U mašinskom odeljenju: uslovi rada u kulturi, Razgovor u Kulturnom centru REX

  • kuda.
  • kuda.

Kulturni centar REX, Jevrejska 16, Beograd
http://www.rex.b92.net/
Nedelja 26. jun u 18h
Ponedeljak 27. jun u 19h

Kulturni centar Rex vas poziva na susret, prezentaciju i diskusije sa grupama kulturnih radnica i radnika iz Španije, Slovenije i Srbije. Zajednička tema susreta grupa Radikalna Edukacija i Radnička Anketa sa koleginicama i kolegama iz Srbije, koji će se u nedelju i ponedeljak uveče odvijati u Kulturnom centru Rex je: uslovi rada u kulturi.

Grupu Radnička Anketa (Workers' Inquiry Group) čine Alfredo Arasil, Karolina Bustamante, Ines Moreno i Junuen Sariego, doktorantkinje i doktoranti na studijskom programu (Centro de Estudios) Centra za umetnost Narodnog muzeja Reina Sofija u Madridu. Zajedno sa kolektivom Radikalna Edukacija (Ljubljana, Slovenija, http://radical.temp.si/) inicirali su istraživanje koje se bavi oblicima i različitim nivoima eksploatacije radnica i radnika u kulturnim institucijama, kao i načinima za primenu rezultata ovih istraživanja u cilju društvenih promena. Istraživački proces su započeli pitanjem: kako izumeti novu političku praksu i kako je misliti u instituciji? Razlozi za ovo istraživanje leže ne samo u novim modalitetima i regulisanjima rada u polju kulture (kao što su nesrazmera između plaćenog i neplaćenog rada, rada i slobodnog vremena, intenzivna fragmentacija radnog iskustva, gubljenje osećaja samopouzdanja, samostalnosti i sigurnosti u svim aspektima života), već i nedostatak klasne svesti i solidarnosti među onima koji rade u polju kulture - novom proletarijatu.

Aleksandra Sekulić, Jelena Miletić, Vladan Jeremić, Vida Knežević i Marko Miletić su kulturne radnice i radnici i umetnice i umetnici iz Beograda i Bora, koji su do nedavno bili zaposleni ili u ugovornom odnosu sa različitim, od države i društva finansiranim, kulturnim institucijama. Svi su iskusili zahtevan i iscrpljujući proces iniciranja i implementiranja svojih ideja u svakodnevnom radu i institucionalnoj produkciji. Takav proces je obično bio praćen različitim oblicima pasivnog otpora, ometanja, ignorisanja pa i zlostavljanja od strane rukovodstava institucija. Pokušavajući da budu predvodnici modernizacije programa i produkcije, ostali su izolovani, opstruirani i prokaženi, i naposletku, otpušteni ili prisiljeni da napuste radna mesta. Sličnosti i razlike između ovih izolovanih slučajeva govore ne samo o trendu političke opresije u kulturnoj sferi, već i o činjenici da nije bilo nikakve organizacije, asocijacije ili sindikata koji bi podržali akterke i aktere takvih događanja, bilo na institucionalnom bilo na profesionalnom nivou.

Članovi organizacije KUDA.org (Novi Sad) i Alternativnog kulturnog centra (Niš) učestvovaće u susretu i raspravi na osnovu drugih oblika radnih iskustava - ugrožavanja fizičkog i ličnog integriteta ili ugleda matične organizacije u javnosti, kao i posledičnih pravnih, policijskih i sudskih postupaka koji su takva iskustva relativizovali ili minimizirali.

Situacije kroz koje su prošle ove radnice i ovi radnici u kulturi, kao i jedna od situacija koje su u tom momentu bile kritične na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (u vezi sa otpuštanjem nastavnog osoblja u honorarnom odnosu), diskutovane su u okviru programa "Malo verovatna misija" 24. februara 2011. u Kulturnom centru Rex. Utiske sa te diskusije možete pročitati na sajtu www.rex.b92.net/mvm.

Ove grupe kulturnih radnica i radnika će se prvo sresti u Kulturnom centru Rex, u nedelju, 26. juna u 18 časova, da bi razmenili svoja dosadašnja iskustva i podelili ideje o mogućoj saradnji. Sastanak će biti otvoren za sve radnike i radnice u kulturi zainteresovane za date teme. Smatramo da je ovo prilika da se sretnu i upoznaju radnice i radnici u kulturi koji deluju u oba polja kulturne politike i produkcije, onom koje se vezuje za javni sektor i onom koje se smatra nezavisnim.

U ponedeljak 27. juna, Grupa Radnička Anketa i Kolektiv Radikalna Edukacija u okviru debate "Malo verovatna misija" predstaviće svoj istraživački rad (radničku anketu izvedenu u muzeju Reina Sofija), njegove principe i dosadašnje ishode.

Ovi susreti i debate u REXu su deo programske linije interkulturnih dijaloga Raskršća istok-zapad (Crossroads East-West) u okviru trogodišnjeg projekta Engine Room Europe, fokusiranog na nezavisne radnike u kulturi i njihovo polje delovanja. Glavni cilj projekta je razvoj kapaciteta i održivosti nezavisne kulture u Evropi. Projekat je podržan od strane Evropske komisije.

kuda.produkcija