Umetnička organizacija – slučaj Zagreb & Labin, februar/mart 2019.

Umetnička organizacijaslučaj Zagreb & Labin, februar/mart 2019.

U okviru dugoročnog međunarodnog istraživačkog projekta koji analizira umetničko (samo)organizovanje i relacije untar umetničkih grupa u post-jugoslovenskom regionu, tokom februara/marta 2019. godine, kuda.org je posetio Zagreb i Labin. Razgovarali smo sa članicama kustoskog kolektiva Što, Kako i za Koga (WHW) Ivet Ćurlin i Anom Dević www.whw.hr i sa Deanom Zahtilom ispred Labin Art Ekspresa (LAE) www.lae.hr.

Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Uporedo, kroz fenomene samoorganizovanja projektom se ispituje uloga organizacija civilnog društva kao progresivnih mesta za bavljenje umetnošću, kroz diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka.

Poseta i razgovori su bili usmereni na protagoniste koji svoje prakse razvijaju u periodu nakon 1991 godine.

Ana i Ivet (WHW) su istakle neke značajne atribute rada udruge koja deluje u polju vizuelne kulture i kuriranim izložbama savremene umetničke prakse: '... svaki [naš] novi koncept je i nov proces rada, pa iako smo mi sada već dobro uhodana ekipa, bude dosta različitih situacija, i transformira se, menja se [proces]... puno oko toga pregovaramo, razmišljamo, pokušavamo naći zajednička rešenja, na sadržaju radimo zajedno...'

Drugi primer je specifičan fokus na organizaciju Labin Art Ekspresa (LAE) koja je artikulisana i simbolički determinisana kroz prostornu infrastrukturu bivšeg rudnika u Labinu, i koja je kroz svoju istoriju provukla čitav niz transformacija u svojoj progrmaskoj praksi, ali sa jasnim stavom: '...kad pitaju - da li ste vi društveno angažirani? koje je to pitanje!? pa, umjetnost koja danas nije društveno angažirana, nije umjetnost!...' Dean Zahtila.

 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE). 

Projekat je sufinansiran sredstvima programa Evropske unije Kreativna Evropa, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, uz strukturalnu podršku Foundation for Arts Initiatives.