Konkurs za učešće na trodnevnoj radionici o video aktivizmu pod nazivom: „DON'T HATE THE MEDIA, BE THE MEDIA“ traje do 31.12.

kuda.

Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, Omladinski centar CK13, Novi Sad, i udruženje Restart iz Zagreba raspisuju konkurs za učešće na trodnevnoj radionici o video aktivizmu pod nazivom:

„DON'T HATE THE MEDIA, BE THE MEDIA“

1. Tekst konkursa
Budući da je video najuticajniji medij, odlučili smo da zainteresovanim ljudima prikažemo kako se koristi osnovna video oprema za produkciju sopstvenih informacija, želeći da ih tako ohrabrimo da samo prepoznavanjem lokalnih problema, njihova aktivnost ne treba stati. Uz dosta jednostavnu primenu kamere i montaže i osnova prezentacije informacija (vest, reportaža), vrlo je lako napraviti prilog koji se putem javnih projekcija, cd izdanja ili VHS-a može prezentovati javnosti, bez da to „mora“ biti televizija.

Kao jedan od većih problema kod ljudi, prepoznali smo tzv. „strah od tehnike“, a konkretan susret s njom i učenje konkretnih veština, omogućiće polaznicima da i sami postanu medij i time preuzmu konkretnu ulogu u menjanju i korektnom informisanju društva. Na takav način se stvara alternativa „mainstream“/korporativnim medijima koji zbog raznih razloga ne žele „pokriti“ neke vesti i događanja. Radionica se sastoji od dve faze – projekcionog, prikazivačkog dela i izvedbe radionice, koja pak obuhvata intenzivni bazični trodnevni kurs upoznavanja sa kamerom, montažom i osnovama novinarskog „sklapanja“ priče.

Rok za prijem prijava je 31. 12. 2008.

Trajanje radionica: od petka do nedjelje (oko 20 sati)
Broj učesnika: min. 6, maksimum 12
Uzrast polaznika: do 25 godina

Prijava treba da sadrži:
− kratku biografiju
− ime i prezime, godinu i mesto rođenja
− zanimanje (ukoliko ste učenik ili student molimo napišite koje škole / fakulteta)
− mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail)
− motivaciono pismo
− prethodno iskustvo u radu (kamera, montaža, režija, novinarstvo)

Prijave možete:
− doneti u kuda.org, radnim danom od 10-16h
− poslati poštom
− poslati e-mailom na [email protected] subject: konkurs video aktivizam

2. Program radionice
Prvi dan

16h Dolazak ljudi, predstavljanje; prezentacija programa, razgovor, interesi, očekivanja. Kratki teorijski deo o važnosti aktivističkog videa (planirano da se završi do 18.00)

18h Kamera: teorija kamere, snimateljska terminologija, tehnički deo, kadrovi, snimanje.

20h Komentarisanje snimljenog (planirano da se završi do 21.00 h)

Drugi dan
10h Nalazimo se u prostoru, vreme i plan odlaska na teren. Kratki razgovor o lokalnim problemima,pronalaženje teme koja će se snimati na radionici. Novinarski deo, gledanje kratkih filmova i TV reportaža uz komentare (pronalaženje sagovornika, uobličavanje teme – opšti deo, organizacija snimanja).

12h Odlazak na teren / snimanje dogovorene teme (planirani povratak do 14.00).
Pauza (oko 2 sata)

16h Montaža: osnove programa, osnove montaže, odabir materijala. Ubacivanje materijala s paralelnim komentarima – osnove; upoznavanje s montažom; montažerska terminologija; Paralelno – slaganje priče / rediteljski deo (planirani kraj: oko 20 - 21h)

Treći dan
10h Nastavak montaže; svi montiraju.
13h Komentarisanje do tad napravljenog (planirana pauza: oko 14h) .
16h Nastavak montaže. Priča o distribuciji materijala, javnim projekcijama; evaluacija (planirani završetak: oko 18.00)

Satnica i program podložni su promenama u dogovoru s lokalnim partnerima i polaznicima/cama radionice.

Zašto je medijski aktivizam važan?
Medijski aktivisti dospevaju tamo gde mainstream mediji ne mogu i tako kreiraju vesti i sadržaj o događajima koji su zapostavljeni ili pogrešno protumačeni i koji predstavljaju izazov (neutralnosti) masovnih medija. Ideja medijskog aktivizma se zasniva na želji da se potaknu društvene promene ne kroz alternativne ideje nego kroz proces same produkcije, tako da se posmatrač pretvori u producenta i da se eliminiše razlika između stručnjaka koji stvaraju kulturu i njenih pasivnih potrošača. Novi mediji nikada nisu neutralni. Oni pružaju neograničene mogućnosti za komunikaciju, ali utopija potpuno umreženog društva polako ustupa mesto pitanju kakve je vrednosti sadržaj koji razmenjujemo putem interneta. Medijski aktivizam se rodio iz saznanja da masovne medije nadzire društvena i politička elita, izvori finansijske potpore i hijerarhijska struktura, iako se tvrdi da služe demokratskom interesu informisanja građana. Važno je naći alternativu ovim praksama uključenjem perspektive i potreba običnih ljudi i grupa sa margine i regulisanjem procesa produkcije koji bi trebalo da budu demokratski i nehijerarhijski organizovani.

Organizatori:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, Omladinski centar CK13, Novi Sad i udruženje RESTART, Zagreb.

Realizacija projekta je omogućena podrškom fondacije National Endowment for Democracy, Washington i Fond za otvoreno društvo, Beograd.

info:www.kuda.org
www.restarted.hr

Za sve dodatne informacije, javite se na [email protected]

Centar za nove medije_kuda.org
[email protected]
Braće Mogin 2
p.o. box 22, 21113 Novi Sad, Srbija
tel/fax +381 21 512 227
www.kuda.org