Izložba PREDIVNI SVET IRATIONAL.ORG-a. TEHNIKE, ALATI I DEŠAVANJA 1996-2006., Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

PREDIVNI SVET IRATIONAL.ORG-a. TEHNIKE, ALATI I DEŠAVANJA 1996-2006.

Međunarodna izložba čuvenih pionira net.arta
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Dunavska 37, Novi Sad
Izložba je otvorena od 28. oktobra - 27. novembra 2008. od 9-17h, vikendom od 9-14h, a ponedeljkom je Muzej zatvoren za javnost.

kustosi izložbe: Inke Arns (Dortmund) i Jacob Lillemose (Kopenhagen)

Producenti izložbe:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, www.kuda.org
Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, www.hmkv.de

Koproducenti izložbe :
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, www.msuv.org
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, Novi Sad, www.napon.org

Irational je neformalna grupa šest internacionalnih net i medijskih umetnika koji su se svojevremeno okupili oko servera irational.org, kojeg je osnovao britanski net umetnik Heath Bunting 1996. godine. Članovi Irational.org su: Daniel G. Andujar (Valensija/Španija), Rachel Baker (London/Velika Britanija), Kayle Brandon (Bristol/Velika Britanija), Heath Bunting (Bristol/Velika Britanija), Minerva Cuevas (Mexico City/Meksiko), Marcus Valentine (Bristol/Velika Britanija).

Fotografije sa izložbe u Novom Sadu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2008.

Sa humorom i minimalnom estetikom, Irational su sredinom devedesetih godina kritikovali Internet pomodarstvo, takmičeći se sa euforijom komercijalizacije ovog novog tržišta razvijajući svoje sopstveno pseudo-preduzetništvo. Ovo je razlog zašto su irational cesto tuženi od strane brojnih advokata, zaštitnika različitih trademark i brendova, koji su pokušavali da spreče korišćenje brendova kao sto su 7-11, American Express, Sainsbury's i Tesco. Ove njihove akcije su bile svojevrsni uvod u današnju debatu o kopirajtu, intelektualnim pravima, zaštiti brendova. Heath Bunting je bio prvi umetnik koji se penzionisao 1997. stavljajući tačku na njegov rad na Internetu i vraćajući se intenzivnijem radu u javnom prostoru. Ako su aktivnosti irational.org tokom njihove net faze bile posvećene problematizaciji virtualnih granica, sada članovi irational.org eksperimentišu sa ekonomskim, političkim i društvenim granicama u realnom prostoru, često proizvodeći komične situacije, pored ostalog.

Izložba je prvi put predstavljena u Dortmundu, od avgusta do oktobra 2006. godine, u produkciji Hartware MedienKunstVerein. Ovo je prvi put da se radovi irational.org sistematizuju na jednoj ovakvoj izložbi. Izložba se sastoji od elemenata klasičnih izložbenih praksi (većih formata), radionica i analogne i digitalne dokumentacije koja će ove umetničko/aktivistička dela približiti široj publici.

Fotografije sa izložbe u Novom Sadu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2008.

------------------------------------------------
VIŠE O IZLOŽBI:

SEDAM IRACIONALNIH NITI

Vođenje korporativne estetike na novi nivo
Sredinom devedesetih prošlog veka, novi ekonomski “naduvani mehur” je postao dobra meta za zbijanje šale na račun kapitalizma. Kao rezultat toga, mnogi Irational projekti su iskoristili korporativnu estetiku na subverzivno afirmativni način. U najbolja vremena net.art-a, to jest, 1996. i 1997. godine, komercijalni i umetnički projekti su u osnovi delili isti prostor – internet. Zbog toga što su delili isti prostor je došlo do mnogih iritirajućih pseudo-korporaivnih prezentacija sebe, kao što je CERN, Korporacije Mehor Vida, Ameriken ekspres i 7-11 mejling liste i slično tome.

Stvaranje prolaza i zaštita
Ova tema premošćuje jaz između aktivnosti na internetu i van njega koje su se razvijale u okviru iracionalnog servera i zajednice. Projekti koji su odabrani za ovu kategoriju pružaju sigurne prolaze, tunele i prolaze koji idu paralelno ili subverziraju političke, ekonomske ili socijalne podele postojećih teritorija. Iracionalne tehnike prevazilaze ove ograđene prostore i dovode do bezbednih i zabavnih puteva od tačke a do tačke b. Nekada neshvatljivi prostori su sada dostupni na jednostavan i inteligentan način. Sistemi zaštite i nadzora su okrenuti i naterani da služe alternativne prolaze.

