kuda.org objavljuje >​ FiO > 2023 > Eternal return with Artan Sadiku

kuda.org objavljuje > FiO > 2023 > Eternal return with Artan Sadiku

 

 

 

Festival-u-Opoziciji posvećen zvuku, improvizaciji i umrežavanju aktera nezavisne umetničke scene održan je od 8. do 11. juna 2023. godine u KC Labu u Novom Sadu u organizaciji i produkciji kuda.org.

Program Festivala-u-Opoziciji realizovan je u okviru šire međunarodne kolaborativne mreže organizacija iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Ljubljane, Helsinkija, Biel/Bienne, Brisela, Graca i Beča.

Događaj je podržan od strane FfIA – Fondacije za umetnicke inicijative, Swiss Arts Council Pro Helvetia, KC Lab-a, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda, Goethe Instituta Beograd i Ambasade Republike Slovenije u Beogradu.

Urednik, organizator & producent: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad