MALO VEROVATNA MISIJA u Omladinskom centru CK13, prezentacija projekta umetnika Janoša Šugara-Wash Your Dirty Money With My Art

kuda.

U okviru serije razgovora MALO VEROVATNA MISIJA, Centar_kuda.org i Kulturni Centar REX iz Beograda organizuju gostovanje mađarskog umetnika Janoša Šugara i diskusiju o projektu

"Operite svoj prljavi novac mojom umetnošću" - Janoš Šugar pred sudom

Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad, www.ck13.org
Ponedeljak, 27. april u 19h

Budimpeštanski umetnik Janoš Šugar (János Sugár) izložio je u Kunsthalle-u rad "Dirty Money", tj. stencil za natpis/grafit "Wash Your Dirty Money With My Art". Dok je sam stencil (šablon) doživeo sasvim uobičajen prijem institucije i publike, grafiti koje je Šugar ispisao ispred VAM Design Centra i KOGART privatnog muzeja, prouzrokovali su reakciju tog privatnog muzeja u vidu sudske tužbe. Janoš je osuđen na globu od 7000 eura, ali je odbio da je plati. Sudski proces je i dalje u toku. S obzirom da je Šugar ovim radom i akcijama dotakao samu srž fukcionisanja umetničkog sistema u kapitalističkom društvenom okruženju, postavlja se pitanje koje neminovno parafrazira naziv poznatog zagrebačkog kustoskog kolektiva: Šta, kako i za koga dalje?

Intervju sa Janošem Šugarom na Art Margines:
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1...

Konceptualni umetnik Janoš Šugar je studirao na odseku za skulpturu na mađarskoj Akademiji umetnosti u Budimpešti (1979-84). Između 1980-86. godine, radio je sa Indigo, interdisciplinarnom umetničkom grupom koju je vodio Miklos Erdely. Njegov rad uključuje skulpture, instalacije, performanse, video art, film kao i teorijski rad. Bio je deo odbora Balazs Bela Film Studija (1990-95) i predaje teoriju umetnosti i medija na Intermedijalnom odseku Akademije umetnosti u Budimpešti od 1990. godine.

MALO VEROVATNA MISIJA je serija izlaganja i razgovora u okviru Kulturnog centra REX, na kojima umetnici/ce, arhitekti/ce, kulturni radnici i radnice, kreatorke/i kulturnih politika i aktivisti/kinje iz Srbije i zemalja regiona predstavljaju one svoje projekte koji su realizovani ili delimično realizovani u poslednjih nekoliko godina ali nisu, po oceni svojih inicijatora i protagonista ispunili, ili u potpunosti ispunili, svoju izabranu, planiranu ili zadatu misiju. Izlaganja i diskusije treba da lociraju i analiziraju nesklad ili procep između nameravanog i postignutog u skorašnjoj umetničkoj, kulturno-produkcijskoj ili graditeljskoj praksi u regionu (pod graditeljskom praksom se ne podrazumeva samo građevinarstvo, već i izgradnja i nadgradnja državne i društvene konjunkture: od osnivanja političkih pokreta i partija, specijalizovanih državnih agencija, inicijativa građana i institucija civilnog društva).

http://www.rex.b92.net/mvm/linkovi_srpski.html
http://kuda.org