Pažnja! Kreativne situacije
Bez obzira na to da li su u formi materijanih objekata ili konceptualnih informacija, Irational želi da stvara avanturističke situacije u javnom prostoru u kome se može učestvovati. Kroz njihov rad, oni vas pozivaju da im se pridružite u istraživanju i eksperimentisanju sa zakonima prirode i politikom socijalnih struktura. Karakter situacija varira od razigranog kolektivnog penjanja na drvo na godišnjem Međunarodnom danu penjanja ne drveće (International Tree Climbing Day) do subverzivnog bioaktivizma u Superkorovu (Natural Reality Superweed), „genetski modifikovanom antikapitalističkom korovu“ osmišljenom da bude otporan na herbicide kompanije Monsanto i na taj način da predstavlja pretnju proizvodnji genetski modifikovanih useva; korov je otvoren izvor i distribuira se slobodno sa irational.org veb sajta. Kao umetnički radovi, Irational situacije se vide kao beskrajna polja aktivnosti gde možete iskusiti slobodu i moć. Stoga postoji dobra šansa da će učestvovanje povećati vašu svest o realnosti sa kojom ste u svakodnevnoj interakciji i koja će vam dalje dati ideju o višestrukim mogućnostima koje svet ima ako koristite prava, alternativna sredstva.

Mape globalne javnosti tipa „uradi sam“
Od samog početka, iracionalno Irational je bilo okupirano vizuelnim i konceptualnim „mapama“ koje daju usmerenja i kreativnom i kritičkom angažmanu sa svetom u kome živimo. Javni poster je popularni medijum za ove mape koje vam kažu „skuplje je biti siromašan“, koje vas upozoravaju i kažu „jednakost je varka“ ili tvrde da je „predstavljanje obrnuto od stvarnosti“. Možete koristiti mape da vidite kako da pređete granice unutar Evrope zaobilazeći zvanične granične prelaze, čitati rad „Dnevni planer” (Day Planner) da biste znali kako da „minimalizujete vreme provedeno radeći ili čekajući i da maksimalno povećate angažovanost u prijatnosti, sreći i napretku“ ili konsultujte internet bazu podataka „Besplatna hrana” (Free Food) da biste saznali koja je to besplatna prirodna hrana dostupna cele godine u Bristolu. Mape funkcionišu bez ograničenja tradicionalnih ikonografskih mapa više nego što pokušavaju da oslikaju svet kako ga znamo, one otkrivaju skrivena značenja ili stvaraju nova značenja pomoću kojih vidimo svet sa izazovima. Mape takođe ne prepoznaju racionalno odvajanje virtualnog, fizičkog, simboličkog i mentalnog prostora, one funkcionišu u svim ovim prostorima simultano. Pratite uputstva i postanite deo globalne javnosti „uradi sam“.

Prikupljanje podataka po čitavom internetu
Podaci predstavljaju značajnu vrednost u informativnom dobu. Niko nije više svestan toga od Irational grupe. Da bi se prikupilo što je moguće više podataka o širokom rasponu savremenih subjekata, Irational često koristi poznat format upitnika. Pitanja se odnose na činjenice o internet kulturi, podrazumevaju filozofska razmišljanja ili pitanja koja se tiču iskustava sa nasiljem u urbanom prostoru. Irational eksploatiše vrednost podataka za njihovu sopstvenu estetiku, ne u finansijske svrhe. Prikupljanje podataka varira od običnih statističkih podataka do prilično spekulativnih konceptualnih lista; u svakom slučaju one će nejverovatnije stvoriti višak u digitalnoj mreži. Irational kroz ove upitnike ne samo da vas izaziva da se ponovo angažujete u svetu tako što ćete postavljati neočekivana i nemoguća pitanja:Irational vas takođe izaziva da se zapitate: Kako ja želim da investiram svoje podatke? Ili još bolje: kako da investiram sebe kao podatak?

