Razgovor i promocija knjige PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, 1. februar u 16h, transmediale festival 09, Berlin

kuda.

Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad vas poziva na razgovor i promociju knjige:

PUBLIC NETBASE: NON STOP FUTURE, New practices in Art and Media na festivalu umetnosti i digitalne kulture - transmediale 09 (www.transmediale.de/en)

Nedelja, 1. februar 2009, u 16:00h, mesto: Open Space talks in K1-Salon, HKW, Berlin

U razgovoru učestvuju:
- Konrad Becker, direktor "World-Information Institute", Beč
- Felix Stalder, istraživač novih medija, Cirih - Beč
- Zoran Pantelić, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
- Branka Ćurčić, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Učesnici tribine će zajedno sa publikom pokušati da daju odgovore na neka od postavljenih pitanja koja se reflektuju kroz rad grupe Public Netbase: Na koji način je moguće razviti održivo okruženje za male i nezavisne organizacije s obzirom na imperativ umrežavanja i širih društveno-političkih pitanja? Da li je danas moguće govoriti o "levim politikama" kada su nove tehnologije u pitanju i šta bi mogao da bude aktivan politički agent danas? Da li postoji veza između represije politike desničarske Vlade u Austriji i razvoja tamošnje alternativne kulturne scene? Da li je moguće delovati protiv privatizacije u komercijalizacije javnog prostora i razvoja kreativnih industrija, razvojem privremenih kritičkih javnih prostora?, itd. Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Godina izdanja 2008
ISBN: 978-3-86588-455-8
http://t0.or.at/nonstopfuture/
Urednici knjige: Centar za nove medije_kuda.org, izdavač: Revolver, Frankfurt
Knjiga može da se naruči na: http://www.vice-versa-vertrieb.de i http://www.amazon.com/Public-Netbase-Not-Stop-Future/dp/3865884555

Iz uvodnog teksta: Nove informacijske tehnologije su postale vrlo rasprostranjene i prisutne u našim svakodnevnim životima. Upravo ova činjenica označava kraj perioda intenzivnog eksperimentisanja i spekulacija u vezi sa počecima globalnih komunikacijskih sistema pre više od deset godina. Umetnici i kulturni radnici su bili prvi istraživači slobodarske dimenzije tehnologije i prvi koji su počeli primenu njenih emancipatorskih potencijala. Ovi rani pioniri su razvili niz interdisciplinatsnih modela i praksi da bi raširili opseg društvene participacije u kulturi informacijskih tehnologija. Inicijative poput radikalne medijske institucije Public Netbase su postale važne tačke u globalnoj mreži posvećene kritičkoj umetnosti, kulturi i nauci zasnovanim na novomedijskim praksama.

Virtuelni svet je moguć, ali nikada bez realnih prostora i stvarnih društvenih odnosa i interakcija. Ova publikacija je istovremeno pregled pionirskih dana iz perspektive Public Netbase, kao i prozor u moguću budućnost umetnosti i kulture u digitalnim mrežama. Ova knjiga, kao i rad Public Netbase, daje dubok uvid u kritičke informacije ekonomskog diskursa, uvid u strategije taktičkih medija i u kritiku gubitka javnog domena i kritiku vlasničkih struktura. Zasnovana na bogatoj arhivi Public Netbase, knjiga predstavlja neke od najkontroverznijih umetničkih projekata i intervencija u periodu od 1994 - 2006. godine. Takođe nudi pregled istorijskih dokumenata i manifesta kritički opredeljenih prema komercijalizaciji i kontroli društva, kao i pogled na digitalni svet sutrašnjice. "Non Stop Future" podiže svest o potrebi ulaganja u nove i raznolike prakse u umetnosti i medijima.

