Predstavljanje publikacije "Savremena umetnost i nacionalizam - kritički rider", utorak, 2. decembar, Omladinski centar CK13

kuda.

Omladinski Centar CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad, www.ck13.org

Utorak, 2. decembar, 19h
Predstavljanje publikacije "Savremena umetnost i nacionalizam - kritički rider" i razgovor sa gostima

Gosti su urednik i urednica publikacije:
Sezgin Boynik (Turska, Kosovo) i Minna L. Henriksson (Finska)

Iz uvoda o publikaciji: "...Iako je nacionalizam aprstraktna odrednica modernog života, njegove konsekvence su veoma efektne i moćne. Razlog za ovo je da je materijalizacija nacionalizma u svakodnevnom životu i njegovoj aktuelnoj politici, ukorenjena u mnogim praksama i ritualima, u oba prostora, u privatnom i u i prostoru zvaničnih institucija.

Ideja nacionalizma može biti materijalizovana takođe kroz prakse "alternativnih" institucija" ili pokreta. Naš cilj kao editora publikacije "Savremena umetnost i nacionalizam - kritički rider" je bio da sakupimo tekstove, koji bi kritički diskutovali odnos nacionalizma i savremene umetnosti. Drugim rečima, hteli smo da analiziramo situaciju, ekonomskih i političkih aspekata, u kojoj savremena umetnost služi kao mehanizam materijalizacije nacionalističkih ideja.

Zbog nerefleksivnosti i nekritikalnosti umetničke prakse u sklopu institucija koje je zastupaju, veze između savremene umetnosti i nacionalizma se pokazuju kao veoma latentne. U državama, gde nedostaje reprezentna nacionalna savremena umetnost, i gde su takođe vidljivi nacionalistički problemi, ova veza je direktnija i vulgarnija nego u državama sa etabliranim institucijama kulture. Naš cilj je bio da ukažemo na ovaj problem, koji nije previše diskutovan, ali koji ima krucijalnu važnost u poimanju trenutnih političkih i estetskih veza. U ovom slučaju, savremena umetnost, koja se uvek percipirala kao kritička i anti-tradicionalistička, viđena je u odnosu sa regresivnim pokretima autentičnosti i originalnosti nacionalizma...."

Savremena umetnost i nacionalizam - kritički rider je objavljen od strane MM publikacija i Missing Identities projekta , Priština Kosovo, avgusta 2007. godine. Knjiga sarži prethodno neobjavljene tekstove sledećih autora i autorki: Boris Buden, Suzana Milevska, Miško Šuvaković, Ivor Stodolsky, Marita Muukkonen, Mika Hannula, Nebojša Jovanović, Rastko Močnik, Marina Gržnić, Margaret Tali, Sarat Maharaj, Branislav Dimitrijević i Sezgin Boynik , kao i prethodno objavljene tekstove autora: Kobena Mercer, Simon Sheik, Erden Kosova i Paul Wilson .

Prezentacija knjige se realizuje u organizaciji Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad (www.kuda.org) i Doma Omladine Beograd.