Radimo sa jezičkim vlasništvom
Tokom poslednjih deset godina jezik se pretvorio u smrtno ozbiljno vlasništvo. Ne samo da su se vodili ratovi oko intelektualne svojine i slučajeva zabrane prava na umnožavanje, današnja slova i reči po sebi postaju nečije pravno vlasništvo. Jezik je postao minsko polje. Ovaj proces se posebno dobro vidi na internetu, gde se vode bitke za vlaništvo nad imenom domena. Dva rada iracionalista su prilično rano predvidela ovaj razvoj i razmišljala o ovome na svoj načn. Rad Hit Bantinga „_čitajme“ (_readMe – own, be owned or remain invisible) zamišlja svet u kome je svako ime za domen prodato, dok se rad Tehnologije narodu (TTTP) „Jezičko (vlasništvo)” (Language ), veselo utapa u rečenice sa zaštitnim znakom, koje su imanje svojih vlasnika. Stoga smo došli do zaključka „Jezik nije besplatan“.

Pametni alati za umreženo društvo
Radovi Irational dovode u pitanje naš koncept alata kao sredstva kulturne produkcije. Njihovi umetnički radovi često imaju jasnu formu kulturnih alata koji rade i na praktičnom i na konceptualnom nivou. Ovi alati su pametni u smislu da koriste prednosti najnovijih tehnlogija i mogu se koristiti u sve moguće i nemoguće svrhe. Možete odštampati „Bez karte“ (Unfare) da biste putovali po londonskoj podzemnoj železnici besplatno, koristiti bar kod nalepnice da biste kupovali jeftinije ali je još zabavnije iskustvo pozabaviti se logikom TTTP digitrona pomoću kojih izračunavate nešto što niste ni znali da je važno. Na apstraktniji način možete koristiti alate da shvatite i da se igrate sa svetom. A ako ih primenjujete u pravom kontekstu možete čak i pare da zaradite. Alati su tu zbog vas, pa su, naravno, besplatni.

Inke Arns, Jakob LilLemose

------------------------------------------------
BIOGRAFIJE umetnika, kustosa i urednika izložbe:

IRATIONAL.ORG
*1995.
IRATIONAL.ORG je međunarodni sistem za uspostavljanje „iracionalnih“ informacija, usluga i proizvoda za raseljene i lutajuće. IRATIONAL.ORG potpomaže nezavisne umetnike i organizacije koje treba da održe informativne sisteme od velike važnosti za misiju. Ovi „iracionalisti“ stvaraju rad koji pomera granice između korporativnih carstava biznisa, umetnosti i inženjeringa. Glavnih iracionalista trenutno ima šest i trenutno su u procesu konsolidacije naše sistemske strukture, da bi postali efikasniji i dovoljni sami sebi kao mreža. Mi gradimo softverski snažan onlajn alat koji je brz, jeftin i prilagođava se potrebama korisnika. Mi želimo da pružimo naše resurse široj javnosti.

Danijel Garsija Anduhar (Daniel García Andújar)
*1966.
Danijel Garsija Anduhar radi pod sloganom TehnologijE narodu (Technologies to The People (TTTP), i istražuje virtuelnost, autentičnost, prava na umnožavanje, sponzorstvo, medije i moć kao novu tehnologiju, zajedno sa pitanjima ko ima pristup tome svemu, taj to i širi po svetu. Umesto da se preda kvalitetu novih tehnologija koji podseća na fetiš, TTTP se fokusira na iznikla bojna polja. Umesto potpunog odbijanja, TTTP ima pragmatsku funkcionalnost kada se uzme u obzir šta se sve može desiti, a naše mogućnosti za akciju u društvu utopljenom u brzu fundamentalnu promenu. Trenje u radu TTTP leži u očiglednoj slobodi interneta, znanju koje ono sadrži i ko, zapravo, poseduje i širi to znanje kao sredstvo za razvoj moći.

