Izložba TRAJNI ČAS UMETNOSTI u Budimpešti, u okviru projekta "Nevidljiva istorija izložbi. Paralelne hronologije, 20 - 22. maj

  • kuda.
  • kuda.

Paralelne hronologije – Nevidljiva istorija izložbi, izložba
Otvaranje: sreda, 20. maj, 2009.
6 p.m. Labor (V. Budapest, Képíró u. 6.)
7 p.m. Krétakör Bázis, (IX. Budapest, Gönczy Pál u. 2.)

Nevidljiva istorija izložbi, internacionalni simpozijum
Locacijon: Krétakör Bázis (IX. Budapest, Gönczy Pál u. 2.)
Datum: 21 - 22. maj, 10 a.m. – 6 p.m.

tranzit.hu (www.tranzit.org) organizuje izložbu i simpozijum pod naslovom Nevidljiva istorija izložbi, koji za cilj imaju da formiraju nove diskurse i znanja o praksama izložbi u Istočnoj Evropi, od 1960-ih godina do danas. U okviru izložbenog dela projekta, kuda.org će predstaviti izložbu Trajni čas umetnosti o novosadskoj neo avangardi 1960-ih i 1970-ih godina.

Događaji koji će se desiti u Budimpešti su deo serije izložbi, diskusija i publikacija istoimenog naziva, koju je 2008. godine inicirao zagrebački kustoski kolektiv Što, kako i za koga?

Šiti okvir projekta, Umetnost uvek ima posledice, je dugoročna internacionalna kolaborativna platforma, koja je fokusirana na nevidljive, alternativne istorije kroz žanrove i oblike umetničkih praksi kao što su tekstovti umetnika, arhive i koncpetualni dizajn, koji su do sada imali ograničenu internacionalnu vidljivost i dostupnost i često izostaju iz kanonizovanih narativa savremene umetnosti u Istočnoj Evropi. (www.artalways.org)

PojekatNevidljiva istorija izložbi isražuje istorijske i savremene interpretacije izložbi, kao dominantni model produkcije savremene umetnosti i prezentacije. U ovom kontekstu, "istorija" je interpretirana kao konstruisan narativ zasnovan na događajima koji konstituišu promene u shvatanju umetnosti (istorije umetnosti) i oblika njene prezentacije (istorija izložbi). Dok su zapadne mainstream umetničke institucije održavale kustoske grupne izložbe koje su konstituisale okosnicu istorije izložbi, u Istočnoj Evropi između 1950-1980-ih godina, progresivni događaji su jedino mogli da se dese u "drugoj javnosti", u privatnim stanovima i off prostorima, van javnih institucija. Cilj simpozijuma je istraživanje i predstavljanje različitih metodologija da bi se ostvarila mogućnost da se događaji iz Istočne Evrope uključe u internacionalni diskurs teorije o izložbama.

> > > > >
Paralelne hronologije. Nevidljiva istorija izložbi – dokumentaristička i istraživačka izložba

Paralelne hronologije istražuju izložbe kao kulturalni fenomen i žanr i fokusira se na period državnog socijalizma u regionu Istočne Evrope. Projekat ima nameru da raskine sa uobičajenim načinom na koji su lokalni umetnički događaji i publikacije ignorisane ili pak posmatrane kao egzotične. Stoga, izložba sadrži dve arhive posvećene neo-avangardnoj umetnosti u Beogradu i u Novom Sadu. Prelom kolektiv će predstaviti izložbu o Studentskom kulturnom centru 1970-ih godina, a kuda.org će predstaviti neke od najznačajnijih dokumenata o događajima oko neo-avangardne prakse u Novom Sadu. Treći deo izložbe predstavlja progresivne umetničke događaje u Mađarskoj, tokom 1960-ih i 1970-ih godina. Ovaj deo izložbe je struktuiran oko istraživanja koje postavlja pitanja mađarskim profesionalcima o umetničkim događajima iz ovog perioda i koji su najvažniji za njihovu umetničku praksu. Umesto strmljenja ka objektivnoj istoriji do koje se dolazi pomirenjem različitih individualnih pogleda, ova izložba prati idiosinkratični patern različitosti i podudarnosti, mapu slepih tačaka i legendi. Izložba takođe predstavlja hronologije važnih tokova medijatizovanja umetničkih događaja jedne epohe.

> > > > >
Nevidljiva istorija izložbi - internacionalni simpozijum

Organizovan zajedno sa izložbom, simpozijum se obraća krucijalnim pitanjima u odnosu na auto-istorije istočno-evropske underground umetnosti, samo-pozicioniranje kroz internacionalne izložbe i reinterpretacije istorije umetnosti. Na koji način je moguće pamtiti, rekonstruisati i reciklirati izložbe da bi se one uključile u istorijsko znanje? Kako istorijsko istraživanje prilagođeno internacionalnim kustoskim diskursima menja uvek prisutno osećanje ignorisanja istorijski i geo-politički marginalizovanih umetničkih scena? Kako istočno-evropski protagonisti umetnosti mogu preuzeti vođstvo - i u isto vreme prevazići voajerski pogled zapadno-evropskog tržišta ka komunističkoj prošlosti, koje je podstaknuto post-kolonijalizmom i globalizacijom? Na koji način je moguće povezati u zajedničko iskustvo, iskustva omladinskih pokreta, sub-, paralelnih kultura i kultura otpora, političkog aktivizma i fundamentalnih razlika u nasleđu neo avangarde?

Theme simpozijuma:
1. Novo viđenje izložbi: rekonstrukcija i re-kontekstualizacija
2. Arhive - arhiva kao format izložbe i arhiva izložbe
3. Istočno-evropske izložbe kao sredstva politike identiteta
4. Kreiranje izložbe kao emancipacijska praksa

Učesnici:
Judit Angel (HU) Maja and Reuben Fowkes (GB, HR) Izabel Galliera (USA), Reesa Greenberg (CAN), Vit Havranek (CZ) Yelena Kalinsky (USA/RU), kuda.org (SRB), Viktor Misiano (RU), Cristian Nae (RO), prelom kolektiv (SRB), Natasa Petresin-Bachelez (SLO), Isabelle Schwarz (DE), Keiko Sei (JPN/THA), Georg Schöllhammer (AT), Emese Süvecz - Orshi Drozdik (HU), What, How and for Whom? (HR), Andrea Tarczali (HU), Magdalena Ziolkowska (PL)

Moderacija: Dóra Hegyi, Zsuzsa László

organizator: tranzit. hu (www.tranzit.org)
kontakt: Ágnes Szanyi, [email protected], +36 70 7798132
kustosi izložbe: Dóra Hegyi i Zsuzsa László, kuda.org Novi Sad, prelom kolektiv Belgrade
koncept simpozijuma: Dóra Hegyi, Zsuzsa László i Emese Süvecz

Radno vreme galerije:
Utorak i četvrtak, 4 p.m.-8 p.m., Subota 10 a.m.-2 p.m.
Labor: 26. maj – 13. jun
Krétakör Bázis: 30. maj – 13. jun

Detaljan program simpozijuma se nalazi u prilogu ovoj stranici.

> > > > >
Izložba Paralelne hronologije i simpozijum Nevidljiva istorija izložbi je deo internacionalnog projekta "Umetnost uvek ima posledice" (www.artalways.org), koji je su-finansiran programom Culture 2007 Evropske unije.

Podržao National Cultural Fund, Hungary

kuda.produkcija