Knjiga: The Clandestine Histories of the OHO Group

kuda.

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.iz Ljubljane predstavlja knjigu Miška Šuvakovića: 'The Clandestine Histories of the OHO Group', 2010

www.zavod-parasite.si

Knjiga 'The Clandenstine Histories of the OHO Group' u novom svetlu predstavlja problem karaktera neoavangardnog ekscesa i eksperimentalnog rada Grupe OHO - jedne od vodećih neoavangardnih grupa u regionu - u drugoj polovini 1960-ih godina. Knjiga je fokusirana na prakse, radove i instance kojima je - u uslovima socijalističkog modernizma - grupa OHO problematizovala, provocirala i uništila socijalistički poredak vizije o autonomiji umetnosti.

Knjiga otkriva aktivnosti Grupe OHO (1966-1971) i pokreta OHO-Catalogue (1966-1970) u kontekstu slovenačke naconalne kulture, jugoslovenske socijalističke kulture i internacionalne omladinske kulture krajem 1960ih i početkom 1970ih godina, posebno u odnosu na sledeće paradigme:

1.'Transgression' – u smislu prekida sa katoličkom tradicijom i moralom kao i sa socijalističkom radnom etikom, koju su mladi umetnici tada sprovodili;
2.'Sexuality' – u stilu Zeitgeist-a i u vezi sa svetskom seksualnom revolucijom sa jedne strane, i upotreba seksualnosti kao kritičkog i subverzivnog instrumenta u delovanju protiv oportunizma i licemerstva realnog-socijalizma, sa druge;
3.'Politics' – provociranje i mešanje praksi iz konteksta - koje su bile dozvoljene od strane politike - u kontekst razumevanja i praktikovanja revolucije i emancipacije od "svakodnevnog sivila" realnog-socijalizma. Krajem 1960ih, pisac i aktivista Bora Ćosić je pisao o Grupo OHO: 'Nazivam ga pokretom. Grupa izgleda kao nešto veoma statično, ukopano, zakopčano. Grupa još može da se brani, kao što to čini mitraljesko gnezdo; pokret može da deluje kao ilegalna organizacija opskrbljena lecima, dobrom voljom, osećanjem slobode.'

OHO Grupa je nastala u atmosferi novih umetničkih praksi: od estetike, filozofskih i društvenih pokreta reizma, strukturalizma, post-strukturalizma i Tel Quel-a do Nove levice, hipi kulture sve do arte povera, body art-a, eksperimentalnog filma, konceptualizma, procesualnosti, post-objektne umetnosti i ludizma.

Miško Šuvaković je teoretičar, predavač, pisac i kurator. Počasni je član slovenačkog Društva za estetiku. Svoj doktorat je odbranio na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i profesor je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Miško Šuvaković predaje teoriju umetnosti na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Autor je brojnih radova iz polja savremene vizuelne umetnosti, među kojima su: Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (The MIT Press, Cambridge, MA, 2003), Politics of Painting (Politike slikarstva) (Koper, 2004), Pojmovnik suvremene umjetnosti (Zagreb and Ghent, 2005), Conceptual Art (Konceptualna umetnost) (Novi Sad, 2007), itd.

Miško Šuvaković, The Clandestine Histories of the OHO Group
English edition, bw print, format: 15 cm x 23 cm, 149 pp., 2010
Izdavač: Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2010
Urednik: Tadej Pogačar
Prevod: Irena Sentenevska
English lecture: Jana Wilcoxen Layout: Ajdin Bašić / Patric Ward
Cena: 15 EUR

Kontakt:

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
Center in Galerija P74
Prusnikova 74
1000 Ljubljana
Slovenia
www.zavod-parasite.si, www.kapsula.si
e-mail: [email protected]
mobile: +38640370199