Deep Search II Konferencija

kuda.

Deep Search II, Beč, 28. maja 2010

World-Information Institute
http://world-information.org
Program konferencije na:

http://world-information.org/wii/deep_search2/en/ds-program_2010

Automatska klasifikacija podataka, njihovo indeksiranje i procena su u srcu novih komunikacionih okruženja. Ono što se krije ispod nije samo napor da se organizuju informacije o svetu, već i klasifikacija ljudskih odnosa: od upravljanja modernim radnim mestom i potrošača u masovnom društvu, do bio-političkog upravljanja mrežnim društvom. Sociometrijski algoritmi kvantifikuju sva područja života kako bi matematički modelirali i predvideli ljudsko ponašanje. U današnjem velikom vremenu rudarstva podataka algoritamske metode zasnovane na velikim digitalnim skupovima podataka rutinski se koriste za određivanje političkog uticaja i analizu društvenih raspoloženja ili zaraznih trendova. Digitalne transakcije pružaju ogromne količine privatnih i poluprivatnih podataka o ličnim preferencijama koje se prikupljaju radi prilagođavanja i transformacije svakodnevnog iskustva.

Ključnu vezu pružaju pretraživači, višenamenski alati prisutni u mnogim dimenzijama života i sveobuhvatnije okruženje usluga koje nude dobavljači pretraživača. Razumevanje društava zasnovanih na pretrazi ne zahteva samo analizu duboke istorije čuvanja i indeksiranja informacija, već i proučavanje složenih novih oblika pretraživanja i analize podataka. To uključuje novu poziciju pretraživača u kontrolnoj matrici odozgo prema dole, kao i sisteme preporuka odozdo prema gore, „push-search“, folksonomije i pretpostavljenu mudrost gužve. Pretraga se može razumeti samo ako se još uvek razvijajuća preraspodela moći u digitalnim mrežama bavi i centralizovanom i decentralizovanom dimenzijom.

Konferencija Deep Search II fokusira se na ključna pitanja u ovom brzom i dinamičnom polju. Prvo želimo da istaknemo istorijske dimenzije naših pokušaja da organizujemo informacije i ljude. Drugo, želimo da istražimo politiku pretraživanja, sukoba i dimenzije moći i, konačno, buduće šeme klasifikacije izvan sistema pretraživanja, praćenja i socijalnih preporuka, uključujući nove oblike prepoznavanja obrazaca u velikim skupovima podataka.

U saradnji sa IRFS 2010

kuda.produkcija