Fotodokumentacija izložbe APPLIED PUBLIC u Novom Sadu

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

U okviru projekta POLITIČKE PRAKSE (POST-) JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI trenutno su otvorene dve izložbe u Novom Sadu u Srbiji:

- TV GALERIJA
- APPLIED PUBLIC

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

Inicijatori projekata i kustosi izložbe:
Centar za nove medije_kuda.org (Novi Sad), vvv.kuda.org
Prelom kolektiv (Beograd), vvv.prelomkolektiv.org
SCCA / Pro.ba (Sarajevo), vvv.scca.ba, vvv.pro.ba
WHW (Zagreb), vvv.vhv.hr

Suorganizatori izložbe u Novom Sadu:
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, vvv.msuv.org
Napon - Institut za fleksibilnu kulturu i tehnologije, vvv.napon.org

APPLIED PUBLIC
Sanja Iveković, maj 75, Dalibor Martinis, Goran Trbuljak
kustosi: WHW, Zagreb

Izložba APPLIED PUBLIC formira se na vrlo bliskim kongenitalnim i generacijskim umetničkim pozicijama Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Gorana Trbuljaka i umetničke grupe pod nazivom Grupa Šestorice. Aktivnosti ove generacije započete su u takozvanoj „novoj umetničkoj praksi“ 70-ih, koja je u potrazi za novim načinima proizvodnje i prezentacije umetničkih dela redefinisala status umetnosti i načine posredovanja između umetnika i javnosti, postavljajući pitanja o „autonomiji“ muzejskog / galerijskog sistema, ulozi i radu javnih institucija i javnog prostora i inaugurisanom participativnom modelu rada uz taktičku upotrebu različitih medija. Uspostavljajući vezu između dela ovih umetnika i izložbe „TV galerija“ koja tematizuje seriju TV emisija Dunje Blažević, izložba APPLIED PUBLIC pokušava iz umetničke perspektive da se osvrne na niz i danas aktuelnih pitanja koja se tiču odnosa između medija videa i televizije u široj konstelaciji umetničke produkcije i socijalno osetljivog dela umetnika u kontekstu potrebe za preispitivanjem koncepta monolitne javnosti.

kuda.produkcija