NOISM 2021 #2 „Ghost Hosting”

NOISM 2021 #2

Ghost Hosting”

 

Program NOISM 2021 #2, realizovan je tokom oktobra i novembra 2021. godine. Program je započet muzičkom sesijom u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, sastava Howlite koji čine: Dunja Crnjanski - klavir, Predrag Okiljević - saksofon i Marko Ćurčić - bas, gitara/elektronika. Zvučni materijal je snimljen početkom oktobra i korišćen je kao zvučni zapis na interdisciplinarnoj radionici u novembru 2021. godine kao segment rezidencijalnog programa NOISM 2021 #2 koji je uključio gostujuću umetnicu iz Berlina Pauline Paien sa tri domaće umetnice Jelenu Alempijević, Dunju Crnjanski i Jelenu Vasiljević, koje dolaze iz različitih umetničkih disciplina i kulturnih sredina, a koje su podelile svoje trenutne umetničke prakse. Snimljeni zvučni materijal biće objavljen u formi CD izdanja tokom januara/februara 2022. godine.

Interdisplinarna radionica je realizovana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu tokom 05-14.11.2021, gde je zajednički fizički prostor bio prilika da se intenzivira proces u živoj razmeni, u radu sa telom, plesom i performansom i zvukom. Tokom kratkog perioda, umetnice su razmenile svoj umetnički senzibilitet, razvile nekoliko ideja koristeći različite medije, istupajući iz sopstvenih zona komfora. Ispitivale su sopstvene stavove prema umetničkim praksama, ali i stavove prema „neuhvatljivom“ – tuga, sećanja, kolektivna sećanja, rituali. Nakon pet dana intenzivnog procesa rada, održana je interna prezentacija/performans „Ghost Hosting“, koji je obuhvatio sadržaje na kojima su umetnici radili, sa zajedničkom temom. Ovaj završni deo radionice – performans „Ghost Hosting“ predstavljen je profesionalno odabranoj publici, oslanjajući se na mere bezbednosti od pandemije, i snimljen u vidu video performansa.

 

 

NOISM 2021 #2 rezidencijalni umetnički program „Ghost Hosting” je ralizovan u saradnji sa Udruženjem za savremeni ples Pokretnica, Novi Sad i Gete institutom Beograd, i podržan je od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Ministarstva kulture RS i FfAI fondacije.