ID: Ideologija dizajna - zbornik

kuda.

ID: Ideologija dizajna - dvojezični zbornik tekstova predstavlja diskurzivnu platformu istoimenog projekta. Zbornik je objavljen u sklopu projekta i izložbe Ideologija dizajna (www.kuda.org/sr/id) koji su posvećeni teorijama i praksama (industrijskog i grafičkog) dizajna koje su nastale u gotovo pola veka postojanja socijalističke Jugoslavije, te njihov širi društveni i ideološki kontekst kao i aktuelizaciju i savremeni pogled na probleme dizajna. Izdavač: Autonomedia, Njujork Godina izdanja: 2009 ISBN 978-1-57027-209-7 jezik izdanja: srpsko-hrvatski i engleski Dizajn zbornika: Peter Gregson Studio, Novi Sad Sadržaj: Hal Foster, Dizajn i zločin Žan Bodrijar, Dizajn i životna sredina ili eskalacija političke ekonomije Žak Ransijer, Površina dizajna Igor Čubarov, Produkcionizam: Umetnost revolucije ili dizajn za proletarijat? Feđa Vukić, Ideja „avangarde“ u semantičkom polju pojma dizajn Intervju sa Jerkom Denegrijem, Dizajn i ideologija - Diskusije o potrošačkom društvu, medijima i ekstenziji autonomne umetnosti u produktivnu praksu Što, kako i za koga? - WHW, Modernizam i njegovo nezadovoljstvo: Hrvatska avangarda pedesetih Borislav Mikulić, Poietički pojam prakse i njegov kulturni kontekst, Filozofija praxis u političkim, teorijskim i umjetničkim previranjima 60-ih Branislav Dimitrijević, Konzumerizam i kulturna vesternizacija u socijalističkoj Jugoslaviji Dejan Kršić, O istoriji grafičkog dizajna u Jugoslaviji Nenad Malešević, Teze o dizajnu u tranziciji Barbara Predan, Mogućnost/sposobnost da se nađe tačka nemogućnosti Metahaven, „Mi” --