Kružok Istorijski materijalizam organizuje čitanje Kapitala

kuda.
Kružok Istorijski materijalizam organizuje čitanje Kapitala i Osnova kritike političke ekonomije.

Radionica se održava svake druge srede u prostoru Art-klinike u 18 časova. Projekat Alternativne kulturne organizacije (AKO) podržale su Fondacija Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe) i Art-klinika.

„Mi dobro znamo odakle potiče nedostatak – i njegov subjektivni korelat fantazam. Nedostatak je uređen, organizovan u društvenoj proizvodnji. On je protivproizveden instancijom antiproizvodnje koja se svodi na proizvodne snage i prisvaja ih. On nikada nije prvi; proizvodnja nikada nije organizovana u funkciji nekog ranijeg nedostatka, već se nedostatak smešta, vakuolizira, širi u skladu s organizacijom neke prethodne proizvodnje.“ (Anti-Edip)

„Proizvodnost rada u kapitalističkom smislu počiva na relativnoj proizvodnosti, to jest na tome da radnik ne naknađuje samo staru vrednost nego da stvara i novu; na tome da u svome proizvodu opredmećuje više radnog vremena nego što je opredmećeno u proizvodu koji ga kao radnika održava u životu. Egzistencija kapitala počiva na proizvodnom najamnom radu ove vrste.“ (Teorije o višku vrednosti)

Kritika političke ekonomije nije ekonomija. Kao regionalna disciplina istorijskog materijalizma,ona je učinak epistemološkog preloma i raskida sa ideologijom ekonomizma: teorijski prekid sa stanjem situacije i otkriće novog naučnog kontinenta. Politička ekonomija kao policijska disciplina i ekonomija kao univerzitetska apstraktna mašina prekrile su nebo političke mogućnosti drugačijeg sveta. Pošto društvo eksploatacije ne može biti demokratsko, a Kapital nas uvodi u njegovu proizvodnju, stvaranje uslova za drugačije društvene odnose omogućeno je uvidom u temeljnu protivrečnost rada i kapitala.

Radionica je otvorena za sve. Svi su dobrodošli i pozvani da uzmu učešće u radu Kružoka.

Moderatori kružoka: Zoran Gajić i Željko Popović

Kontakt adresa za prijavljivanje: istorijski-materijalizam@googlegroups.com

Sreda 11. maja u 18:00 Art klinika
Predavanje Ivana Radenkovića
Višak uživanja i višak vrednosti


Literatura: Marks, Nadnica, cena, profit
Marks, Osnovi kritike političke ekonomije (glava o kapitalu i rezime o višku vrednosti)
Marks, Najmni rad i kapital
Altiser/Balibar, Kako čitati kapital
Lacan, Television
Lakan, Spisi
Zizek, Znak, označitelj, pismo
Zizek, Sublimni objekt ideologije


-- MMC Led Art / Art klinika Grčkoškolska 5 21000 Novi Sad tel: +381 21 66 11 207 e-mail: artklinika@gmail.com www.artklinika.rs www.ledart.org.rs
kuda.produkcija