Rejčel Bejker (Rachel Baker)
*1970.
Od 1997. godine, radim kao umetnik, širim mrežu i na internetu i na internet radiju. Moja umetnička praksa istražuje tehnike koje se koriste u savremenom marketingu da bi se sakupili, istražili i distribuirali podaci, a moji osnovni motivi su vezani za mobilizaciju umreženih zajednica. Radio kombinovan sa internetom (net.radio) formirao je ključnu oblast aktivnosti, a onda tek intervencije putem SMS poruka sa mobilnog telefona. Poslednji projekat ticao se istraživanja putovanja vozom kao mesta za distribuciju umetničke prakse i javno i privatno. Vodila sam projekte Irational gde se sakupljala društvena umetnost i spajale mreže sa tehnološkim mogućnostiima, ali to je propalo tokom poslednjih par godina. Trenutno radim na obradi dodeljivanja sredstava u Umetničkom savetu Engleske kao službenik za medijsku umetnost Londona, a posle pravim muziku sa Antifamilijom (Antifamily, veb sajt koji se nalazi na irational.org), jedan od nekoliko bendova pri nezavisnoj diskografskoj kući Difikult fan (Difficult Fun).

Kejl Brendon (Kayle Brandon)
*1976.
Mene zanimaju prostorno-socijalni odnosi koji upravljaju oblastima svakodnevnog života. Volim da učestvujem i da stvaram situacije koje dozvoljavaju hirperrealna iskustva sebe i kritički angažman na nivou ulice. Angažovana sam u fizičkoj inteligenciji i provokativnoj intervenciji. Hit Banting i ja smo tražili iskustva koja otelotvoruju interesovanje za avanturom, preživljavanjem, igranjem i istraživanjem. Često bismo organizovali neko događanje sa učestvovanjem publike: takva događanja kao da imaju organizacionu strukturu koja sama reaguje, sa najvažnijim subjektima koji potiču iz okoline i stečenim kolektivnim iskustvima koja se nose kući i pamte. Moji omiljeni alati nisu nešto naročito, oni su otvoreni i jednostavni. Primenjujem tehnike koje otelotvoruju sistem „uradi sam“, etiku samoupravljanja i odnose koji imaju smisla. Ja sam amater u životnim naukama: status amatera, nekog sa hobijem vam dozvoljava da nešto zajebete, eksperimentišete s nečim i da budete nekonvencionalni, što uveko dovodi do toga da vam je život malko zanimljiviji. Trenutni konteksti za rad: domaća infrastruktura, kućne laboratorije i seoski zanati.

Hit Banting (Heath Bunting)
*1966.
Hit Banting se na sceni pojavio osamdesetih godina i posvećen je stvaranju otvorenih/demokratskih komunikacijskih sistema i društvenog konteksta. On je došao sa ulice, prolazio kroz sledeće faze: grafite, performanse, intervencije, pirtaski radio, faks/mejl umetnost i BBS sisteme, i vraćao se tim fazama, da bi, na kraju, postao aktivni učesnik u eksploziji interneta. Producent je mnogih internet projekata, neki su veoma poznati, i pomogao je da se formira snažan kontekst za praksu net.art-a. Zašao je i u polje genetike proglasivši ga sledećim „novim medijumom“ i takođe razvija rad u oblasti performansa fizičke mreže. Njegova glavna ambicija jeste da nađe način da sve to napusti i da živi napolju kako je Bog i mislio da treba.

Minerva Kuevas (Minerva Cuevas)
*1975.
Minerva Kuevas je osnivač Korporacije Mehor Vida (Mejor Vida Corporation), neprofitne korporacije koja se zasniva na ekonomskim intervencijama, koje su rezultat nepoverenja institucionalizovanog kapitalističkog sistema. Razvijen oko specifičnih socijalnih i političkih konteksta, njen rad ispituje korporativno ponašanje. Veoma je zainteresovana za izmenu logotipa i stvaranje štampanih radova. Pošto je radio-amater, ona odobrava kulturnu intromisiju i sabotažu. Član je irational.org i espora.org.

Markus Valentajn (Marcus Valentine)
*1964.
Markusov prvi iracionalni projekat i, i dalje jedan od najpopularnijih (pored smata smut-a), jeste „Kako biti radio pirat” (How to be a Radio Pirate), kasnije je to ime promenjeno u „Kako biti radio stanica zajednice” (How to be a Community Radio Station), nakon što je privukla negativnu pažnju i pritisak od strane britanske države koja pritiska piratsku radijsku aktivnost. U početku je „Kako biti radio stanica zajednice” predstavljala i obnavljala tehničke i praktične informacije iz ozloglašene brošure „Radio je moja bomba”, objavljene 1987. godine. Godine 1999., u tražeći način da promeni stanište, negde oko rođenja prvog deteta, dok je razmišljao o porodici, Markus je napravio „Upitnik za nefunkcionalnost”. Markus je trenutno glavni član Orkestra kjuba (Orchestra Cube), kolektiva za improvizovanu muziku zasnovanog u Kjub mikropleksu (Cube Microplex) u Bristolu u Britaniji.

