OPŠTA MESTA TRANZICIJE, Projekcija i razgovor sa Joanne Richardson, Četvrtak 23.10. u 19h, Omladinski centar CK13

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
www.ck13.org

Četvrtak 23.10. u 19h
OPŠTA MESTA TRANZICIJE
Projekcija i razgovor sa Joanne Richardson

Joanne Richardson ce predstaviti kolaboracioni video projekat "Opšta mesta tranzicije" (Commonplaces of Transition) i razgovarati o aspektima koji su proizašli iz ovog projekta, fokusirajući se na revoluciju 1989. godine i post-komunističku "tranziciju" u Rumuniji, kao i na i razliku između političke umetnosti i političkog stvaranja umetnosti. Biće prikazan film "In Transit", a imaćemo mogućnost da pogledamo i delove filma "Two or Three Things about Activism".

“Opšta mesta tranzicije” je kolaborativan video projekat D Media iz Rumunije, Ak-Kraak iz Nemačke, bugarskog Interspace i K:SAK iz Moldavije. Cilj projekta je pokretanje kritičkog dijaloga o oblicima tranzicije i drugim alternativama, umesto da se samo "ide u korak" s globalnim tržištem. Projekat je producirao do sada 8 videa na teme koje uključuju remapiranja granica i identiteta, transformaciju sredstava za proizvodnju i evoluciju aktivizma.

“In Transit” je tridesetominutni video dnevnik subjektivnih impresija sadašnjice i sećanja iz detinjstva. Dok putujemo Rumunijom u godini njenog priključenja Evropskoj Uniji, narativ reflektuje na značenja tranzicije, re-upisivanje istorije i odnosa između slika i sećanja. “Dve ili tri stvari o aktivizmu” je "kontradokumetarac" baziran na razlici koju je jednom davno uspostavio Godar izmedu političkog filma (filma o političkoj borbi) ili političkog snimanja filma. Dok 13 protagonista/kinja iz anarhističkih grupa i ekoloških aktivista/kinja do NGO-a, diskutuje o aktivizmu u Rumuniji i njegovom istorijskom kontekstu, snimateljka filma reflektuje svoje lične motivacije.

Razgovor sa autorkom će se fokusirati na estetike i politike, startegije "kontradokumentaraca", kao i na Godarovu misao političkog stvaranja umetnosti, koja predstavlja važnu implikaciju na aktivističku umetnost. Snimati jedan film politički znači postaviti pitanja o dominantnim formama produkcije zvuka i slike, ali i onim "opozicionim" formama. Danas je velika količina aktivističke umetnosti postala propaganda u opozitu, predvodnik navijača socijalnih pokreta koja izbegava samo-refleksiju. Video radovi u ovom projektu pokušavaju da nađu različite forme ekspresije, gde se umetnost i otpor susreću, forme koje preispituju automatizam koji je postao sastavni deo aktivizma.

Joanne Richardson živi i radi u Klužu u Rumuniji kao teoretičarka, umetnica i programska direktorka D Media. Ona je urednica Subsola, webzina o aktivističkoj umetnosti, medijskoj teoriji, i autorka dve knjige o digitalnoj kulturi. Pisala je eseje o radikalnoj levici, eksperimentalnom filmu, video aktivizmu, taktičkim medijima, slobodnom softveru, mitu autora i copyleftu. Njeni video radovi reflektuju rastući interes o globalizaciji, nacionalizmu i postkomunizmu, i manifestuju kritičku perspektivu kroz status dokumenta, istorije i memorije.

Commonplaces project: http://www.dmedia.ro/index-e.htm
Memoirs of a video activist: http://translate.eipcp.net/transversal/0307
Est-ethics of counter-documentary: http://www.artmargins.com/content/feature/richardson.html
Bio and links to other texts: http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/richardsonbio.html

Gostovanje Joanne Richardson u Novom Sadu: Centar za nove medije_kuda.org (www.kuda.org)

Prezentacija Joanne Richardson se održava 24.10. u petak u 20h, u KONTEKST galeriji, Beograd. Gostovanje Joanne Richardson u Beogradu je realizovano u saradnji sa Biroom za kulturu i komunikaciju.