40jahrevideokunst.de: digitalno nasleđe, Prezentacija video-umetnosti u Nemačkoj od 1963. godine do danas

kuda.

Sreda & Četvrtak, 3&4.10. * 20:00
Diskusija / Prezentacija
Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13

VIDEO ART
Digitalno nasleđe: Video umetnost u Nemačkoj od 1963. do danas
Uvodna reč + razgovor: Vladimir Tupanjac, likovni kritičar, Beograd
U saradnji sa Goethe institutom Beograd

Pregled značajnih istorijskih i savremenih tendencija video-umetnosti - 59 značajnih video-radova, nastalih od 1960. godine do 2004. godine u Nemačkoj.

Inicijativa fonda kulture "Četrdeset godina video-umetnosti: digitalno nasleđe“ /"40jahresvidekunst.de - Digitales Erbe"/ ima za cilj da očuva i neguje kulturno nasleđe video-umetnosti, koja je izrasla u jednu od najuticajnijih vrsta umetnosti 20. veka.

kuda.produkcija