Kružok Istorijski materijalizam, predavanje

kuda.

Predavanje: Željko Popović - FABRIČKO ZAKONODAVSTVO I RADNIČKI POKRET
vreme: 25/05/2011 - 18:00
mesto: ART klinika, Grčkoškolska 5, Novi Sad

Literatura:
1. Karl Marks : Kapital ( I tom)
- Treći odeljak, glava 8 (radni dan), poglavlje 6: Borba za normalan radni dan Prinudno zakonsko ograničavanje radnog vremena . Englesko fabričko zakonodavstvo od 1833. do 1864.
-poglavlje 7 ( glava 8): Borba za normalan radni dan. Uticaj engleskog fabričkog zakonodavstva na druge zemlje
- Četvrti odeljak, glava 13, poglavlje 9 : Fabričko zakonodavstvo. (Odredbe o zdravlju i vaspitanju.) Njegovo proširivanje na na celu Englesku
- Sedmi odeljak, glava 24, poglavlje 3: Krvavo zakonodavstvo protiv eksproprisanih od kraja 15 veka. Zakoni za obaranje najamnine

2. Slobodan Jovanović : Primeri političke sociologije (deo I, glava 5) : Engleska - liberalna vlada i njeno socijalno zakonodavstvo;
-Nemačka (deo III, glava IV) : Bizmarkova privredna i socijalna politika; glava V : Socijalna politika i socijalistička stranka

3. Sead Dedić : Radno pravo

4. Toma Milenković: Privremeno radničko zakonodavstvo u Jugoslaviji ( od kraja I svetskog rata do donošenja Vidovdanskog ustava)

Kružok Istorijski materijalizam organizuje čitanje Kapitala i Osnova kritike političke ekonomije.

Kritika političke ekonomije nije ekonomija. Kao regionalna disciplina istorijskog materijalizma, ona je učinak epistemološkog preloma i raskida sa ideologijom ekonomizma. Teorijski prekid sa stanjem situacije i otkriće novog naučnog kontinenta. Politička ekonomija kao policijska disciplina i ekonomija kao univerzitetska apstraktna mašina prekrile su nebo političke mogućnosti za drugačijim svetom. Pošto društvo eksploatacije ne može biti demokratsko, a Kapital nas uvodi u njegovu proizvodnju, stvaranje uslova za drugačije društvene odnose omogućeno je uvidom u temeljnu protivrečnost rada i kapitala.

Realizacija projekta:
Alternativna kulturna organizacija

Podrška projektu:
Rosa Luxemburg Stiftung

kuda.produkcija