ŽIVOT POSLE KOMUNIZMA: drugi deo

kuda.

ŽIVOT POSLE KOMUNIZMA
Seminar će se održati u Briselu i Parizu, u oba slučaja u Javnoj školi.

Brisel, 23. aprila, 15-18h
Učesnici: Agencija, Dessislava Dimova, Albert Heta, Olga Kisseleva
za više informacija, sledite vezu: http://brussels.thepublicschool.org/class/2336

Pariz, 24. aprila, od 15 do 18 sati
Učesnici: Pietro Bianchi, Renata Poljak, Societe Realiste, Okana Timofeeva
za više informacija, sledite vezu: http://paris.thepublicschool.org/class/1773

Organizatori Elena Sorokina i Nataša Petresin-Bachelez

Opis:
Nakon sloma sovjetskog bloka, komunizam kao ideja, slika ili problem smatran je „prevaziđenim, apsurdnim, žalosnim ili kriminalnim, u zavisnosti od slučaja“. Danas ga glavni mediji često predstavljaju kao zagradu istorije, aberaciju 20. veka, kao „potpuno zaboravljenu reč, koju treba poistovetiti sa izgubljenim iskustvom“. Iako komunističke hipoteze iz prethodnih doba možda više neće važiti, njihove istorije, narativi i ključni pojmovi nikada nisu prestali da pobuđuju pažnju i obaveštavaju nedavne rasprave poput komunalnog naspram zajedničkog i materijalnog naspram nematerijalnog vlasništva, da nabrojimo samo neke. Danas shvaćen sa veće distance, komunizam se ponovo pojavio kao tema za istraživanje u umetničkoj i izložbenoj produkciji, koja ga odražava na različite načine, obraćajući se važnosti ovog pojma danas ili pozivajući na provokativna poređenja sa sadašnjošću.

Ovaj seminar ima za cilj da predstavi različita dela koja preispituju ideje povezane sa komunizmom i preispituju ga kao složenu i raznovrsnu arenu političkih i estetskih stavova koji su varirali između nacija, zajednica i istorijskih perioda. Seminar ni na koji način ne namerava da krene u nostalgičnu turneju kroz protekle decenije, već pokušava da temu obradi kroz konkretne umetničke i izložbene projekte koji su nedavno realizovani. Svi oni pokušavaju da dekonstruišu ideju monolita, koja je i danas vrlo prisutna u današnjoj recepciji, i da oporave razne epizode, priče i posebno „komunističke apokrife“ - tekstove, muziku, vizuelnu produkciju - koji nikada nisu bili deo ustaljene ideološkog kanona i čiji intelektualni obrasci bacaju novo svetlo na to kakva bi mogla biti savremena upotreba pojma komunizma. Umesto da komunizam tretiraju kao čistu političku apstrakciju, radovi predstavljeni na seminaru bave se konceptima, događajima i / ili određenim ličnostima povezanim s komunizmom i njegovom istorijom koji su preživeli Bildersturm iz nedavne prošlosti i mogu se umetnički reaktivirati.