Ljudmila - Ljubljana Digital Media Lab (2004)

Špela Kučan i Luka Frelih
Summary: 

Ljubljana Digital Media Lab osnovana je 1995. godine, od strane grupe novomedijskih umetnika i aktivista, koji žive i rade u Ljubljani, i imaju bogato iskustvo u povezivanju tehnologije novih medija i umetničkih projekata, kao i u ohrabrivanju šire, i kreativnije upotrebe novih tehnologija. Kao naslednik završenog OSI-Slovenija Internet programa, Ljudmila je sada dobro opremljena digitalna medijska laboratorija, koja se fokusira na digitalnu produkciju, obrazovanje, istraživanje i razvoj "open software" standarda, obezbeđivanje i širenje znanja, pristupa opreme i Internetu, izrada web stranica, kao i na obezbeđivanju usluga elektronskog objavljivanja i ostalih mrežnih servisa nevladinom i neprofitnom sektoru, umetničkim kolektivima i pojedincima aktivnim u ovim organizacijama. http://www.ljudmila.org