OTVORENA KULTURA i PRIRODA MREŽA, Feliks Štalder

Knjiga "Otvorena kultura i priroda mreža" Feliksa Štaldera govori o savremenim "aspektima kulturne produkcije i potrošnje, polazeći od decentralizacije autorstva koje se kreće od individua ka grupama, od mreža ka zajednicama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, budućeg razvoja tehnologije i statusa samog umetničkog dela. Ova knjiga okuplja jedanaest najznačajnijih tekstova ovog autora, koji su obeležili njegov rad tokom prethodnih osam godina. Prvih sedam tekstova u knjizi se bavi različitim aspektima nastanka i kritikom "otvorenih kultura", tj. novih procesa u kulturi inspirisanih Pokretom za kompjuterski softver slobodnog i otvorenog koda (Free and Open Source Software, FOSS). Druga grupa eseja se bavi karakterom mrežnog oblika organizacije, često se pozivajući na koncepte "prostora tokova" (Manuel Castells), tj. na materijalnu infrastrukturu za organizaciju translokalnosti, zasnovanu na digitalnim informacionim tokovima." Feliks Štalder (*1968) je profesor ekonomije medija na Akademiji za umetnost i dizajn u Cirihu. Jedan je od osnivača i saradnika na projektu Openflows (www.openflows.org), internacionalnoj mreži koja je fokusirana na razvoj tehnologije i kulture otvorenog koda. Takođe je i jedan od dugogodišnjih moderatora Nettime liste za slanje (www.nettime.org), koja je posvećena kritičkim teorijama i praksama vezanim za kulturu umrežavanja. Objavljivao je tekstove i držao predavanja zasnovanim na širokom opsegu tema, koje se kreću od političke ekonomije do tehnologija umrežavanja. Ova knjiga je objavljena u okviru projekta "Beleške", koji je pokrenuo Centar za nove medije_kuda.org u toku 2005. godine. Projekat "Beleške" je posvećen objavljivanju i promociji rada mladih autora, istraživača u okviru polja novih medija, društvenih teorija, kulture i umetnosti, koji do sada nisu imali priliku da zbirno objave svoje radove. Sadržaj: OTVORENA KULTURA Neki pojmovi kulture Otvoreni kôd, otvoreno društvo? Kultura bez roba: od dadaizma do otvorenog kôda i još dalje Novi oblici inovacije u kulturi i društvu između copyleft-a, Creative Commons-a i javnog domena Razmena i prikupljanje: Da li su digitalna dobra tragična? Era medijske autonomije Jedno rešenje ne odgovara svima PRIRODA MREŽA Informaciona ekologija Fragmentovana mesta i otvorena društva Status objekata u prostoru protoka Globalno finansijsko tržište i afinitet mreža -- Urednik: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad Izdavač: Futura publikacije, Novi Sad Su-uzdavač: Centar za savremenu umjetnost, Sarajevo Su-uzdavač i internacionalni distributer: Revolver, Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt na Majni Edicija: kuda.read Štampa: Futura, Novi Sad Tiraž: 500 Broj stranica: 192 Jezici knjige: srpski i engleski ISBN: 86-7188-049-4 za lokalnu distribuciju 3-86588-211-0 za internacionalnu distribuciju (preko Revolver-a) Svi tekstovi su objavljeni pod Creative Commons licencom, ukoliko nije drugačije naznačeno. Licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/) Prva javna prezentacija knjige: 27. oktobar, 19:00, KUD France Prešern, Ljubljana, Slovenija, na festivalu"Creative Commons Slovenija". Podršku za realizaciju projekta su obezbedila sredstva projekta "bibliOdyssey", Unapređenje tržišta knjige Srbije i Crne Gore, 2003-2006, Narodna biblioteka Srbije i kancelarije "Pro Helvetia Belgrade".