PROSTOR ZA KULTURU, Radionica, predavanja i prezentacije u okviru inicijative OPEN DESIGN STUDIO 04

kuda.

OPEN DESIGN STUDIO 04
PROSTOR ZA KULTURU
05-09. 10. 2009, Omladinski centar-CK13, Novi Sad
Radionica, predavanja i prezentacije
www.opendesignstudio.net

“Open Design Studio” je organizacija koja se bavi istraživanjem i organizovanjem aktivnosti u oblasti vizuelne kulture i grafičkog dizajna. Od 5. do 9. oktobra projekat ‘’Open Design Studio 04’’ baviće se rešavanjem aktuelnog problema kulture oglašavanja u javnom prostoru i kulturne politike grada Novog Sada.

Prostori za oglašavanje su prepušteni isključivo tržišnom modelu, čime se onemogućava oglašavanje kulturnih institucija,organizacija i pojedinaca koji gube bitku sa komercijalnim i estradnim sadržajem. Sistem oglašavanja o kulturi predstavlja važan javni servis, čija regulacija, funkcionalnost i efikasnost mogu i moraju biti jasno regulisane. Očekuje se da će gradska uprava na osnovu našeg predloga shvatiti svoju odgovornost i potrebu za novim modelom oglašavanja o kulturi.

Pred učesnike, studente arhitekture i grafičkog dizajna, se postavlja zadatak da tokom 5 dana radionice pronađu različite modele oglašavanja kulture i pri tom dizajniraju novi urbani mobilijar za javni gradski prostor. Čitav događaj prati serija javnih predavnanja od strane domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti medija, dizajna, arhitekture, kulturnog menadžmenta i drugih oblasti...

P R O G R A M
---------------------------------------------------
Ponedljak / 5.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU

---------------------------------------------------
Utorak / 6. 10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU

19.00 – 21.00: predavanja:

Jelena Atanacković -Jeličić
Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad
Tema: Urbani mobilijar - Novi Sad
- studija slučaja

Aleksandar Brkić
menadžer u kulturi, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Tema: Prenošenje poruka grada: Dizajn koji dodaje vrednost

Richard van der Laken (NL)
De Designpolitie
Tema: ABC-da studija De Designpolitie

Branislav Škopek, Martin Uhrik (SVK)
Kritička platforma-KOD / Tema: Platforma - javni objekat
--------------------------------------------------
Sreda / 7.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:

PROSTOR ZA KULTURU
19.00 – 21.00: predavanja:

Tatjana Dadić Dinulović
Akademija lepih umetnosti, Beograd
Tema: Sofra

Marcel Benčik (SVK)
Katedra za vizuelnu komunikaciju,
Akademija umetnosti i dizajna, Bratislava
Tema: Aktualnost-Konstrukcija

Darko Polić, Goran Petrović
Urbandesign group
Tema: Oblikovanje gradskih prostora - detalji

Branka Ćurčić
Kuda.org
Tema: ID: Ideologija dizajna

---------------------------------------------------
Četvrtak / 8.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU

---------------------------------------------------
Petak / 9.10.2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
20.00 - 21.30: prezentacija:
PROSTOR ZA KULTURU
javna prezentacija rezultata
radionice

22.00 - 02.30: OPEN DESIGN PARTY!
Toy Corner (Novi Sad),
Beatsmuggler - Breakbeat Serbia

ORGANIZATOR:
Open Design Studio

PARTNERI:
Fun And Magic Accidents, Novi Sad
KOD-kritička platform, Bratislava
Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad
Akademija umetnosti, Novi Sad
Akademija vizuelne umetnosti i dizajna, Bratislava
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - NAPON

POKROVITELJI:
Ministarstvo kulture Slovačke Republike,
Grad Novi Sad,
Holandska ambasada u Beogradu