U, IZ, KA, ZA

U, IZ, KA, ZA – proživljavanje nepoznatog Program uspostavljanja novih oblika saradnje u produkciji i distribuciji kulture Diskusioni forum: http://kuda.org/diskusije Osnova programa U, IZ, KA, ZA je koprodukcija serije izložbi, diskusija, predavanja i prezentacija koje su osmišljene da iniciraju rekapitulaciju, distribuciju i decentralizaciju znanja i iskustava OD jednog jezgra nevladinih organizacija iz „kulturnih prestonica“ koje su tokom poslednje decenije bile posebno aktivne u poljima vizuelnih umetnosti, arhitekture i aktivističke kulturne produkcije, KA novoj publici i ka ostvarenju novih oblika saradnje sa novim partnerskim organizacijama. Ponovno izvođenje istaknutih projekata ili programa iz poslednje decenije, trebalo bi da omogući dvosmerno pretapanje produkcione metodologije sa mrežom lokalnih kulturnih organizacija i okruženja u kome do sada ovakvi projekti nisu priređivani. (na dnu stranice su opisi projekata koji se predlažu za ponovnu realizaciju) Organizacije koje iniciraju program su: Centar za nove medije_kuda.org Novi Sad, Kulturni centar REX, Beograd (http://www.rex.b92.net/), STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam (http://www.stealth.ultd.net/stealth/) i Press to Exit, Skoplje (http://www.presstoexit.org.mk/). Ove organizacije imaju dugogodišnje iskustvo u lokalnim, regionalnim i internacionalnim koprodukcijama i saradnji. Partnerske organizacije iz manjih sredina, koje su iz niza razloga pokazale veliko interesovanje za učešće u ovakvoj razmeni su: Narodna biblioteka u Boru, Resurs centar Leskovac, NVO Urban In iz Novog Pazara, Dragačevska zadruga žena Rajka Borojević iz Donjeg Dupca, Kulturni centar Požega, Kulturni centar Pančevo, itd. Četiri organizacije koje iniciraju ovaj program, otvaraju mogućnost za kreiranje kolaborativne platforme koja će na aktivan način angažovati različite organizacije – uključujući i druge organizacije i pojedince sa regionalne kulturne scene iz bivše Jugoslavije, Evrope, itd. – i protagoniste, da bi se dodatno podržali uslovi za dalju re-distribuciju znanja, iskustava i kulturnih praksi u još neistraženim domenima i "terenima". U, IZ, KA, ZA se bavi pitanjima dostupnosti postojećeg znanja vezanog za produkciju kulture koja se može smatrati standardnom ili konvencionalnom na evropskom "terenu" ili u glavnim gradovima regiona, dok u lokalnim sredinama ostaje nedostupno i neprimenjivo. Programom se cilja na širenje uticaja projekata i razrađenih koncepata u širim profesionalnim krugovima i među različitom publikom, a posebno među zapostavljenim lokalnim kulturnim institucijama ili manjim kulturnim nevladinim organizacijama u manjim mestima u Srbiji. Ovim programom se ponovo postavlja set projekata (proverenih i isprobanih sadržaja i koncepata) u novo okruženje i u okviru nove infrastrukture. Sa svešću o skorašnjim tendencijama u kulturnoj produkciji (hiperprodukcija, rast količine aktivnosti, priticanje donacija za takav uobičajeni produkcijski opus), ovaj program promoviše nov pristup u postavljanju i rekonstekstualizaciji metodološki relevantnih projekata. Izmeštanje jednog seta ključnih iskustava u još neispitane kulturne kontekste inicira kreiranje novih metoda i modela komunikacije sa ciljnim grupama i novih načina saradnje da bi se bolje iskoristili i rasporedili resursi NVO kulturne scene. Program ne podrazumeva jednostavno "ponovno postavljanje" projekata, već otvara mogućnost za dvostruku inovaciju: kroz prilagođavanje projekta da bi se odgovorilo na zahteve i izazove lokalne realnosti, produkcionih uslova i kapaciteta, inicijatori projekta će stvarati nova znanja zajedno sa svojim domaćinima u lokalnim sredinama, koji zauzvrat treba da valorizuju ponuđene sadržaje po sopstvenim standardima. U, IZ, KA, ZA se oslanja na ponovno priređivanje odabranih projekata i aktivnosti iz perioda 2000-2009, i to onih koji se mogu smatrati prethodnicom u svojim poljima i koji imaju kapacitet da u značajnoj meri utiču na kulturnu sferu, i danas i u vreme kada realizovani. Program se odvija u kontekstu vaninstitucionalnih praksi, nastalih i razvijenih tokom prošle decenije u post-jugoslovenskim društvima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, što je kontekst koji se može smatrati presudnim za iskustvo i eksperimentisanje sa uticajem i dometom mnogih inovativnih kulturnih i umetničkih produkcija. Ova iskustva su sada suočena sa izazovom novog nivoa uticaja – ne samo kroz kulturnu (re)produkciju, već i kroz konceptualnu reinvenciju i konfirmaciju van konteksta i mesta na kojima su nastali. Kroz izazov ponovnog postavljanja ovih projekata u drugom vremenu i okruženju, ove aktivnosti dostižu novi i pionirski nivo angažmana. Detaljan opis programa i predloženih projekata: