Kuda.org preporučuje: Novosadski tekstualizam, Silvia Dražić, doprinos dugoročnom projektu Trajni čas umetnosti

Kuda.org preporučuje:

publikacija u izdanju Futura publikacije

Silvia Dražić / Novosadski tekstualizam

Edicija Kontrateg 6, Novi Sad 2018.

ISBN 987-86-7188-181-4

 

Ova knjiga je značajan i jezgrovit osvrt na produkciju nove umetničke prakse, pre svega tekstualizama, sa obrazloženom metodologijom izbora pesama i njihovih autora. Istoijski pregled i izbor radova obrađuje korpus istorijskih aspektata i teorijskih paradigmi za pravilnije čitanje i razumevanje materijala.

 

‘...Jedan od oblika iskaživanja alternativne ili kontrakulturne kritike vladajućih obrazaca umetnosti i usvojenih oblika društvenosti bili su i underground listovi i časopisi koji deluju na margini zvanične kulture i svojim netradicionalnim dizajnom, tiražima i načinom distribucije subvertiraju samu ideju časopisa kao medija javne komunikacije...’.

‘...Nova umetnička praksa našla je u poeziji jedan od ključnih medija svoga delovanja. Njeno specifično obeležje bila je orijentacija na jezik, na jezički eksperiment i na sam tekst…’

a to je bio neodvojiv deo scene usmerene na eksperimente u mediju jezika i teksta, uključujući književnu produkciju u okviru novosadske neoavangarde.

 

Ovo izdanje ujedno predstavlja doprinos i skladno se nadovezuje na dugoročni istraživački program Trajni čas umetnosti koji sprovodi kuda.org.