Subversive Film Festival, Zagreb

kuda.

Temom socijalizma baviće se treći Subversive Film Festival kroz teorijski, filmski i likovno-umetnički program. Treći Subversive Film Festival (http://www.subversivefilmfestival.com) koji će se održavati u prostorima kina Europa, Tuškanac, Grič i SC te u zgradi bivšeg MSU-a od 1. do 25. maja, posvećen je temi Socijalizma. Nakon prvog izdanja SFF-a na kojem su se bavili godišnjicom '68-e te prošlogodišnjim tematiziranjem 60. godišnjice Kineske revolucije, organizatori ovogodišnju temu socijalizma uzimaju kao svojevrsni zaključak ovog ciklusa. Od 3. do 7. maja u kinu Europa održaće se velika međunarodna konferencija Krah neoliberalizma i ideja socijalizma danas čiji su direktori Slavoj Žižek i Srećko Horvat. Dolazak su za sada potvrdili Gianni Vattimo, Samir Amin, Michail Ryklin, G. M. Tamas, Michael Lebowitz, a pored njih će učestvovati i tridesetak sagovornika iz Hrvatske i regije među kojima su Boris Buden, Igor Štiks i Andrej Nikolaidis. Noam Chomsky i Michael Hardt učestvovaće putem video-konferencije. Sva predavanja uključiće simultani prevod na hrvatski jezik. Filmski program, koji će se održavati od 1. do 25. maja, koncipiran je oko tri tematska fokusa. U kinu Tuškanac biće prikazana retrospektiva jugoslovenskog filma kroz 75 celovečernjih igranofilmskih naslova nastalih u periodu od početka 50-ih pa do kraja 80-ih godina prošlog veka, kao i retrospektiva radova Živojina Žike Pavlovića. Zagrebačka škola crtanog filma biće predstavljena kroz stotinjak naslova uključujući retrospektivu Dušana Vukotića. Drugi deo programa, koji će se odvijati u kinu Studentskog centra, donosi izbor iz latinoameričkih i istočnoevropskih kinematografija, predstavljajući revolucionarni filmski modernizam 60-ih i 70-ih godina, ali i presek suvremene latinoameričke filmske produkcije. Treći segment filmskog programa naslovljen Film kao subverzivna umjetnost, smešten u kinu Grič, predstavlja autore savremenog političkog filma, filmsko-teorijsku školu i filmsko-teorijski simpozij na kojem će dvadesetak filmskih autora i teoretičara iz regije i inostranstva kritički rekonstruirati fenomen jugoslavenskog filma. U zgradi bivšeg Muzeja suvremene umjetnosti kustoski kolektiv WHW – Što, kako i za koga priprema izložbu Umjetnost uvijek ima posljedice koja će biti otvorena od 8. maja do 2. juna. U saradnji s Kulturom promjene, Subversive Film Festival priprema koncerte Tindersticksa, Secret Chiefs 3 i Cinkuša.