Branko Vučićević: Istorija avangardnog filma za početnike i ponavljače

kuda.

AKADEMSKI FILMSKI CENTAR
DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD

Sreda 17.3. Mala sala
Branko Vučićević
Istorija avangardnog filma za početnike i ponavljače
OD ČISTOG DO PRLjAVOG FILMA NEMAČKI AVANGARDNI FILM DVADESETIH

Posle I svetskog rata, u želji da sačuva nacionalni i kulturni identitet, Nemačka nacionalizuje svoju filmsku industriju, kao i Rusija i druge evropske zemlje. Tako, sem komercijalnog filma, nemački nacionalni studio UFA pomaže radu likovno orijentisanih umetnika Hansa Rihtera, Vikinga Egelinga i Valtera Rutmana. Njihovo bavljenje filmom studiozno je istraživalo ritam u slikarstvu, a Rihter takvoj vrsti filma daje naziv Apsolutni film.

Časti mi, moja gospodo. To tako ne ide. Ja ne spadam u one koji se ljute na kino zato što on zavodi mnogobrojne posetioce teatra i maloletnike. Naprotiv – ja sam zaljubljen u ovu svetlucavu muzu i delim sudbinu mnogih zaljubljenih muškaraca: volim je ne kao takvu kakva jeste, nego onakvu kakvu bih je želeo imati. Jar ja verujem u umetnost kina. ...
Jer, kinematografija spada pod odeljak LIKOVNIH UMETNOSTI, a njeni zakoni najbliži su zakonima slikarstva i plesa. Njene izražajne forme su: oblici, površine, svetlost i tame, sa svim sadržajem atmosfere koja u njima postoji, ali pre svega pokret tih optičkih fenomena, vremenski razvoj jednog oblika iz drugog.. To je likovna umetnost sa Novumom. ....
Tekst uz pismo Valtera Rutmana jednoj prijateljici, napisan između 1913. i 1917.

18:00

HANS RIHTER, SLIKAR I PIONIR FILMA
(HANS RICHTER,MALER UND FILMPIONIER),
scenario i režija Gizela Hosman (Gisela Hossmann), 1982, 47:00 na nemačkom bez prevoda,

BERLIN, SIMFONIJA VELEGRADA,
(Berlin, Die sinfonie der grossstadt) Valter Rutman (Wallter Ruttmann), 1927, 65 min 20:00

MOTION PAINTING I, Oskar Fišinger (Oskar Fishinger), 1947, 11:00, kolor, zvuk

LICHTSPIEL, SCHWARZ-WEISSGRAU, Laslo Moholi Nađ (Laszlo Moholy-Nagy), 1930, 6:00
OPUS IV, Wallter Ruttmann, 1925, 4:00

LICHTSPIEL OPUS 1, Wallter Ruttmann, 1919-21, 10:00
SYMPHONIE DIAGONALE, Viking Egeling (Viking Eggeling), 1923-5, 10:00

RHYTHMUS 21, Hans Rihter (Hans Richter), 1921, 3:00
OPUS II, Wallter Ruttmann, 1921, 3:00
OPUS III, Wallter Ruttmann, 1924, 4:00
RHYTHMUS 23, Hans Richter, 1923, 3:00 --, 2:00
KANTOROWICZ LIKÖRE WELTBEKANNT, Wallter Ruttmann, kolor,
KIPHO, Gvido Siber (Guido Seeber), 1925, 1:20
KOMPOSITION I/22, Verner Graf (Werner Graeff ), 1923, , 2:00
DAS GEHEIMNIS DER MARQISE, Lote Reinige (Lotte Reiniger) animirana reklama za Niveu, 1922, 3:00
FILMSTUDIE, Oskar Fishinger, zvuk
VORMITTAGSSPUK, Hans Richter, 1927-8, 10:00
INFLATION, Hans Richter, 1928, 3:00
EVERYTHING TURNS, EVERYTHING REVOLVES, 1929, zvuk
TWOPENCE MAGIC, 1930, 2:00, reklama
EVERY DAY, Hans Richter, 1929, 16:00, nastao na radionici u Londonu
IN THE NIGHT, Wallter Ruttmann, 1931, 6:00, muzička filmska fantazija (nema zvuka)
BARCAROLE, Rudolf Pfenninger, 10:00, lutka film
EXPERIMENT WITH DER WACHMASCHINE, Oskar Fishinger, 5:00, animirani
SEELISCHE KONSTRUKTIONEN (Spiritual Constructions), Oskar Fishinger, 1926-30, 9:00, zvuk
MUNCHEN BERLIN WANDERUNG, Oskar Fishinger, 1927, 3:00 R-1. EIN FORMSPIEL, Oskar Fishinger, 1927, 2:00
STUDY No. 5 (in jazz), Oskar Fishinger, 1930, 3:00, zvuk
STUDY No. 6, Oskar Fishinger, 1930, 2:00 zvuk
STUDIE Nr. 7, Oskar Fishinger1930-31, 3:00 zvuk
STUDIE Nr. 8, Oskar Fishinger, 1931, 4:00 zvuk
MURATTI, GREIFT EIN, Oskar Fishinger, 1934, 3:00, zvuk, reklama za cigare
KOMPOZITION IN BLAU, Oskar Fishinger, 1934-5, 3:00, zvuk
ALLEGRETO, Oskar Fishinger, 1936, 3:00, zvuk
9 STUDIE, Hans Fishinger, 1931, 3:00, zvuk
STUDY No. 10, Oskar Fishinger, 1930- 2, 7:00, zvuk
STUDIE 11, Oskar Fishinger, 1931-2, 4:00 zvuk
12. STUDIE, Hans Fishinger, 1932, 5:00, zvuk