Predavanje i prezentacija knjige Alene Vilijams - LIGHT IS A KIND OF RHYTHM

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

Centar za nove medije_kuda.org u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Vojvodine vas poziva na prezentaciju knjige i razgovor sa istoričarkom umetnosti i kustoskinjom ALENOM VILIJAMS (Berlin, Njujork), u četvrtak 11.03.2010. u 19h, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad:

"LIGHT IS A KIND OF RHYTHM", (SVETLO JE VRSTA RITMA), Prezentacija knjige i projekcija kratkih filmova i video radova o odnosu filma i svetlosti, od ranih filmskih eksperimenata iz 1920-ih godina do danas.

Alena Vilijams (Alena Williams) će predstaviti knjigu “Light Is a Kind of Rhythm" koja je posvećena spekulativnoj istoriji filma i koja istražuje odnos između svetla i pokretnih slika, od ranih filmskih eksperimenata iz 1920-ih godina do danas. Knjiga i predavanje Alene Vilijams su svojevrsno "putovanje kroz vreme" koje obuhvata vremenski interval od oko 80 godina (od 1929-2009. godine), u razmatranju povezanosti filma i svetlosti.

Vremenski period obuhvaćen knjigom dovodi u dijalog rane filmske radove umetnika poput Vikinga Egelinga, Lasla Moholj Nađa, Man Reja, Hansa Rihtera i Ralpha Štajnera, sa filmovima i video radovima savremenih umetnika - Jana Hamera, Jute Keter, Andreasa Vuca, Die Toedliche Doris i Matijasa Milera. Ovi savremeni umetnici se kroz svoj rad vraćaju na estetiku filma upravo u stilu 1920-ih godina. U njihovim filmovima, video radovima i digitalnim slajdovima, pokretna slika nudi alternativan način promišljanja kroz uvođenje apstrakcije. Statične slike, kolaži i zidovi su rekonstituisani kao živi, reflektivni objekti, dok su prelazni svetlosni efekti izvučeni iz života i dodeljeno im je potpuno novo značenje.

Namenjena široj međunarodnoj publici čije interesovanje gravitira ka kritičkoj teoriji, filmskim i medijskim studijama i savremenoj umetnosti, ova knjiga predstavlja i esej koji postavlja teorijsku pozadinu za analizu međuodnosa filma i estetske percepcije, kao i tri nova prevoda sa engleskog jezika ključnih članaka filmskog teoretičara Zigfrida Kracauera (1889 – 1966.) i intervjue sa svakim od savremenih umetnika predstavljenim u knjizi.

Nakon prezentacije knjige, posetioci će imati mogućnost da pogledaju filmove i video radove u izboru Alene Vilijams u trajanju od 30 minuta:

Ralph Steiner
H2O, 1929
35 mm, b/w, silent, 9 minutes

Viking Eggeling
Symphonie Diagonale, 1921
16 mm, b/w, silent, 6.40 minutes

Jan Hammer
deep, 2006
video, b/w, 7.06 minutes

Jutta Koether
Metalist Moment, 2006/2007
digital slide show, 7.30 minutes, loop

Die Tödliche Doris
Die Gesamtheit allen Lebens und alles Darüberhinausgehende (The Sum of All Life and Everything Beyond), 1987, Super-8, 1.83 – 2.44 seconds(variable)

O autorki: Alena Vilijams (Alena Williams) je istoričarka umetnosti i kustoskinja koji živi u Berlinu. Trenutno završava rad na svojoj disertaciji "Pokret u viziji: Film, estetika i moderna nemačka kultura 1915 - 1930" na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. Član je istraživačke grupe "Mediji istorije" na Bauhaus univerzitetu u Vajmaru. Bila je član umetničkog, naučnog i poslovnog programa Akademije Šlos Solitud u Štutgartu. Njena naredna putujuća izložba o lend artu, filmu, videu i prostornim instalacijama američkog umetnika Nensi Holt će biti otvorena u Valah umetničkoj galeriji na Kolumbiji u jesen 2010. godine.

Knjigu “Light Is a Kind of Rhythm" su dizajnirali Schroeter und Berger i Christian Werner, tiraž je 500 primeraka, 32 c/b ilustracije, 44 stranice, 30 cm x 30 cm, Izdao merz&solitude, Štutgart, decembar 2009, http://millecompany.com/light-rhythm/

Gostovanje Alene Vilijams u Novom Sadu je realizovano u saradnji sa Akademia Schloss Solitude, Štutgart i Art Today Association – Center for Contemporary Art - Plovdiv.

http://www.akademie-solitude.de
http://www.arttoday.org/site/news.php
www.kuda.org