FESTIVAL-U-OPOZICIJI, Umetnost i politika improvizacije, 08. - 11. jun 2023.

FESTIVAL-U-OPOZICIJI

08. - 11. jun 2023.

Umetnost i politika improvizacije

kuda.org

Mesto: KC Lab, Dr. Hempta 2, Novi Sad

 

Festival-u-Opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društvno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-Opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

U okviru programa OUR ‘Accompanyings’, biće održane prezentacije, performansi i radionice, kroz eksperimentalnu i participativnu muzičku i poetsku produkciju u kojima će se mešati različite postave učesnika i muzičara. Pogon DžuBoks je plejista u procesu stvaranja od strane svih učesnika i posetioca anti-festivala, koja će se aktivirati i koristiti preko wi-fi mreže i direktno na DžuBoks kompjuteru u prostoru KC Lab-a. Na Čitalačkom pultu biće izloženi brošure, lifleti, tekstovi koji su deo nezavisne produkcije i umetničke kritike i analize za slobodnu razmenu, dok će stalna zvučna instalacija biti aktivna u prostorijama KC Lab-a tokom događaja.

Motivacija za održavanje događaja proističe i iz savremenog društvenog i nesigurnog ekonomskog konteksta, koji se snažno reflektuje na kulturni sektor i konstantno skraćuje vreme za umetničko eksperimentisanje i preispitivanje kreativnih potencijala. Predstojeći događaj ima za cilj da uspostavi razvoj novih oblika i odnosa u okviru umetničke produkcije, uključujući i istraživanje novih oblika umetničkog obrazovanja.

Učesnici:

Jaka Berger (Ljubljana), Zahra Mani (Grac), Dejana Sekulić (Brisel), Luka Čabo (Zagreb), Ksenija Stevanović (Beograd), Ilia Belorukov (St. Petersburg/Novi Sad), Alisa Beck & Sara Zlanabitnigechoraum (Beč), Artan Sadiku (Skoplje), Davorka Begović (Zagreb), Brigitte Egger (Insbruk), Ivar Roban Križić (Beč/Zagreb), Andrej Mirčev (Berlin), Jonas Kocher & Gaudenz Badrutt - Bruit Association (Biel/Bienne), Janez Leban (Tolmin), Marianna Karava (Atina/Beograd), Anna Belorukova (St. Petersburg/Novi Sad), Nenad Marković (Novi Sad), Jelena Anđelovski (Novi Sad), Stevan Bradić (Novi Sad), Marko Jovetić (Novi Sad), László Lenkes (Novi Bečej), Nemanja Tasić (Novi Sad), Vlada Rašković (Novi Sad), Milana Zarić, Karolina Baeter, Vladimir Blagojević - Ansambl Studio 6 (Beograd/Novi Sad/Kragujevac), Daniil Gorokhov (Kotor/St. Petersburg), Vitaliy Ovchinnikov (Novi Sad/St. Petersburg), Pavle Jovanović (Zagreb), Bojana S. Knežević (Beograd), Filip Vlatković (Novi Sad), Rab Rab Press (Helsinki), Ben Watson (London), Zavod Sploh (Ljubljana), kuda.org tim: Zoran Pantelić, Borka Stojić, Zsolt Polgar, Olja Homa, Minja Smajić (Novi Sad).

Program Festivala-u-Opoziciji se realizuje u okviru šire međunarodne kolaborativne mreže organizacija iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Ljubljane, Helsinkija, Biel/Bienne, Brisela, Graca i Beča.

Događaj je podržan od strane FfIA – Fondacije za umetnicke inicijative, Swiss Arts Council Pro Helvetia, KC Lab-a, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda, Goethe Instituta Beograd i Ambasade Republike Slovenije u Beogradu.

Urednik, organizator & producent: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad