Nova publikacija u kuda.read ediciji: NOISM - Fragmenti o savremenosti i svevremenosti improvizovanoj muzici

Publikacija: NOISM - Fragmenti o savremenosti i svevremenosti improvizovane muzike

Ova publikacija je objavljena u okviru projekta NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike koji je usmeren na razvoj i analizu savremene umetničke produkcije, i promociju prakse u savremenom muzičkom i umetničkom stvaralaštvu sa posebnim usmerenjem ka interaktivnosti i grupnom stvaralač- kom procesu. Projekat nastoji da kroz izdavačku delatnost objavi nove autorske tekstove lokalnih autora, relevantne tekstove i prevode knjiga, CD izdanja, audio i video intervjue, koji će da doprinesu razvoju umetničke kritike i recepcije u polju nove muzike i novih kreativnih procesa koji nisu dovoljno valorizovani u savremenoj srpskoj muzici.

Publikaciju možete preuzeti u pdf formatu na ovom linku.

 

Naslov: Fragmenti o savremenosti i svevremenosti improvizovane muzike

Tekst Skica za jednu fenomenologiju improvizovane muzike je prvi put objavljen u izdanju Boris Kovač, NOVI RITUALI: jedno poetičko mišljenje (nove) muzike. (Niš: SKC, 1990), 59–70.

Tekst Istorijska svest slobodne improvizacije je prvi put objavljen u zbor- niku “Challenges in Contemporary Musicology: Essays in Honor of Prof. Dr. Mir- janaVeselinović-Hofman”.(Katedrazamuzikologiju,Fakultetmuzičkeumetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2018), 380–391.

Autori: Nemanja Sovtić, Boris Kovač
Urednici: kuda.org & improstor
Edicija: NOISM 01
Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org 21113 Novi Sad, Braće Mogin 2, PO BOX 22 www.kuda.org
Godina izdanja: 2019.
Prevod: Ljubica Ilić, Slađana Aćimović
Korektura & lektura: Alex Papke
Grafičko oblikovanje: kuda.org & Sputnjik
Štampa: Studio R2, Novi Sad
Tiraž: 300
CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
ISBN 978-86-88567-25-1
COBISS.SR-ID 331393543

 

Projekat NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike su pokrenule i razvijaju dve organizacije iz Novog Sada: Centar za nove medije_kuda.org i Udruženje KNAP/IMPROSTOR i sufinansiran je od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda i Fondacije za umetničke inicijative.

Foto dokumentaciju sa FESTIVALA-U-OPOZICIJI 2019. u produkciji kuda.org možete pregledati na ovom linku.

Fotografije: kuda.org i Manja Holodkov