Centar_kuda.org - 18. Bijenale umetnosti Pančevo, Svetosavski Dom, Pančevo, 26. maj 2018.

Centar za nove medije_kuda.org

Prostorno specifična instalacija Apsolutno mrtvo, 2018.

Zasnovana na video radu Absolutely Dead, 1995, u produkciji

Asocijacije Apsolutno i Aleksandra Davića, PAL/kolor, 7 min

 

Mesto i vreme izvođenja:

Svetosavski Dom, Pančevo, 26. maj 2018.

 

18. Bijenale umetnosti Pančevo

Prostorni agens

Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
26. maj - 17. jun 2018.

Koncept: Dragan Jelenković, Prostorni agens

Selektor: Andrej Mirčev, De/kodiranje transgeneracijskog performansa

 

Apsolutno mrtvo

Dana 21. septembra 1995. na brodogradilištu u Novom Sadu, između 1,258 i 1,259 kilometra Dunava, odigrala se performativna akcija članova Umetničke asocijacije Apsolutno. Njome je detektovana „smrt dva prekookeanska broda pod sumnjivim okolnostima“, a mesto zločina je označeno žutom obeležavajućom trakom na kojoj je pisalo “Ne prilaziti! – Apsolutno mrtvo”. Akcija je izvedena bez prisustva publike, samo za kameru, i od tada se izlaže u video i foto formatu. Njen zadatak je bio da se iznese na videlo stanje prekinute gradnje u kome su zatečena ova dva poluzavršena metalna giganta (105 metara dugačka i 16.2 metara široka, sa kapacitetom od 5,700 tona nosivosti svaki), prepuštena propadanju. To se odigravalo na dvojak način. Stanje u kome su nađeni je pokazano kao apsolutna činjenica u iskustvima umetnika koji su pred kamerom izvodili akciju njihovog istraživanja, da bi ih proglasili mrtvim, ali takođe i simptom specifičnih lokalnih i regionalnih ekonomskih i političkih tokova.

Dana 26. maja 2018. video koji prikazuje tu akciju iz 1995. instaliran je u prostoru za koji je zaključeno da je upokojen pod sličnim sumnjivim okolnostima. Postupkom ponavljanja (reizvedbom) taj prostor je ograđen i javni pristup njemu ograničen. Publici je dozvoljeno da prodre u prostor samo do određenog nivoa. Sve što može da se vidi od prostora je ograničeno na to što je osvetljeno svetlošću projektora, i kontekstualizovano sadržajem videa. Umesto da bude revitalizovan tako što bi privremeno ugostio neki umetnički projekat koji bi bio proizveden da služi kao lek za rane društva, prostor u kome je ovaj rad instaliran se u iskustvu pojavljuje kao mrtav, u analogiji sa dva mrtva broda od pre par decenija. Kada se njome aktivira “prostorna atmosfera i materijalnost konkretnog mesta”, u skladu sa “konceptualnim parametrima bijenala”, perfomativni efekat ove instalacije nije u prenošenju estetskih kvaliteta u iskustvo posmatrača, već generisanje kritičkog stava kod njega.

Ovu instalaciju videa Apsolutno mrtvo potpisuje Centar za nove medije_kuda.org (čiji su neki članovi bili nekada i članovi Umetničke asocijacije Apsolutno). Izvedena je kao odgovor na konceptualni okvir ovogodišnjeg Bijenala, i u njenoj realizaciji je primenjen postupak reizvedbe i u formalnom i konceptualnom smislu. Izbor video rada Apsolutno mrtvo i načina njegovog prikazivanja nadovezao se višegodišnji projekat kuda.org kojim se vrši analiza umetničkog stvaralaštva od novosadske neovangarde, preko produkcije devedesetih godina, do danas. Odgovarajući na tematsku liniju Prostornog agensa na specifičnoj i zahtevnoj lokaciji, sa mnogim kontekstualnim slojevima koji se moraju uzeti u obzir kada se preispituju fizički i društveni karakter tog mesta, oni su odlučili da se ne upuste u njihovo desedimentiranje, kao i da učine upravo nešto suprotno – da izazovu publiku jednostavnim i direktnim iskazom. Taj prostor je mrtav, apsolutno mrtav, i to je prosta iskustvena činjenica. Video koji je izložen u njemu čak još više tu činjenicu naglašava. Njegov sadržaj rasvetljava društveno-prostorni kontekst u kome je instaliran na mnogo jasniji način nego što bi to bilo koji tok podataka učinio. On povezuje jednu simboličku smrt sa drugom, implicirajući da fizičko propadanje sledi iz izostanka njegove uloge u zajednici, koja se ne može povratiti pukim umetničkim gestom. To zahteva dugoročno bavljenje lokalnim zajednicama, i njihovim stvarnim potrebama.