Blogs

VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

VIDEO INTERVJUI | Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Istraživački projekat kuda.org

 

NKSS najavljuje novi broj MANEKA - MANEK – od autonomije do anomije i nazad

NKSS najavljuje novi broj MANEKA - MANEK – od autonomije do anomije i nazad

Izašao je novi MANEK – od autonomije do anomije i nazad

MANEK – magazin nezavisne kulture, godišnjak koji izdaje Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), upravo je izašao iz štampe.

O kuda.read izdavačkom projektu

O kuda.read izdavačkom projektu

kuda.read je izdavački projekat Centra_kuda.org pokrenuta 2004. godine i posvećena je istraživanju: kritičkog pristupa kulturi novih medija i tehnologija, novih odnosa u kulturi, savremenoj umetničkoj praksi i teoriji, kao i politici, aktivizmu i filozofiji. Do sada je u ediciji kuda.read objavljeno preko 20 izdanja, od kojih je većina objavljena dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku.

Proširena estetska edukacija

Proširena estetska edukacija

kuda.org

Projekat Proširena estetska edukacija: umetnički eksperiment i politička kultura u doba mreža je projekat saradnje organizacija: Berliner Gazette iz Nemačke, Kontrapunkt iz Makedonije, kuda.org, Multimedijalnog instituta iz Hrvatske i Mute časopisa iz Velike Britanije, koji podržava program Culture 2007-2013 Evropske k

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

Crowdfunding kampanja u saradnji sa donacije.rs pokrenuta je u cilju sakupljanja novčane pomoći za 20 kulturnih radnika i radnica, a u okviru Fonda Solidarnosti.  

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES​, 28.07.2020.

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, 28.07.2020.

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

Sacha Kahir and Anthony Iles: Notes Towards a Political Economy of Autonomous Collectivism

Sacha Kahir and Anthony Iles: Notes Towards a Political Economy of Autonomous Collectivism

 

Notes Towards a Political Economy of Autonomous Collectivism

Sacha Kahir and Anthony Iles

 

 

Introduction

 

kuda.production

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

 

UTORAK 28.07.2020. u 19h

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

 

TUESDAY 28.07.2020. at 7PM CET

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

The conversation series Vectors of Collective Imagination in Arts will be conducted through the Zoom platform, within which the audience will have the opportunity to actively participate through a chat discussion.

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 18.07.2020. 

 

 

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 18.07.2020. 

 

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

test

test

Stevan Vuković, Maj 75’ and ‘Prvi broj’in the Framework of Infrastructural Activism

Stevan Vuković

Maj 75’ and ‘Prvi broj’in the Framework of Infrastructural Activism

 

Maj 75 in the Lineage of Experimental Magazines Published by Artists in Yugoslavia

Milica Pekić, Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat

Milica Pekić, Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat

Milica Pekić

Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat

(tekst je nastao od fragmenata doktorske disertacije Umetnost u Srbiji od 1968. do 2000. godine – politike konfrontacija)

 

EXHIBITION ART ORGANIZATION, SULUV Gallery 20-24. july 2020.

EXHIBITION ART ORGANIZATION, SULUV Gallery 20-24. july 2020.

EXHIBITION ART ORGANIZATION, kuda.org&collaborators, JULY 2020.

SULUV Gallery 20-24. july 2020.

Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA, Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA, Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA - ART ORGANIZATION, kuda.org&saradnici, JUL 2020.

Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT, Saturday 18.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT, Saturday 18.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

 

SATURDAY 18.07.2020. at 7PM CET

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN, subota 18.07.2020. u 19h

 

SUBOTA 18.07.2020. u 19h

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 08.07.2020. 

 

Collectivity beyond Art Collectives

Speakers: Cassie Thornton (USA/CA) and Tomislav Medak (HR/UK)

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 08.07.2020. 

 

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Govornici: Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h

 

SREDA 08.07.2020. u 19h

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET

 

WEDNESDAY 08.07.2020. at 7PM CET

Collectivity beyond Art Collectives

Cassie Thornton (USA/CA) and Tomislav Medak (HR/UK)

Moderator: Ana Vilenica and Darija Medić

 

24 hours inside the Red Peristyle, Ana Peraica

24 hours inside the Red Peristyle, Ana Peraica

24 hours inside the Red Peristyle

Ana Peraica

 

 

Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year
Stole many a man's soul to waste

And I was 'round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate

Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game

Collaborative Actions, Continued Omissions. A Feminist Revisiting of Yugoslav Collectives in the 1970s - the case of the OHO Group. Lina Dzuverovic, February 2020

Collaborative Actions, Continued Omissions. A Feminist Revisiting of Yugoslav Collectives in the 1970s - the case of the OHO Group. Lina Dzuverovic, February 2020

Collaborative Actions, Continued Omissions

A Feminist Revisiting of Yugoslav Collectives in the 1970s - the case of the OHO Group

Lina Dzuverovic, February 2020

 

Pages