AUTORI IZLOŽBE

Suzane Akers (Susanne Ackers)
*1962.
Suzane Akers radi od 1988. godine kao istraživač, umetnik, predavač i menadžer u raznim kontekstima elektronske umetnosti. Doktorirala je na Visokoj školi za likovne umetnosti u Braunšvajgu 2006. godine sa tezom “Razumevanje virtuelne realnosti devedesetih godina dvadesetog veka na osnovu radova Šarlote Dejvis viđenih iz savremene perspektive”. Od 2005. godine je upravni direktor Hartware MedienKunstVerein u Dortmundu.

Inke Arns
*1968.
Inke Arns radi od 1993. godine kao slobodni kustos i pisac koji se specijalizovao za rad na medijskoj umetnosti, net kulturi i istočnoj Evropi. Ona je osnivač nekoliko medijsko-kulturnih inicijativa od 1996. godine do danas; radila je u više navrata kao predavač od 2000. do 2004. godine, a doktorirala 2004. godine na Humbolt univerzitetu u Berlinu. Umetnički je direktor Hartware MedienKunstVerein u Dortmundu od januara 2005. godine.

Metju Fuler (Matthew Fuller)
Metju Fuler je autor “Medijskih ekologija, materijalističkih energija u umetnosti i tehnokulturi” (Media ecologies, materialist energies in art and technoculture) kao i “Iza blipa” (Behind the Blip), zbirke eseja o kulturi softvera i AtM i urednik je leksikona “Softverske studije u nastanku” (Software Studies). Do nedavno je bio predavač u Medija dizajnu na Piet Zwart institutu u Roterdamu, a sada je David Gee Reader u Digitalnim medijima u Centru za kulturne studije, Goldsmith Koledž, Londonski univerzitet.

Frensis Hanger (Francis Hunger)
*1976.
Frensis Hanger je umetnik, kustos i pisac koji je sprovodio ispitivanja o razvoju kompjutera u patrijarhalnom društvu kombinovanom sa kapitalističkom ekonomijom (kompjuteri i ljudi-mašine) i napisao je sledeće tekstove: Ekonomija otvorenog izvora koja ne obećava (Die Unscheinbaren Ökonomien von open Source), 2003.godine; Ratne igre – hakerske igre, (Wargames – hacker spielen), 2004. godine. Samostalne izložbe: Kristalija (Krystalia) 2003. godine; Lajpcig, SetUN konspiracija (the SetUN Conspiracy, 2005. godine, Njujork; promeniti tekući sistem (to change a running system), Minhen, 2006.godine, www.irmielin.org.

Jakob Lilemoze (Jacob Lillemose)
*1974
Jakob Lilemoze je slobodni kustos i kritičar. On vodi organizaciju Artnod (artnode.org) u Kopenhagenu, postavlja izložbe, objavljuje publikacije i razgovore, i takođe predsedava odborom Overgaden instituta za savremenu umetnost u istoimenom gradu. Redovno šalje priloge i savete za Le mond diplomatique u Skandinaviji, pokušava da radi na pitanjima koja se tiču veza između konceptualne umetnosti, društvene kritike i kulture zasnovane na kompjuterima, a trenutno je zaokupljen „materijalnošću izvan objekta“.

Darija Šimunović
*1972.
Darija Šimunović je kulturni teoretičar. Ona je studirala filozofiju u Sarajevu i Luneburgu, i mnogo godina je radila kao prevodilac za srpski, hrvatski i bosanski jezik. Obučena je od strane ZKM instituta za Vizuelne medije u Karlsrueu od 2003. Do 2005. godine, radila je u odeljenju za obrazovanje Medijskog muzeja ZKM. Trenutno koordiniše i vodi projekte za Hartware MedienKunstVerein u Dortmundu.