A3.Format Group u okviru izložbe ID: Ideologija dizajna

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

A3.Format Group

29,7x42cm.

www.a3format.org

www.a3format.blogspot.com

A3.Format je umetnički i dizajnerski kolektiv koji je 2005. godine inicirao Filip Bojović iz Novog Sada, u intenzivnoj saradnji sa Vladimirom Manovskim. Ideja A3.Format projekta podrazumeva kreiranje, pre svega, online saradničke platforme, otvorene za različite intervencije na tkzv. “digitalnom platnu” dimenzija 29,7 x 42cm. Dosadašnji radovi svojim temama variraju od jednostavnih poruka intimne prirode do tema koje se tiču ljudskih prava, politike, ekonomije, ekologije, prirode umetnosti, itd. Iako je radove realizovalo više desetina različitih umetnika i dizajnera mlađe generacije, veći deo njih (iako ne isključivo) odlikuje vizuelna jednostavnost: upotreba jedne boje, određene vrste tipografije i čista slovna rešenja na zadatom formatu.

Koncept

Osnovna ideja A3.Format projekta je zaživela u svojoj digitalnoj formi, na internetu. Sami autori projekta su konstatovali da je iniciranje ovakvog projekta podstaknuto “nedostatkom javnog prostora za slobodno izražavanje misli”. I zaista su u pravu – javni prostor danas je fragmentiran, komercijalizovan, medijatizovan i privatizovan, što u velikoj meri važi i za prostor interneta. Pod ovakvim uslovima, A3.Format projekat upotrebom template-a, standardizovanog formata za moguće intervencije, gotovo da ironizuje template mod interneta kao otvorenog, javnog prostora za beskonačnu participaciju i umrežavanje. Na tim osnovama, A3.Format projekat oformio je malu i efektivnu online platformu koja pridodaje nov kvalitet principu kolaboracije, van reprezentativnih strategija dominantnih medijskih režima. Cilj projekta je da na godišnjem nivou objavi više publikacija i knjigu koja će sadržati 100 priloženih radova u originalnom formatu, s idejom da svaka stranica/rad može da se istrgne iz knjige i da se koristi i dalje distribuira u formi plakata. Knjigom se proces zaokružuje i ono što je u jednom trenutku bila ideja, sada postaje “uradi sam” umetničko delo.

A3:ID

Promocija prve A3.Format publikacije “Urban Violence” i dva potpuno nova izdanja i kao hardcopy projekta koji je trajao prethodnih 9 meseci preko interneta na http://a3format.org Prezentacija radova konkursa za publikaciju na temu “Ideologija dizajna” predstavlja specifične modifikovane fontove, handwritten tipografije, eksperimentalna ilustrovana pisma, sisteme inside grid, modular, streatched... Ova publikacija će predstavljati svojevrstan presek novih tipografskih tendencija više autora mlađe generacije sa prostora bivše SFRJ, danas. Uslov je bio jednostavan, jedna boja – crna. Proces nastajanja, od skica do A3 radova, biće takođe prikazan. Autori će izneti i svoje viđenje tog procesa.