Video arhiv projekta Umetnička organizacija je dostupan u interfejsu koji nudi uporedni prikaz materijala kroz vreme. Na samoj vremenskoj liniji imamo mogućnost da pratimo istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva kroz 3 segmenta: 1) video intervjue kolektiva i grupa u polju savremene umetnosti, teoretičara i istoričara umetnosti, 2) snimke javnih razgovora načinjenih tokom jula 2020. u sklopu Vektora kolektivne imaginacije i 3) Video zapis razgovora fokusarianih na Soroš centre za savremenu umetnost (SCCA) nastalih u regionu tokom 90ih, njihove uloge i uticaji na razvoj scene.

Interfejs možete koristiti kroz navigaciju strelicama sa leve i desne strane, kao i biranjem elemenata sa same vremenske skale i zumiranjem iste. Video i tekstualni segment se mogu pratiti kako sa datog interfejsa tako i sa linkova na koje vode, radi uvećanog prikaza, kao i na više informacija o samim kolektivima.

Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda i Pančeva, teoretičarima/kama i istoričarima/kama umetnosti Milicom Pekić, Stevanom Vukovićem, Anom Vilenicom, Darijom Medić i Anom Peraicom iz Splita.