jakov Kolak, BRID, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zagreb)
16:30 – Prezentacija: Politička škola za umetnike i sve zainteresovane – Predstavljanje programa škole (Dunja Kučinac, BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture, Zagreb)
17:00 – Otvaranje izložbe u Galeriji CK13: Half Fed, Joana Quiroga, Brazil
17:00 – Inicijativa za Požegu – predstavljanje i razgovor
18:30 – Tribina “Svakodnevno je političko: Nasilje nad prirodom i borba za našu vodu”
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: Crno dete (Beograd), 21 vek = 21 век (Skoplje), Kriptidi (Zadar)

3. dan – nedelja, 8. septembar

12:00 – Radionica plakata (KURS Udruženje, Beograd)
15:00-18:00 – Izrada stensila (punkt by Ica Heklica)
15:00 – Edukativna radionica – U borbi za dostojanstven rad (ROZA udruženje za radna prava žena, Zrenjanin)
16:00 – Prezentacija inicijative Zadruga Urbana + Diskusija na temu kontra-ekonomije
17:00 – Predstavljanje čitanke “Oslobođenje lezbejki: feministički tekstovi (1968-1980)” u izdanju Labris Beograd, organizacije za lezbejska ljudska prava
18:00 – Inicijativa PRAVDA ZA DAVIDA – hronologija državnog zločina (predstavljanje i razgovor)
20:00 – Zajednička veganska večera
21:00 – Uho, grlo, noise: Canabin (Novi Sad), Proto tip (Beograd)

*Van “zvaničnog” festivalskog programa sretaćemo se i družiti i na stalnim punktovima i pogonima Festivala:

Otvorena kuhinja (06-08.09.)
Ormarić razmene
DIY bedž
Slušaj najglasnije + DJ set Lutajući DJ Zdena
Open Library (anti-copyright): distro + čitalački pult

 

Festival se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Strane