Konferencije

Centar_kuda.org je organizovao nekoliko konferencija. Neke od njih su samostalnog karaktera i osmišljene su primarno u formatu konferencije. Druge su organizovane oko događaja drugog tipa, kao što su izložbe.

kuda.produkcija