Film - KOMUNA U IZGRADNJI

kuda.

Film | Ein Film von | Una pelicula de Dario Azzellini & Oliver Ressler
94 min., 2010

KOMUNA U IZGRADNJI

Film Daria Azzellinija i Olivera Resslera
94 min., 2010

„Moramo sami da odlučimo šta želimo. Mi smo ti koji najbolje znamo o svojim potrebama, problemima i onome što se dešava u našoj zajednici “, samouvereno objašnjava Omaira Perez. Želi da ubedi svoju zajednicu, koja se nalazi na padini siromašnih okruga Karakasa, da osnuje Consejo Comunal (veće zajednice). U više od 30.000 Consejos Comunales, stanovnici Venecuele odlučuju o svojim problemima kolektivno putem skupština. Omairu podržavaju aktivisti obližnjeg divljeg naselja „Emiliano Hernandez“, koji već tri godine ima Consejo Comunal. Tamošnji stanovnici uspeli su da nađu lekara iz vladinog programa „Barrio Adentro“, koji leči besplatno. Takođe su dobili novac za obnovu kuća i zamenili su preko desetak koliba od gvozdenog lima novim kućama. Sve ove aktivnosti i još mnogo toga organizovano je putem Consejo Comunal-a. Lokalnom samoorganizacijom odozdo osnovano je nekoliko radnih grupa o samoodređenim temama i odluke se donose na skupštinama.

Nekoliko Consejos Comunales može formirati Comunu (komunu) i na kraju komunalni grad. Film „Komuna u izgradnji“ prati ovaj razvoj događaja na padinama brda u Karakasu i prostranim i vlažnim ravnicama Barinas u prirodi. Veće se gradi odozdo i pored postojećih institucija i trebalo bi da prevaziđu postojeće stanje kroz samoupravu. U skupštini za izgradnju komunalnog grada „Antonio Jose de Sucre“ Ramon Virigai iz Nezavisne Seljačke Organizacije Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora(FNCEZ) podseća delegate učesnika Consejos Comunales: „Čak i ako nam vladine agencije svakako trebaju u ovom trenutku, sutra moramo biti nezavisni zbog svog razvoja. Ne možemo zauvek zavisiti samo od države “. Iz tog razloga saveti treba da uspostave sopstvene strukture proizvodnje i distribucije kako bi postigli autonomiju.

Skupštine su centralni element filma „Komuna u izgradnji“. Film započinje u dobro organizovanoj zajednici Consejo Comunal Emiliano Hernandez, smeštenoj u jednoj od varoši Karakasa. Zatim pokazuje namere formiranja Komuna i komunalnog grada u ruralnim Barinas-ima i završava se u Petareu, gigantskom đubrištu aglomeracije Karakas, gde postoji 29 Consejos Comunales koji nameravaju da izgrade Comunu od Mace.

Da li je uopšte moguće imati i državu i autonomiju? Svaka od predstavnika portparola Consejos Comunales ima pozitivna i negativna iskustva sa institucijama sa kojima treba razgovarati. U skupštini u Petareu, aktivista lokalnih vlasti Iusmeli Patino krivi visokog predstavnika vlade: „Gubimo kredibilitet zbog nesposobnosti državnih institucija“. Ali postoje i članovi institucija koji ulažu velike napore da ispoštuju veće prilikom donošenja vlastitih odluka. Odnos između veća i institucija obeležava saradnja kao i sukob. Ali Consejos Comunales takođe imaju unutrašnje poteškoće; učešće se mora naučiti. Napredak, kao i nazadovanje deo su teškog procesa učenja u kome ljudi preuzimaju moć i samostalno odlučuju, kako o svom životu i tako i o okruženju.

Dostupna originalna španska verzija sa nemačkim i engleskim titlovima.

Koncept, montaža filma, produkcija: Dario Azzellini & Oliver Ressler
Kamera: Volkmar Geiblinger, Oliver Ressler
Zvuk, montaža zvuka, nadzorni urednik: Rudi Gottsberger
Asistent produkcije: Adriana Rivas
Uređivanje slika: Markus Koessl, David Grohe

Finansirano od strane: Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur; Kulturabteilung der Stadt Vien; Stiftung Umverteilen; Rosa Lukemburg Stiftung; Fondacija Solifond der Hans Bockler; Fraktion die Linke im EU-Parlament; Bundestagsfraktion die Linke; Netzverk e.V.

Pogledajte film na mreži na
http://www.ressler.at/comuna_under_construction/

kuda.produkcija