Arhiv alternativnog filma i videa

kuda.

6. juna 2010. godine arhiv pokreta Low-Fi Video iseljen je iz Doma kulture "Studentski grad", pošto je utvrđeno da Arhiv alternativnog filma i videa u Domu kulture "Studentski grad", iako je pod tim imenom radio nekoliko godina od osnivanja 2003., pravno više ne postoji kao Arhiv alternativnog filma i videa, već je preinačen u lokalni arhiv Akademskog kino kluba, i da u Domu kulture "Studentski grad" ne postoji ni namera da mu se status nezavisnog Arhiva koji bi okupljao celokupnu ovu produkciju, u regionalnom i međunarodnom kontekstu vrati. Sa nadom da će se ova važna arhivska institucija ponovo uspostaviti u obliku u kojem je zamišljena i odobrena na Upravnom odboru Doma kulture "Studentski grad" 2003. godine, obratili smo se nadležnom Ministarstvu prosvete Republike Srbije da je zaštite i da omoguće kontitnuitet ove važne prakse. Više o tome možete pročitati na:

www.altarchive.org

na kome se uspostavlja nastavak aktivnosti na okupljanju dostupne građe alternativnog filma i videa, i počinje podsećanjem na specifičnu produkciju pokreta Low-Fi Video (1997-2003).

Možete se uključiti u akciju povratka imena i statusa Arhivu alternativnog filma i videa potpisivanjem peticije:

http://www.petitiononline.com/arhivalt/petition.html

kuda.produkcija