KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2013. godinu

kuda.org

Raspisuje se konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" u organizaciji Remont – nezavisne umetničke asocijacije iz Beograda i Fonda "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života, koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije. Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje pojedincu/ki godišnje, u obliku šestonedeljnog boravka u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD.

Konkurs je otvoren od 24. aprila do 24. maja  2013. godine. Prijavljivanje se obavlja u dva obavezna koraka:

1. online, na sajtu Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos": www.mangelosnagrada.org.rs

2. dostavljanjem portfolia na adresu: Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Maršala Birjuzova br. 7, Beograd, svakog radnog dana od 12 do 17h (u slučaju da portfolio šaljete poštom, uz navedenu adresu treba staviti i naznaku: ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS")

Rok za online prijavu i dostavljanje portfolia je 24. maj do 17 h. Ukoliko portfolio šaljete poštom, pošiljka mora biti poslata najkasnije 24. maja (pečat na koverti).

1. Online prijava treba da sadrži:
Formular popunjen na sajtu www.mangelosnagrada.org.rs, posle čega ćete elektronskom poštom dobiti uputstvo za online registraciju i upload kraće verzije portfolia.

2. Portfolio treba da sadrži:
– vizuelni materijal (predstaviti do 10 radova; za video radove postoje dve opcije: u formularu za online registraciju mogu se uneti linkovi, ukoliko video radovi postoje na nekom od video servisa (YOUTUBE, VIMEO), ili se mogu doneti na CD/DVD-u u prostorije Remont – nezavisne umetničke asocijacije)
– tekstove – kratka objašnjenja radova (do 2000 karaktera sa razmacima po radu)

Napomene: Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice rođeni posle 31. decembra 1977. godine.

Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u ISCP-u
(International Studio and Curatorial Program)
Rezidencijalni boravak u Njujorku, u prestižnom umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program), traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2013. i 31. marta 2014. godine. Obezbeđeni su troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi, smeštaj i dnevnice. Nagrađenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka biće organizovana samostalna izložba u Beogradu.
 
Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja
Žiri u sastavu:  Jelena Veljković (istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja), Una Popović (istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Beograd), Jelena Spaić (istoričarka umetnosti i kustoskinja Galerije Fakulteta likovnih umetnosti Beograd), Srđan Tunić (istoričar umetnosti i kustos – Nezavisni edukativni i istraživački projekat Kustosiranje), Slobodan Stošić (umetnik, dobitnik Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2012. godinu) odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue kako bi odlučio o dobitniku/ci Nagrade.

Online konkursni materijal će u celosti biti dostupan na sajtu Nagrade nakon 24. maja 2013. godine.

O  rokovima glasanja i rezultatima konkursa svi/e prijavljeni/e umetnici/ce biće blagovremeno obavešteni elekronskom poštom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeće kontakte: [email protected] i +381 (0)11 3223406.

Podrška
Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena dvanaesti put. Rezidencijalni boravak u Njujorku je organizovan uz podršku Fonda za međusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding).

kuda.produkcija