Anomija/Bonomija i drugi tekstovi, knjiga Howarda Slatera

Četvrtak 28.03. u 19h, Omladinski centar CK13

Prezentacija prevoda knjige 'Anomija/Bonomija i drugi tekstovi' Howarda Slatera, na srpsko-hrvatski jezik

izdavač: kuda.org, Novi Sad

Učesnici razgovora: Howard Slater, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku

U ovoj zbirci tekstova, Howard Slater improvizuje na temu onoga što je Walter Benjamin mogao misliti pod frazom "afektivne klase". Izvan ograničenja akademskog pristupa, Slater je inspiriran mogućim implikacijama Benjaminovih "mesijanski krhotina" i kreće se ka terapeutskim mikro-politikama, zahvatajući diskurs-žaljenja Radničkog pokreta i problematiku "postajanja kapitalom". Esej "Anomija/Bonomija" zauzima najveći deo ove knjige, koja takođe uključuje tekstove i poeziju iz proteklih deset godina rada. Ovi dodatni tekstovi obuhvataju teme i koncepte kao što su egzodus, rodno biće, nadrealistički presedan, jezik poezije i mogućnost za kolektivne 'afektivne' prakse u borbi protiv kapitalističke kolonizacije psihe.

Howard Slater volontira kao terapeut (igre) i ponekad piše tekstove. Živi i radi u Londonu, i učestvuje u radu u časopisu Mute i u projektu MayDay Rooms (http://maydayrooms.org/).

Izdavač: kuda.org, Novi Sad, 2013

ISBN 978-86-88567-06-0

Prevod sa engleskog jezika: Dušan Đorđević Mileusnić, Đorđe Čolić, kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

Kolaž na koricama: "Portret", kuda.org i GKP

Izdanje na engleskom jeziku: Mute Publishing, 2012 www.metamute.org

Pdf knjige možete preuzeti iz priloga ovoj stranici.