Urbane geografije tranzicije - Prezentacija arhitektice Ive Marčetić, Zagreb

kuda.org

Sreda, 20. mart 2013. u 19 časova
CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Iva Marčetić svojim predavanjem tematizuje planiranje kao instrument uspostavljanja i izmena društvenih odnosa, a grad kao večiti prostor konflikta. Kroz presek mapiranih borbi za materijalne resurse i drugačije oblike kontrole nad teritorijom i proizvodnjom na području Hrvatske, kao i uticaju proizvodnih odnosa na same idejne osnove projektovanja, Iva će prikazati sličnosti urbanističkih mehanizama restitucije kapitalizma na prostoru gradova bivše Jugoslavije kao i njemu inherentnog otpora.

Iva Marčetić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 2009. godine. Radila je u arhitektonskim biroima 3LHD (Zagreb) i de Architekten Cie (Amsterdam). Od 2008. članica je grupe arhitekata Pulska grupa sa kojom je 2009. organizovala kongres "Grad postkapitalizma" u Puli. Sa Pulskom grupom bila je deo tima koje je predstavljao Hrvatsku na Venecijanskom Bijenalu Arhitekture 2012. godine, sa temom „Neposredna demokracija zahtijeva neposredni prostor“.

Trenutno je u Novom Sadu u okviru programa međunarodne razmene stručnog boravka – Artists in Residency – u produkciji Centra_kuda.org, Zavoda za kulturu Vojvodine i Akademie Schloss Solitude iz Štutgarta.