Javni sastanak povodom uslova delovanja nezavisne kulturne scene u Novom Sadu

Ponedeljak, 13. jun 2016. u 15h
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Pošto je ponovo aktuelizovan problem prostora koji udruženja građana, organizacije nezavisne kulturne scene i strukovna udruženja koja je osnovala država (a koja danas takođe imaju status udruženja građana) iznajmljuju od JP Poslovni prostor, pozivamo sve zainteresovane na sastanak na kome ćemo odlučiti šta da radimo i koje korake treba preduzeti.

Zakup prostora je samo povod da se danas, u svetlu priprema Novog Sada za kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture (EPK) u okviru kojih se sprema i “Kulturna strategija Novog Sada”, odgovori organizovanjem i diskusijom koja treba da rezultira pre svega strategijom i taktikom rešavanja problema u kome se nezavisna kulturna scena nalazi više od decenije.

Individualna i pojedinačna snalaženja privatizuju problem i zatvaraju mogućnost za svako sistemsko – strateško – određenje politike organizacija i udruženja građana koja nije osnovala država. Problem zakupa radnih i javnih prostora, rezultati redovnog gradskog konkursa iz oblasti kulture, konkurs koji je raspisala “politika” EPK za projektne ideje, niz je aktuelnih događaja koji iznova pokazuju strategiju gušenja nezavisne produkcije i organizovanja. O tome treba otvoreno razgovarati i pozivamo vas na sastanak koji nije panel diskusija iako je javnog karaktera.

Budući da EXIT vodi kandidaturu za EPK i to će po svemu sudeći uticati na kulturnu politiku grada u narednom periodu, treba jasno postaviti stvari i pitanje da li je ovom gradu potreban samo EXIT i državne ustanove kuture? Da li je EXIT zastupnik nezavisne scene i ako jeste, zašto je jedini? Ako nije, da li ga treba držati za javnu instituciju, s obzirom da je zaslugama stekao status prioritetnog “udruženja građana” i time zauzeo dominantno mesto u distribuciji sredstava namenjenih nezavisnim udruženjima? Da bi se na ova pitanja odgovorilo potrebno je organizovano artikulisati problem i korake u njegovom rešavanju. To znači da se organizovana udruženja i zainteresovani građani sami predstavljaju i da nam nije potrebno zastupanje niti medijacija bilo koje organizacije ili institucije.

Centar za nove medije_kuda.org i Grupa za konceptualnu politiku