Kao rezultat dugogodišnje saradnje kuda.org i bečkog Instituta za nove kulturne tehnologije Public Netbase t0, objavljena je knjiga koja istovremeno govori o istoriji organizacije ali i novih tehnologija, taktičkih medija, umetnosti i aktivizma od početka 1990-ih godina do danas. Saradnja ove dve institucije je bila najvidljivija tokom organizovanja izložbe "Svet informacija" (World-Information.Org, www.world-information.org) u Novom Sadu i Beogradu tokom 2003. godine, čiji je producent Public Netbase t0, a lokalni organizator Centar_kuda.org.
--------------

Impressum:
Public Netbase: Non Stop Future
New Practices in Art and Media
Published 2008
Publisher: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst
ISBN: 978-3-86588-455-8

Editors: Branka Ćurčić, Zoran Pantelić / New Media Center_kuda.org
Editorial team: Konrad Becker, Branka Ćurčić, Zoran Pantelić, Felix Stalder, Martin Wassermair
Editorial assistance: Clemens Apprich, Katharina Ludwig, Wolfgang Sützl
Proof-reading: Bojana Petrić, Branka Ćurčić
Design and layout: NinjaBoy Creations and kuda.org
Printed in: Daniel Print, Novi Sad
Print run: 800

In cooperation with World-Information Institute / t0
Support: Austrian Cultural Forum Belgrade

Any part of this book may be reproduced in any form without the prior written permission of the publishers for educational and non-commercial use. The contributors and publishers, however, would like to be informed.

Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, www.revolver-books.de
World-Information Institute / t0, http://world-information.org/wii
New Media Center_kuda.org, http://kuda.org

------------------------------------------------
Lista pisaca u knjizi “Non Stop Future”:

- Clemens Apprich, philosopher and political theorist, Vienna, Austria
- Konrad Becker, Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria
- Franco Berardi Bifo, philosopher and political activist, Bologna, Italy
- Paulina Borsook, author and researcher on the development of netculture, Santa Cruz, United States
- Andreas Broeckmann, Art scholar, curator, lives in Berlin. 2000-07 artistic director of transmediale
- Critical Art Ensemble, Artist Collective, United States
- Branka Ćurčić, New Media Center_kuda.org, Novi Sad, Serbia
- Erik Davis, writer, culture critic and independent scholar, San Francisco, United States
- Manuel de Landa, writer, artist and philosopher, New York City, Unites States
- Matthew Fuller, artist and member of Mongrel, London, England
- Graham Harwood, artist and member of Mongrel, London, England
- Brian Holmes, art critic, theorist and activist, Paris, France
- Patricia Köstring, independent writer and culture critic, Vienna, Austria
- Steve Kurtz, Critical Art Ensemble, United States
- Lawrence Liang, researcher with Alternative Law Forum, Bangalore India
- Karin Liebhart, University of Vienna, Austria
- Geert Lovink, media theorist and activist, Amsterdam, The Netherlands
- Katharina Ludwig, political scientist, Vienna, Austria
- Lev Manovich, University of California, San Diego, United States
- Oliver Marchart, philosopher and political theorist, Luzern, Switzerland
- Lisa Mayr, political scientist, Vienna, Austria
- Eben Moglen, Columbia University, New York City, United States
- Chantal Mouffe, University of Westminster, London, England
- Sjoera Nas, digital civil rights advocacy, Amsterdam
- Zoran Pantelić, New Media Center_kuda.org, Novi Sad, Serbia
- Marko Peljhan, artist and activist, Ljubljana, Slovenia
- Sadie Plant, author and philosopher, Birmingham, England
- Gerald Raunig, European Institute for Progressive Cultural Policies/eipcp, Vienna, Austria
- Saskia Sassen, London School of Economics, England
- Florian Schneider, author, net activist and movie producer, Munich, Germany
- Pit Schultz, author, artist and computer professional, Berlin, Germany
- Jason Skeet, Association of Autonomous Astronauts, Inner City AAA
- Dejan Sretenović, chief curator, Museum of Contemporary Art Belgrade, Serbia
- Stelarc, performance artist, West Melton Victoria, Australia
- Felix Stalder, sociologist and media researcher, Vienna, Austria
- Bruce Sterling, author, journalist and critic, Pasadena, United States
- Vera Tollmann, curator and writer, Berlin, Germany
- Martin Wassermair, Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria
- Francisco de Sousa Webber, Institute for New Culture Technologies/t0, Vienna, Austria
- Katharina Wegan, Historian, Vienna, Austria
- Faith Wilding, artist, writer and educator, Chicago, United States
- Peter Lamborn Wilson aka Hakim Bey, writer, essayist and philosopher, New York City, United States
- Work Group on "Cultures of Electronic Networks", Cultural Competence, International Conference, Linz, Austria