Instalacija PETLJA - izložba Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, otvaranje izložbe: Galerija SULUV, ponedeljak 26.06.2017. u 20 časova

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

 

-

Instalacija PETLJA

 

Otvaranje izložbe ponedeljak 26. jun u 20 časova

Galerija SULUV, Bulevar M. Pupina 9, Novi Sad

26. jun – 10. jul 2017.

 

-

Umetnička instalacija je in-situ prostorna intervencija koja integriše sve aspekte mesta i vremena i direktno referiše na aktuelnu situaciju u kulturi grada Novog Sada. Pre svega na potrebe aktera u kulturi - na lokalni aspekt Galerije SULUV i matičnog Udruženja likovnih umetnika Vojvodine u odnosu na gradsku kulturnu politiku, komunikaciju sa Gradskom upravom za kulturu (GUK) i sprovođenje godišnje produkcije u svetlu novih okolnosti kada je grad Novi Sad nominovan za Evropsku prestonicu kulture 2021. Mesto realizacije izložbe je jasno određeno atributom izlagačkog mesta jedinog reprezentativnog udruženja za vuzelne umetnosti sa područja Vojvodine.

Uloga i aktivnost Udruženja se proširila u toku 2016. od kada je Predsedništvo pristupilo novoosnovanoj Inicijativi nezavisne kulturne scene Novog Sada, sa ciljem da se u pregovorima sa Članom gradskog veća i GUK-om ustanove jasniji kriterijumi za preraspodelu javnih sredstava u sektoru kulture, a koji nisu evidentirani kao priritet od strane Grada.

Umetnička instalacija Petlja uključuje reference društvenog konteksta koje se odnose na relaciju umetničke produkcije u odnosu na Gradsku kulturnu politiku i još preciznije na odnos prema savremenom stvaralaštvu. Sa druge strane referiše i na odnose unutar same scene i protagonista na njoj, što otvara pitanja o spremnosti da se odgovorno participira u procesima pregovaranja sa Gradom za bolje uslove života i rada u okolnostima kada je politička orijentacija grada u potpunosti usmerena na promociju EPK 2021.

Instalacija se sastoji od elemenata i materijala koji svojom prirodom povezuju i uključuju činjenice iz šireg raspona istorije umetnosti i umetničke prakse, a koje su svojom pojavom takođe otvarala relavantna pitanja uloge umetnosti i recepcije umetničkih vrednosti u društvu u trenutku kada su i ta dela najstajala.

Noseći element umetničke inervencije je prostorni crtež koji je implementiran u postupku anamorfoze, te se uključenjem optičke iluzije inicira specifičan pogled na predmetno-prostornu instalaciju. Na ovaj način se suptilno naglašava odsutna prisutnost objekta oko kojeg se plete petlja.

Instalacija Petlja inicira i provocira veću angažovanost pogleda javnosti ali i samih članova Udruženja sa direktnim referencama iz umetničke prakse kao vitalnim agensom za razumevanje sveukupne situacije u umetnosti i kulturi Grada.

 

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Produkcija: Centar_kuda.org, GKP, SULUV