VIDEO DOKUMENT: TREPERENJA - javni razgovor i promocija knjige Violin Revealed, Manje Ristić

FESTIVAL-U-OPOZICIJI

31. OKTOBAR – 02. NOVEMBAR 2019., Novi Sad

 

TREPERENJA - javni razgovor i promocija knjige Violin Revealed, Manje Ristić (Beograd) 

moderatorka Ljubica Ilić (Novi Sad)

 

 

Manja Ristić - Violin Revealed, publikacija Notation system ~ Graphic scores ~ Experimental music research http://violinrevealed.blogspot.com/

"Violin Revealed, alternative guide to violin's sonic life ~ nastao je u januru 2015. godine kao spontani niz promišljanja tehnike koju koristim u svom improvizacionom performansu”. Potreba za sistematizacijom intuitivnog muzičkog izraza na prvi mah može delovati kontradiktorno, međutim javlja se prevashodno kao kreativni impuls usmeren ka produbljivanju razumevanja savremenog zvučnog stvaralaštva sa mogućim poveznicama u izučavanju bio rezonancije, senzorne percepcije, aktiviranja kognitivnih mehanizama u intuitivnom stvaralaštvu, psihoenergetike performansa, antropologije performansa, akustike, instrumentalne elektro-akustike, grafičkog dizajna, video umetnosti i uopšteno u izučavanju neočiglednih relacija zvuka i slike. Razvijanjem notacija iz kojih se dalje izvode grafičke kompozicije - predlošci muzičkog iskustva, došla sam do prekretnice, koja je zahtevala osnovno teorijsko okruženje i pokretanje diskursa o savremenom zvučnom stvaralaštvu izvan zastarelih akademskih okvira. Pre svega usmerena na generaciju mlađih stvaralaca, objavljujem knjigu "Treperenja, traktat o prirodi zvuka i uvod u teoriju improvizacije". Knjigu objavljuje Udruženje multimedijalnih umetnika Auropolis, u martu 2018. godine."

 

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društvno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994.) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

 

Fotografija: Manja Holodkov