NFC Kino Klub Novi Sad i Studentski kulturni centar Novi Sad raspisuju: KONKURS

kuda.

za učešće na Filmskom Frontu 2007.
festivalu malih i nezavisnih filmskih produkcija

1.pravo učešća na konkursu imaju svi;

2.na konkurs mogu biti prijavljeni kratki dokumentarni, kratki igrani, animirani i eksperimentalni filmovi;

3.poželjno trajanje filmova je do 20 minuta za igrane, animirane i eksperimentalne, i do 30 minuta za dokumentarne filmove;

4.pravo učešća imaju filmovi proizvedeni tokom 2006 i 2007. godine;

5.prihvatljivi formati za pregled/projekcije su DVD, DV, DVCAM, HDV.

6.za svaki film koji prijavljujete potrebno je popuniti formular i u atachmentu ga poslati na [email protected] sa bar jednom fotografijom iz filma i fotografijom autora;

7.konkurs je otvoren do 17. novembra 2007.

8.poželjno je da film ima titlove na engleskom jeziku;

9. inserti iz prijavljenih filmova (do 3 minuta) biće korišteni u svrhe promocije festivala;

10.organizator festivala zadržava pravo prikazivanja izbora filmova u celini u svrhu promocije festivala na drugim festivalima sličnoga tipa;

11.organizator festivala se obavezuje da će poštovati autorska i moralna prava autora filmova, te da neće ustupati filmove u celini ili delove filmova na korištenje drugim licima ili organizacijama;

12.kopije filmova se ne vraćaju, već ostaju u arhivi festivala.

Radove slati na adresu, uz popunjeni formular koji se nalazi u attachmentu ovoj poruci:

Kino Klub Novi Sad
Radnička 20/307
21000 Novi Sad
Srbija

tel. +381 21 423 011
[email protected]
www.kinoklub.org

kuda.produkcija